ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು

ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಹಲವಾರು ಇವೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆನಂದಿಸಲು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಅವು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವು.

ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವುವು

ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶ (ANP) ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜಾತಿಗಳು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅದು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ANP ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ:

 • ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ANP ಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಅವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
 • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ರಕ್ಷಣೆ: ANP ಗಳು ಪ್ರದೇಶದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದ ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ಕಾಡುಗಳು, ಇತರವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
 • ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು: ANP ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡುವಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
 • ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ: ಅನೇಕ ANP ಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರದೇಶದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
 • ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ: ANP ಗಳು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶವು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಖಾತರಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಮೆಕ್ಸಿಕೋವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

 • ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು: ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಗೋಳದ ಮೀಸಲುಗಳು ಕ್ಯಾಲಕ್ಮುಲ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್, ಸಿಯಾನ್ ಕಾ'ನ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಮೊನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೇರಿವೆ.
 • ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಟ್ರೋಸಿನೆಗಾಸ್ ಫ್ಲೋರಾ ಮತ್ತು ಫೌನಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಎಲ್ ಟ್ರೈನ್ಫೋ ಫ್ಲೋರಾ ಮತ್ತು ಫೌನಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಮತ್ತು ಲಗುನಾ ಡಿ ಟೆರ್ಮಿನೋಸ್ ಫ್ಲೋರಾ ಮತ್ತು ಫೌನಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಸೇರಿವೆ.
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು: ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಇಜ್ಟಾಸಿಹುವಾಟ್ಲ್-ಪೊಪೊಕಾಟೆಪೆಟ್ಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ಲಗುನಾಸ್ ಡಿ ಮಾಂಟೆಬೆಲ್ಲೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಕುಂಬ್ರೆಸ್ ಡಿ ಮಾಂಟೆರ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೇರಿವೆ.
 • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು: ಪರ್ವತಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳು, ಗುಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಕಮಾನುಗಳಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳೆಂದರೆ ಎಲ್ ಆರ್ಕೊ ಡಿ ಕ್ಯಾಬೊ ಸ್ಯಾನ್ ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಮಾರಕ, ಕ್ಯಾನೊನ್ ಡೆಲ್ ಸುಮಿಡೆರೊ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸೊಟಾನೊ ಡೆ ಲಾಸ್ ಗೊಲೊಂಡ್ರಿನಾಸ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಮಾರಕ.
 • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳಂತಹ ಪ್ರದೇಶದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕ್ಯಾಬೊ ಪುಲ್ಮೊ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶ, ಇಸ್ಲಾ ಕಾಂಟೊಯ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಿಯೆರಾ ಡಿ ಸ್ಯಾನ್ ಪೆಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ದೇಶದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪರಿಸರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ

ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

 • ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ: ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿವೆ (ಅಂದರೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ). ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
 • ಪರಿಸರ ಸೇವೆಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಸರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹತ್ತಿರದ ಮಾನವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ: ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
 • ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ: ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಹೈಕಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಸಂರಕ್ಷಣಾ: ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜಾತಿಗಳು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಂತಹ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ದೇಶದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸೇವೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.