ವಸಂತ ಅಲೆಗಳು

ವಸಂತ ಅಲೆಗಳು

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು, ಕಡಲತೀರವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಗಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಯವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಅಲೆಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಏನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ?

ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ವಸಂತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? 🙂

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಕ್ರಗಳು

ವಸಂತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ರಚನೆ

ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು ಆವರ್ತವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಜಡತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಂದ್ರನ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಅದು ನೀರಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಿಂತರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದರ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಚಕ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?

ಚಂದ್ರನು ಸಮುದ್ರದ ಲಂಬ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದು ನೀರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಏರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಭೂಮಿಯ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಬಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಚಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಲ ಇದು ನೀರಿನ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗದ ಚಂದ್ರನ ಎದುರಿನ ಗ್ರಹದ ಮುಖಗಳು ಕಡಿಮೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ನಡುವಿನ ಚಕ್ರಗಳು 6 ಗಂಟೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯು ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಖಂಡಗಳು, ಕರಾವಳಿ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಳು, ಆಳದ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು, ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗಳು ಇವೆ.

ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು

ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು

ನಾವು ಗಮನಸೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಂತೆ, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು. ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚಂದ್ರ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಲಂಬ ಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಅಲೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು, ನಾವು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಿದ್ದೇವೆ:

 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ: ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ.
 • ಕಡಿಮೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ: ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಚಕ್ರದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಅದರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ.
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಸಮಯ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಸಮಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಾಲ್ಯದ ಕ್ಷಣ.
 • ಕಡಿಮೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಸಮಯ: ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವೈಶಾಲ್ಯವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಮಯ.
 • ಖಾಲಿ: ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ನಡುವಿನ ಅವಧಿ.
 • ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ: ಕಡಿಮೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ನಡುವಿನ ಅವಧಿ

ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನೇಕ ಅಸ್ಥಿರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ.

ವಸಂತ ಅಲೆಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ

ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಜಿಜೀಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸಂತಕಾಲದ ಅಲೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಭೂಮಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು. ಇದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಷುವತ್ ವಸಂತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು

ವಸಂತ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆ

ಈ ವಸಂತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ನಡೆದಾಗ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ವಸಂತ ಅಥವಾ ಶರತ್ಕಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಸಮಭಾಜಕದ ಸಮತಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ.

ಈಕ್ವಿನೋಕ್ಟಿಯಲ್ ಪೆರಿಜಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು

ವಿಷುವತ್ ಪೆರಿಜಿ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ವಸಂತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನು ಅದರ ಪೆರಿಜಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಭೂಮಿಗೆ ನಿಕಟತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತವು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ವಸಂತಕಾಲದ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚು ಪೀಡಿತ ಕಡಲತೀರಗಳು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಏಕೆ ಇಲ್ಲ?

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮ

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಸಮುದ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.. ಇದರ ಏಕೈಕ "ಹೊಸ" ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ. ಈ ನೀರಿನ ಹಾದಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶವು ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಟ್ಯಾಪ್ನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಲವಾದ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್‌ಗೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಉಂಟಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ದ in ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಬಲವಾದ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತವಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊರಹರಿವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ ಸಮುದ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಬಿಂದುಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಬಾಸುಲಾಸ್ 2016-2017

ಕ್ಯಾಬಾಸುಲಾಸ್ 2016-2017

2016 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫೊನ್ಸೊ ಕುವೆಂಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಸಂತವನ್ನು icted ಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶರತ್ಕಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲವೂ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2017 ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಈಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಜ್ಞ ಕ್ಯಾಬೌಯೆಲಿಸ್ಟಾ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ 2016 ಮತ್ತು 2017 ರಿಂದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಒಣ ವರ್ಷಗಳು.

ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಈಗ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು.


ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.