ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಪ್ರಪಂಚದ ಜಲವಾಸಿ ಭಾಗದಾದ್ಯಂತ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜಲಚರಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು

ಯಾವ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ವಿವರಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿನ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ.

ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲೆಗಳು, ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಗಾಳಿಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಒತ್ತಡ, ವಿಕಿರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಗರಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು, ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭೌತಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳ ತಜ್ಞರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ನಾವು ದಿ ಭೌತಿಕ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ 3 ಉಪವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ.

ಭೌತಿಕ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಾವಿಕರು, ಏಕೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಭೌತಿಕ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು

ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಜಲಚರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಣ್ವಿಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ, ನೀರಿನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಿವೆ:

 • ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ: ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಖಂಡದ ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
 • ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ: ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಲನೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
 • ಹವಾಮಾನ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ: ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇದು.

ಜೈವಿಕ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ

ಜೈವಿಕ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ

ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗಿನ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಸಾಗರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅದು ಅವನ ಲಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಇತರ ಉಪವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ:

 • ಪೆಲಾಜಿಕ್ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ: ಸಮುದ್ರದ ಪೆಲಾಜಿಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ನೀರು, ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್.
 • ನೆರಿಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ: ಕರಾವಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವು ಭೂಖಂಡದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿವೆ.
 • ಬೆಂಥಿಕ್ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ: ಸಮುದ್ರತಳದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಥಿಕ್ ವಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಹೆಸರು.
 • ಡಿಮೆರ್ಸಲ್ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ: ಸಮುದ್ರತಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಗುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಾಗರ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಈ ಜಲಚರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ಭಾಗವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ:

 • ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು: ಡೆಲ್ಟಾಗಳು, ನದೀಮುಖಗಳು, ಕಡಲತೀರಗಳು, ನದೀಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕೆರೆಗಳಂತಹ ಕರಾವಳಿ ಕಾಯಗಳ ಭೂರೂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಈ ಭೂಮಿಯ ಭೂರೂಪಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಭಾವಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
 • ಸಾಗರ ಸೆಡಿಮೆಂಟಾಲಜಿ: ಜಲವಾಸಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಇವೆ. ಸಮುದ್ರ ಸವೆತದಿಂದ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಗಳು

ಇದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ನೀರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.

ಸಮುದ್ರ-ಸಾಗರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವು ಅವುಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ದ್ರವಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಭೌಗೋಳಿಕ ದ್ರವ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು, ವಾತಾವರಣದ ರಚನೆಗಳು (ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಎರಡೂ), ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮತೋಲನ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರಗತಿಯಿದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಗರ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳು ದ್ರವ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಾವಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.