ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆ: ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆ

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ದ್ರತೆಯಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆರ್ದ್ರತೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆ ಏನು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯೊಂದಿಗಿನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆ ಎಂದರೇನು

ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಘನ ಮೀಟರ್‌ಗೆ (g/m3) ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಮಾಪನವು ನೀರಿನ ಆವಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಗಾಳಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಪರಿಮಾಣದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ನೀರಿನ ಆವಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಅನುಪಾತವು ನೀರಿನ ಆವಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಒಣ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ.

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ?

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಆವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಶುದ್ಧತ್ವ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯು 100% ತಲುಪಿದಾಗ, ಗಾಳಿಯು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಆವಿಯು ಘನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆ

ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ದ್ರತೆ

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪೇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಕಡಿಮೆ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಆಂತರಿಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೇವಾಂಶವು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ದ್ರತೆ ಇದ್ದರೆ ಗೋಡೆಗಳು, ಛಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಭಾವ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ದ್ರತೆಯಂತಹ ಪದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆವಿ ಘನೀಕರಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ?

ಸಂಪೂರ್ಣ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ದ್ರತೆ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಪನವು ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಘನ ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಘನ ಮೀಟರ್ ಗಾಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಗ್ರಾಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಳತೆ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವ ಬದಲು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಒಣ ಗಾಳಿಗೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆಯಂತೆಯೇ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. HE ಇದನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧತ್ವ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಳತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆರ್ದ್ರತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ 100% ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾನವ ದೇಹವು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಏಕೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ?

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ದ್ರತೆ

ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಗಾಳಿಯು ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಶೇಕಡಾವಾರು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ನೂರು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರ್ದ್ರತೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಅದರ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸುತ್ತುವರಿದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, 40% ಮತ್ತು 60% ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವು 40% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆರ್ದ್ರಕಗಳ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಡಿಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಂಭವನೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ಪರಿಸರದ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರ್ದ್ರತೆ ಪತ್ತೆಕಾರಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.