ಸಹಾರಾ ಧೂಳಿನ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾ ಮತ್ತು ಸಹರಾನ್ ಧೂಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು, ಇತರರು ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಮಳೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ. ಗ್ರಾನಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಯುಜಿಆರ್) ಸಂಶೋಧಕರು ಕಳೆದ 150 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾದ ಜಲವಾಸಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೆನಡಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತನಿಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಕೆರೆಗಳು

ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪೈಕಿ, ಮಳೆಯ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವೂ ಇದೆ. ಇದು ಸಹಾರನ್ ಧೂಳಿನ ಶೇಖರಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾರನ್ ಧೂಳನ್ನು ಒಳನುಸುಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಯೋಚಿಸಬಹುದು.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬರಗಾಲದ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳವು ಸಸ್ಯವರ್ಗದಿಂದ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹಾರಾ ಮತ್ತು ಸಹೇಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಹಾರನ್ ಧೂಳಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಹಾರನ್ ಧೂಳಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು?

ಸಹಾರನ್ ಧೂಳು

ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಸಹಾರನ್ ಧೂಳಿನ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪುಡಿ ರಂಜಕದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾದ ಆವೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಕ್ಲಾಡೋಸೆರಾನ್‌ಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಡಾಫ್ನಿಯಾ ಹಾಗೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅವುಗಳು ಈ ಸಹಾರನ್ ಪುಡಿಯಿಂದಲೂ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆವೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಲಗುನಾ ಡಿ ಅಗುವಾಸ್ ವರ್ಡೆಸ್ ಅಥವಾ ಲಗುನಾ ಡಿ ರಿಯೊ ಸೆಕೊ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಗುಂಪಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ರಾಜಕೀಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

“ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, XNUMX ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜೈವಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಆದರೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವು ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಹಾರನ್ ಧೂಳಿನ ಶೇಖರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ "ಎಂದು ಯುಜಿಆರ್ ಸಂಶೋಧಕ ಲಾರಾ ಜಿಮಿನೆಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ," ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾದ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಕೆರೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ " ಈ ಜಲವಾಸಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಶತಮಾನಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ”.

ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಕೊನೆಯ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಇಳಿಕೆ ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾದ ಆವೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಿಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿರಳವಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣುವ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಅದು ಹಿಮ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಸದ ಸಮಯ.

ಸಹಾರನ್ ಧೂಳು ಕ್ಲಾಡೋಸೆರೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲೋನಾ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಗುಲಾರಿಸ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತದೆ, ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಚೈಡೋರಸ್ ಸ್ಪೇರಿಕಸ್‌ನಂತಹ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಐಬೇರಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾರನ್ ಧೂಳಿನ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸಹರಾದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಧೂಳು ಕೆರೆಗಳ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

 


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.