ವಸಂತ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು

ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಚಿತ್ರ

ಚಿತ್ರ - ರೇಡಿಯೊಟಿಯರ್ರಾವಿವಾ.ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಪಾಟ್.ಕಾಮ್

ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ: ಅದು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ತಿಂಗಳುಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ.

ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ದಿನ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗಂಟೆಗಳ ಬೆಳಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸುವ ವರ್ಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಇದು ಶರತ್ಕಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ವಸಂತ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ.

ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೇನು?

ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಚಿತ್ರ

ನಾವು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ "ಸಮಾನ ರಾತ್ರಿ". ಆದರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಸೂರ್ಯನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ, ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಪದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: ಕಿಂಗ್ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆಕಾಶ ಸಮಭಾಜಕದ ಸಮತಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಕ್ಷಣಗಳು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಭೂಮಿಯ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ season ತುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?

ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು 20 ರ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 21 ಮತ್ತು ನಡುವೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ಮತ್ತು 23. ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಸಂತವು ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕಾಲ; ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದ ವಿರುದ್ಧ.

ವರ್ನಾಲ್ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೇನು?

ವಸಂತ equ ತುವಿನ ಸ್ಥಳದ ಸ್ಥಳ

ಚಿತ್ರ - ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ / ನಾವೆಲೆಗಾಂಟೆ

ವಸಂತ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ ಏನು?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ, ಮತ್ತು ಅದು ಸೂರ್ಯನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ ವಸಂತ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಕಾಶ ಸಮಭಾಜಕದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆಕಾಶ ಗೋಳದ ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಿಕ್-ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ- ಸಮಭಾಜಕ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ.

ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಟಿಲವಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಬಿಂದು, ಹಾಗೆಯೇ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಬಿಂದು - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22-23ರ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರವು ಹಾದುಹೋಗುವ ಬಿಂದು - ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಗ್ರಹದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಅಕ್ಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್‌ನ ಗಡಿಯಿಂದ 8 ಡಿಗ್ರಿ.

ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ?

ಹೌದು, ಖಂಡಿತ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 2012 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು 05:14 ಕ್ಕೆ ನಡೆದರೆ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು 16:15 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ವಸಂತ equ ತುವಿನ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಜಪಾನ್‌ನ ಹನಾಮಿ, ಸಕುರಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ದಿನಗಳು

ಚಿತ್ರ - ಫ್ಲಿಕರ್ / ಡಿಕ್ ಥಾಮಸ್ ಜಾನ್ಸನ್

ನಾವು ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ದಿನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ವಸಂತ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆನಂದಿಸಲು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಮಿಸಿ.

ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ:

 • ಜಪಾನ್: ಜಪಾನಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹನಾಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಜಪಾನಿನ ಚೆರ್ರಿ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಸಕುರಾಗಳ ಹೂವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಲೋಚಿಸಲು ಹಬ್ಬಗಳಾಗಿವೆ.
 • ಚೀನಾ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ನಿಖರವಾಗಿ 104 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ಅವರು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಪೋಲೆಂಡ್: ಮಾರ್ಚ್ 21 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಜಣ್ಣ ದೇವತೆಯ ಸಿಂಹನಾರಿಯ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾವು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
 • ಮೆಕ್ಸಿಕೊ: ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪುರಾತತ್ವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಉರುಗ್ವೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಕುದುರೆಗಳು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕಾರವಾನ್‌ಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಹಿಮಕರಡಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಶಿರಸುಪ್ತಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಮುಗಿಸಲು, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಆ ದಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಏನು:

 • ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ರಾತ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಸಂತವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ವರ್ನಲ್ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಶರತ್ಕಾಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಶರತ್ಕಾಲ ಅಥವಾ ಶರತ್ಕಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.