ಇರಾಡಿಯನ್ಸ್

ಇರಾಡಿಯನ್ಸ್

ಇಂದು ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ವಿಕಿರಣ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಾಡಿಯನ್ಸ್. ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸೌರ ವಿಕಿರಣಗಳು

ಇರಾಡಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌರ ವಿಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಕಿರಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 10 ವ್ಯಾಟ್. ಇದರರ್ಥ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಚದರ ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನವು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಲವು ವಾತಾವರಣದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಎಂಜಿನ್ ಸೂರ್ಯ. ಇದು ಸೌರ ವಿಕಿರಣವಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಮೈಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏರುತ್ತದೆ.

ಗಾಳಿಯು ಏರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ, ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಂಟಿಸೈಕ್ಲೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇವು.

ವಿಕಿರಣದ ಮೂಲ

ತಾಂತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣವು ವಾತಾವರಣದ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡುವ ದತ್ತಾಂಶವು ವರ್ಷದ ಸಮಯ, ಅಕ್ಷಾಂಶ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ನಾವು ಇರುವ ದಿನದ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಮಾಣು ಸಮ್ಮಿಳನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸೂರ್ಯನೊಳಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಪರಮಾಣುಗಳ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಕಿರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಾಖವು ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಲುಪುವ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು "ವಾಸಯೋಗ್ಯ ವಲಯ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೂರ್ಯನ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈ ಸುಮಾರು 5500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ತರಂಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣವು ನೇರಳಾತೀತದಿಂದ ಅತಿಗೆಂಪುವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ವರ್ಣಪಟಲವು ಸೂರ್ಯನು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಕಿರಣದ ವಿಧಗಳು

ಇರಾಡಿಯನ್ಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು

ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ವಿಕಿರಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ:

  • ಒಟ್ಟು ಸೌರ ವಿಕಿರಣ: ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿನ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯುನಿಟ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನೇರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಕಿರಣ: ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ನೇರ ವಿಕಿರಣವು ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲಿರುವ ಭೂಮ್ಯತೀತ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಹರಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾತಾವರಣದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ದಿನದ ಸಮಯ, ಅಕ್ಷಾಂಶ, ಮೋಡದ ಹೊದಿಕೆ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಸಮತಲ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹರಡಿ: ಇದನ್ನು ಪ್ರಸರಣ ಆಕಾಶ ವಿಕಿರಣದ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಕಿರಣವಾಗಿದ್ದು, ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಹರಡಿದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ವಿಕಿರಣವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಮತಲ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಿಕಿರಣದೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಬಹುದು. ವಾತಾವರಣವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹರಡುವ ಸಮತಲ ವಿಕಿರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಜಾಗತಿಕ ಸಮತಲ ವಿಕಿರಣ: ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯ ವಿಕಿರಣವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಮತಲ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಒಟ್ಟು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೇರ ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಸಮತಲ ವಿಕಿರಣದ ಮೊತ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಸೌರಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲು, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ roof ಾವಣಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಮೋಡ ಕವರ್, ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಆಡಳಿತದಂತಹ ಇತರ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಿಕಿರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.