ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಮೇಘ

ನರಭಕ್ಷಕ ವಿಶ್ವ

ಮಹಾನ್ ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಮೇಘ ಇದು ಹತ್ತಿರದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾಗಿದ್ದು, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವವರೆಗೂ ಅನಿಯಮಿತ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸುರುಳಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕುಬ್ಜ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಯಾದ ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನು ಭೂಮಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು. ಕ್ಷೀರಪಥವು ಮೆಗೆಲ್ಲಾನಿಕ್ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಮೆಗೆಲ್ಲಾನಿಕ್ ಹರಿವಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಅನಿಲವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಕ್ಷೀರಪಥದೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ನೆರೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ

ಮೆಗೆಲ್ಲಾನಿಕ್ ಮೇಘದ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

 • ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೆಗೆಲ್ಲಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್‌ಗೆ ಎರಡನೇ ಹತ್ತಿರದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾಗಿದೆ.
 • ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ಷೀರಪಥವನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಹನ್ನೊಂದು ಕುಬ್ಜ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಅನಿಯಮಿತ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಕೆಂಪು ಬಂಡೆಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಯುವ ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತು ಟಾರಂಟುಲಾ ನೆಬ್ಯುಲಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗೋಚರ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
 • ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಆಧುನಿಕ ಸೂಪರ್ನೋವಾ, SN1987A, ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿತು.
 • ಇದು ಸುಮಾರು 30.000 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಇದು ಕ್ಷೀರಪಥದ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಉಪಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
 • ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಂಪು ಗಂಟು ಟಾರಂಟುಲಾ ನೆಬ್ಯುಲಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ-ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.
 • ಇದು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ರಾಡ್-ಸ್ಪೈರಲ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ.
 • ಇದು 14.000 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 163.000 ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಇದು ಸುಮಾರು 30 ಬಿಲಿಯನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೆಗೆಲ್ಲಾನಿಕ್ ಮೇಘದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕುಬ್ಜ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರರ್ಥ ಇದು ಅಂಡಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಇತರ ಅನೇಕ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳಂತೆ ಅಚ್ಚನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಕಾರವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅನಿಯಮಿತ ಆಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ದೀರ್ಘವೃತ್ತದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಬ್ಜ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಎಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ವಿವರಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಮೋಡದ ಅನ್ವೇಷಣೆ

ಮೆಗೆಲ್ಲನ್ ಮೋಡ

ಧನು ರಾಶಿ ಅಂಡಾಕಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಂಶವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿವೆ, ಇದು ಮತ್ತು ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಮೋಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಸುಮಾರು 75.000 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಧನು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮೆಗೆಲ್ಲಾನಿಕ್ ಮೋಡಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಕ್ಷೀರಪಥದೊಂದಿಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿರೂಪಗಳು ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿರೂಪಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಎರಡು ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಹಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗಳು ತಟಸ್ಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಬಾಹ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎರಡೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅವುಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೀರಪಥದ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಬರುವ ಈ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಾದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ರಚನೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸ

ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಿಕ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಪರ್ಷಿಯನ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಬ್ದ್ ಅಲ್-ರಹಮಾನ್ ಅಲ್ ಸೂಫಿ ಅವರು 964 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬರೆದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಮೋಡವು ಗೋಚರಿಸುವ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ ಬಕರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು, ದಕ್ಷಿಣ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬುಲ್.

ಅಮೆರಿಗೊ ವೆಸ್ಪುಚಿ 1503-1504ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಸಮುದ್ರಯಾನದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಮೆಗೆಲ್ಲನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು, ಅದು ಇಂದು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾನ್ ಹರ್ಷಲ್., ಅವರು 1834 ಮತ್ತು 1838 ರ ನಡುವೆ ಕೇಪ್ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ 278 ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.

1994 ರಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರದವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಷೀರಪಥಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2003 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನಿಸ್ ಮೇಜರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಆವಿಷ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಹತ್ತಿರದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು.

ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಮೇಘದ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು

ದೊಡ್ಡ ಮೆಗೆಲ್ಲಾನಿಕ್ ಮೋಡ

NASA ದ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾಗ್ಯಾಲಕ್ಟಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನು SB(s)m ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅನಿಯಮಿತ ಆಕಾರದ ಉಂಗುರ(ಗಳು) ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬು (m) ಇಲ್ಲದ ಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೈರಲ್ (SB) ಗೆಲಾಕ್ಸಿ. ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಅನಿಯಮಿತ ನೋಟ ಇದು ಕ್ಷೀರಪಥ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಮೋಡದೊಂದಿಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿರಬಹುದು.

ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಮೇಘವು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಂತೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1986 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಲ್ಡ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಸನ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮೋಡದ ಪ್ರದೇಶದ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಫೀಡ್ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ನೈಋತ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸೆಫೀಡ್ ಅಸ್ಥಿರಗಳಿಗಿಂತ ಕ್ಷೀರಪಥಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಓರೆಯಾದ ರೇಖಾಗಣಿತವನ್ನು ಹೀಲಿಯಂ ಸಮ್ಮಿಳನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಫೀಡ್ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ದೈತ್ಯಗಳ ಅವಲೋಕನಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಗಳು LMC ಯ ಇಳಿಜಾರು ಸುಮಾರು 35º ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, 0º ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದು ಸುಮಾರು 10.000 ಶತಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 35.000 ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಇದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 10 ಶತಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರಪಥದ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಯಮಿತ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳಂತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೋಡವು ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಕ್ಷತ್ರ ರಚನೆಯ ಸಕ್ರಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸುಮಾರು 60 ಗೋಳಾಕಾರದ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು (ಕ್ಷೀರಪಥದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ), 400 ಗ್ರಹಗಳ ನೀಹಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು 700 ದೊಡ್ಡ ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್‌ನಲ್ಲಿ XNUMX ತೆರೆದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಸಾವಿರ ದೈತ್ಯ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೈತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮೆಗೆಲಾನಿಕ್ ಮೇಘ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.