ಭೂಮಿಯ ಆಲ್ಬೊಡೊ

ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಆಲ್ಬೊಡೊ

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಆಲ್ಬೊಡೊ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ಬೊಡೊ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಒಂದು ನಿಯತಾಂಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ. ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಲ್ಬೊಡೊ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನೀವು ಆಲ್ಬೊಡೊದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಆಲ್ಬೊಡೊ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಭೂಮಿಯ ಆಲ್ಬೊಡೊ ಯಾವುದು?

ಭೂಮಿಯ ಆಲ್ಬೊಡೊ

ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಬೆಡೋ ಎನ್ನುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲ ಸೌರ ವಿಕಿರಣಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಮೋಡಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದವು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಸರಿ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುವ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಗಾ colors ಬಣ್ಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಸೌರ ಕಿರಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಹಗುರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುರಿ. ಈ ಮೊದಲು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲು ಕಾರಣ. ಕಡಿಮೆ ಶಾಖ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇದು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌರ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಆಲ್ಬೊಡೊವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಘಟನೆಯ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಂಶವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಅಲ್ಬೆಡೋ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಲ್ಬೊಡೊದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಆಲ್ಬೊಡೊ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಧ್ರುವಗಳು ಬಹಳ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಲ್ಬೊಡೊ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಧ್ರುವೀಯ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಧ್ರುವಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಮುದ್ರಗಳು, ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳಂತಹ ಗಾ tone ವಾದ ಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರಗಳು ಟ್ರೆಟಾಪ್‌ಗಳಂತೆ ಗಾ dark ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಂತೆ, ಅದರ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಆಲ್ಬೊಡೊ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ ಧ್ರುವೀಯ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳ ಕರಗುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರಗುತ್ತಿರುವ ಭಾಗವು ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಗಾ dark ವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಲವನ್ನು ಕಚ್ಚುವ ಬಿಳಿಯಂತೆ.

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಧ್ರುವೀಯ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಕರಗುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅದು ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಕಾಡುಗಳನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಆಲ್ಬೊಡೊ ಪರಿಣಾಮ

ಮಾನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಪರೀತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವಿಪರೀತವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಅರಣ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು, ಧ್ರುವೀಯ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗಿದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗಾ er ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ನಾವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಹಾಕಿದ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ರಾಕ್ಷಸೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ದೃ studies ೀಕರಿಸುವ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿವೆ ಮಳೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಯ ಜನರ ಪ್ರಭಾವ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜಾಗತಿಕ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಸಮೂಹ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸಿಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಮರಗಳು ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಹಿಮ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನ

ಮರಗಳನ್ನು ರಾಕ್ಷಸೀಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಬಳಕೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಧ್ರುವಗಳು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧ್ರುವಗಳು ಕರಗದಿದ್ದರೆ, ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾವು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜನರು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ರಾಕ್ಷಸೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸೋಣ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

  1.   ಲೂಯಿಸ್ ಎಸಿ ಡಿಜೊ

    ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಲೇಖನ, ಈ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ… ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜರ್ಮನ್ ಪಿ.