ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ತಾಪಮಾನ

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವಾಗಿದೆ. ದಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ತಾಪಮಾನ ಹಿಂದೆಂದೂ ದಾಖಲಾಗದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ತಾಪಮಾನ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಗರ ತಾಪಮಾನ

ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು "ಸಾಗರದ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2022 ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು, ಇದು ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿತು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮುದ್ರದ ಉಷ್ಣ ತರಂಗವು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಋತುಮಾನದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಸಂಶೋಧಕರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸಮುದ್ರದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಯಾವಾಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಆ ವರ್ಷದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳ 10% ಅನ್ನು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಸತತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖದ ಅಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಗರದಲ್ಲಿನ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು, ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗೀಕರಣ ಹಂತಗಳು ತೀವ್ರ, ತೀವ್ರ, ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ.

ಸಾಗರ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಶಾಖದ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಉಬ್ಬುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಗಾಳಿಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಭಾಜಕ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಎಲ್ ನಿನೊದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು.

ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿದೆ: ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ತಾಪಮಾನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ತಾಪಮಾನ

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ತಾಪಮಾನದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, CEAM ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

2022 ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖದ ಅಲೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು ಇದು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 6ºC ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖದ ಅಲೆಯು ಶರತ್ಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಚಳಿಗಾಲದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶವು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಅವುಗಳ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.

ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ 90% ಶಕ್ತಿಯು ಸಾಗರಗಳಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಇತರ ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸರಾಸರಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಿಂತ 20% ವೇಗದ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶವು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು, ಇದು ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತಾಪಮಾನ ಮಾದರಿ

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ತಾಪಮಾನ

ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾದರಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 1982 ರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸರಾಸರಿ 1,5ºC ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಸಿಕ ವಿಚಲನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಋತುಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾದ ಸರಾಸರಿ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದ ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನು 1,6ºC ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು 1,7ºC ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಸಂಗತತೆ ತಾಪಮಾನವು 1,8ºC ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆ ತಿಂಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡೇಟಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.

CEAM ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಲೆರಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳ ವೀಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಬುಲೆಟಿನ್ ಸಹ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸರಾಸರಿ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದತ್ತಾಂಶವು ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಇದು 16,75ºC ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯವು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 90 ನೇ ಶೇಕಡಾವನ್ನು ಮೀರಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 94 ರಲ್ಲಿ 2022% ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲೆರಿಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠವನ್ನು ತಲುಪಿತು, ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ 29,3ºC.

ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಓಷಿಯಾನೋಗ್ರಫಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 1948 ಮತ್ತು 1970 ರ ನಡುವೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, 1970 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ, ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

1948 ಮತ್ತು 2005 ರ ನಡುವೆ, ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರಾಸರಿ 0,12º C ಮತ್ತು 0,5º C ನಡುವೆ ಇತ್ತು.

WWF ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವು ಇತರ ನೀರಿನ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಸರಾಸರಿ ದರಕ್ಕಿಂತ 20% ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಿದೆ. 1,5ºC ಹೆಚ್ಚಳವು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಮುಂದುವರಿದರೆ.

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್‌ನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾತಿಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಜಾತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ, ಮಳೆಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರಭಾವವು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಸಾಗರಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು 21,1ºC ಗೆ ಏರಿತು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ನಿನೊ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.