ರೋನ್ ನದಿ

ರೋಡಾನ್ ನದಿ

El ರೋನ್ ನದಿ ಇದು ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಉಪನದಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುರೊ ನದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ರೋನ್ ನದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಉಪನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ರೋನ್ ನದಿಯ ಮೂಲ

ರೋನ್ ಪಾಸ್

ರೋನ್ ನದಿಯು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಲೆಪಾಂಟೈನ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರೋನ್ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 2209 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ದೂರದ ಪೂರ್ವ ವ್ಯಾಲೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ರೋನ್ ನದಿಯು 812 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 290 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 522 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋನ್ ನದೀಮುಖವು ಜಿನೀವಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬರ್ನೀಸ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಲೈಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಹಿಮನದಿಯ ಕಣಿವೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ಜಿನೀವಾ ಸರೋವರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದ ನಂತರ, ರೋನ್ ನದಿಯು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಪ್ಸ್‌ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಇದು ಲಿಯಾನ್ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಉದ್ದದ ಉಪನದಿಯಾದ ಸಾನ್ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಅದರ ದಕ್ಷಿಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರೋನ್. ನಂತರ, ಆರ್ಲೆಸ್‌ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನದಿಯು ಎರಡು ಉಪನದಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಪೆಟಿಟ್ ರೋನ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋನ್ ಅನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಮಾರ್ಗ್ಯು ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ, ರೋನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದು ಹಾದುಹೋಗುವ ನಗರಗಳು

ರೋನ್ ನದಿಯ ವಿಹಾರ

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ನೀರು ಜಿನೀವಾ ಮತ್ತು ವಲೈಸ್‌ನ ಕ್ಯಾಂಟನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಆವರ್ಗ್ನೆ-ರೋನ್-ಆಲ್ಪೆಸ್, ಆಕ್ಸಿಟಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೊವೆನ್ಸ್-ಆಲ್ಪೆಸ್-ಕೋಟ್ ಡಿ'ಅಜುರ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಮಾಣವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ, ಸೌನ್ ಮೂಲಕ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೋಸ್ಜೆಸ್‌ನ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ಯೂಕೇರ್ ಇದು ಸರಾಸರಿ 1.650 m3/s ಹರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 5.000 m3/s ಮೀರಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರವಾಹಗಳು 1840, 1856 ಮತ್ತು 2003 ರಲ್ಲಿ 13.000 m³/s

ಅದೇ ನದಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ನಗರಗಳು ಇವು. ಇದು ಜಿನೀವಾ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ನದಿ.

 • ಜಿನೀವಾ
 • ಲಿಯಾನ್
 • ವೇಲೆನ್ಸ್
 • ಅವಿಗ್ನಾನ್
 • ಆರ್ಲೆಸ್

ರೋನ್ ನದಿಯ ಉಪನದಿ

ರೋನ್ ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅದು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಿನೀವಾ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ದೊಡ್ಡದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ:

 • ಶೋನಾ ನದಿಯು 480 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
 • ಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ನದಿ 323,8 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಇಸೆರೆ ನದಿ 290 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಐನ್ ನದಿ 190 ಕಿ.
 • ಸೆಜ್ ನದಿ 128 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಕಟೊಂಗ್ ನದಿ 127,3 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಔವೆಜ್ ನದಿಯು 123 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆ.
 • ಆರ್ಡೆಚೆ 120 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಡ್ರೋಮ್ ನದಿ 110 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಆರ್ವ್ ನದಿ 102 ಕಿ.ಮೀ.

ರೋನ್ ನದಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗಳು

ಉದ್ದದ ನದಿ

ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಹರಿವು, ಇದು ಸುಮಾರು 1.820 m3/s, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಅದರ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಬೇಸಿನ್ 97.800 km2 ಆಗಿದೆ.

ಎತ್ತರದ ನದಿ ಹಾಸಿಗೆ

ಸ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಪಾಂಟೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ರೋನ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ; ವಲೈಸ್ ಕ್ಯಾಂಟನ್‌ನ ದೂರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ನೀರಿನಿಂದ. ಹಿಮನದಿ ಯುರಾನೊ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಲೈಸ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ನ ಎರಡು ಸಮೂಹಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ.

ಮಾರ್ಟಿಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರೋನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬೆಂಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆಯು ನೈಋತ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಗ್‌ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ರೋನ್‌ಗೆ ಮಸ್ಸಾ (6 ಕಿಮೀ) ಹರಿವಿನಿಂದ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಲೆಟ್ಸ್ಚ್ ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಬರ್ನೀಸ್ (ಉತ್ತರ) ಮತ್ತು ವಲೈಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ಆಲ್ಪ್ಸ್‌ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಪಿಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಗಳು ರೋನ್‌ಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಜೆನ್, ಮಿಲಿಬಾಚ್, ಮಿನ್ನಾ, ಮಿನ್ಸ್ಟಿಗರ್ಬಾಚ್ ಮತ್ತು ವೈಸ್ವಾಸ್ಸರ್.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಜಿನೀವಾ ಅಥವಾ ಲೆಮನ್ ಸರೋವರದ ಕಡೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಮೊದಲು ರೋನ್ ತನ್ನ ಎಡದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾನ್ಸ್ (14,3 ಕಿಮೀ ಉದ್ದ) ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 582,4 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಾಗಿದೆ.

ರೋನ್ ನದಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ

290 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ನಂತರ, ರೋನ್ ಗೋರ್ಜಸ್ ಡೆ ಎಲ್'ಕ್ಲೂಸ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಿಸ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಡಿಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಲು ನದಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಮರಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಅದು ಚನಾಜ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ರೋನ್ ನದಿಯ ದಡವನ್ನು ಲಾವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಷಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೇಚರ್ ರಿಸರ್ವ್ (ರೋನ್ ಪಾರ್ಕ್) ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಲಾ ಸೌಜ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೊಟ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ ಚೆವ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ, ನದಿಯು ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ರೋನ್ ಲಿಯಾನ್‌ಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಉದ್ದದ ಉಪನದಿಯಾದ ಸಾಯೋನ್‌ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಚಾನಲ್

ರೋನ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಿವೋರ್ಸ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಇದೆ, ಎಡಕ್ಕೆ 34,5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇಂದಿನಿಂದ, ನಮ್ಮ ನದಿಯು ಡು ಪೈರಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ಪೂರ್ವದ ಗಡಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಐಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿಯರ್ಸ್ ನೇಚರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುವ ಐಸೆರೆ (290 ಕಿಮೀ). ನಂತರ ನೀವು ಮಿಡಿ ಅಥವಾ ವೇಲೆನ್ಸ್ ನಗರದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ.

ಡೊಂಗ್ಜೀರ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ನದಿಯು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 20 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದದ ದ್ವೀಪದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋನ್‌ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೊನ್ಜೆರ್-ಮಾಂಡ್ರಾಗನ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಸಂಚರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಟ್ರೈಕ್ಯಾಸ್ಟಿನ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೊಲ್ಲೆನ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋನ್ ನಂತರ ಕೊಡೋಲೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು 128-ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೀಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

Fourques ತಲುಪುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ರೋನ್ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚಾನಲ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋನ್ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಟ್ ರೋನ್, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಯಾಮಾರ್ಗ್ಯೂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಚಾನಲ್, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಂಡೆ ರೋನ್, 1 ಕಿಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲವಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಅದರ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 135 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ರೋನ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.