ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಏಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು?

ಬೀಳುವ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಮಳೆಯನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಮಳೆಹನಿಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಕಾರದ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಹನಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಅವು ಸೂಜಿಗಳಂತೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಹನಿ ನೀರಿನ ರಚನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ? ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಏಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎನಿಗ್ಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು

ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನೀರು. ನೀರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಜೀವನವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಗರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಮಗೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು 70% ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು: ಘನ (ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ), ದ್ರವ (ನೀರು) ಮತ್ತು ಅನಿಲ (ನೀರಿನ ಆವಿ). ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯು ಅದರೊಳಗಿನ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕರಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಖವು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಕಣಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಅನಿಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ಆವಿ ಅವು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ...

ಹನಿಗಳು ಏಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು

ನೀರನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಕಂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಅದು ಒಂದೇ ಅಣುವಿನ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಸೆಳೆತ. ಅಣುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಾವು ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಸೂಜಿಯನ್ನು ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೂ ತಯಾರಕ ಕೀಟಗಳು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ದ್ರವದ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀರು ಅಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇವು ಪರಮಾಣುಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶಗಳು (ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು negative ಣಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು) ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಣುವಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೆಲ್ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ದ್ರವದೊಳಗಿನ ಅಣುವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಣುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂತರ-ಅಣುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ರದ್ದಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬರು ಎಡಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದೇ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಶೂ ತಯಾರಕ ದೋಷ

ನೀರಿನ ಬಾಹ್ಯ ಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಅಣುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವಿಷಯವು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಣುಗಳು ಇತರ ಅಣುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಅಣುಗಳು ತಾವು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆಕಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ದೇಹವು ಗೋಳವಾಗಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀರನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಗೋಳದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸುರಿದಾಗ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನೀರಿಗಿಂತ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು (ಚಮ್ಮಾರ ಕೀಟಗಳಂತಹವು) ತೇಲುವ ಕಾರಣವೂ ಇದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಲವು ತೋರುತ್ತದೆ ವಿದೇಶಿ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದರ ಅಣುಗಳ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯು ಕೋನೀಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಒತ್ತಡವು ಇತರ ದ್ರವಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮಳೆಹನಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಆಕಾರ ಏಕೆ?

ಮಳೆಹನಿಗಳು

ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಹನಿಗಳು ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಆಕಾರದ ನೀರಿನ ಹನಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹನಿಗಳು ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮಳೆಹನಿಗಳಿವೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡದಾದವುಗಳು 4,5 ಮಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗರ್ ಬನ್‌ಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಹನಿಗಳು ಧುಮುಕುಕೊಡೆಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಯೊಂದನ್ನು ಬೇಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ.

ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳ ಒತ್ತಡವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ. ಮೊದಲನೆಯದು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ, ಬೀಳುವಾಗ ಡ್ರಾಪ್‌ನ ಬುಡವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಪದರ. ನೀರಿನ ಹನಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮೇಲ್ಮೈ ಒತ್ತಡವು ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಗೋಳದ ಆಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಡ್ರಾಪ್ನ ಗಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅದು ಬೀಳುವ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವು ನೀರಿನ ಹನಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಡ್ರಾಪ್‌ನ ತ್ರಿಜ್ಯವು 4 ಮಿ.ಮೀ ಮೀರಿದಾಗ, ಡ್ರಾಪ್‌ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಖಿನ್ನತೆಯು ಅದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೀಲ ಮತ್ತು ಈ ದೊಡ್ಡ ಹನಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣವುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ಆಕಾರವನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಂದಿವೆ. ನಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.