ಭಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮುಖ

ಭಿನ್ನತೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹಲವಾರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವು ಒಮ್ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನತೆ. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇಂದು ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ.

ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಒಮ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನತೆ ಎಂದರೇನು

ಹವೇಯ ಚಲನ

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮುಖವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದರ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೋಹವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಿನ್ನತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅದು ಚದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

As ಹಿಸಬಹುದಾದಂತೆ, ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ, ಒಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಹೊಂದಿರುವ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಾವು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು imagine ಹಿಸೋಣ. ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಐಸೋಹಿಪ್ಸಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಮಾನ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದ ರೇಖೆಗಳು. ವಾತಾವರಣದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಹತ್ತಿರ ಟ್ರೋಪೋಪಾಸ್, ಗಾಳಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಿಯೋಸ್ಟ್ರೊಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಸಮಾನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಎತ್ತರದ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಗಾಳಿ.

ಅಧ್ಯಯನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಒಮ್ಮುಖ ಅಥವಾ ಸಂಗಮ ಇರುವುದರಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಈ ಹರಿವಿನ ರೇಖೆಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸರಣವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಯು ಚಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಆಂಟಿಸೈಕ್ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತ

ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಾವು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯು 4 ಅಥವಾ 5 ಲೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೇವಲ 2 ಲೇನ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಲೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಪಥಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಲೇನ್‌ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ, ವಾಹನಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ಭಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಅದೇ ವಿವರಿಸಬಹುದು.

ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಾಗ ಲಂಬವಾದ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಕುಸಿತವು ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆರೋಹಣ ಮತ್ತು ಅವರೋಹಣ ಮಾರುತಗಳು ಸಾಗಿಸುವ ವೇಗವು 5 ರಿಂದ 10 ಸೆಂ / ಸೆ. ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಗಾಳಿಯ ಒಮ್ಮುಖವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಂಟಿಸೈಕ್ಲೋನ್‌ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ವಾಯು ವಿಭಜನೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿತವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವು ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಗಾಳಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ವಾಯು ಚಲನೆಗಳು ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡಗಳ ಸುತ್ತ ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ, ಘರ್ಷಣೆಯು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದು ಭಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮುಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ, ಐಸೊಬಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ವೇಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡಗಳ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೊರಹಾಕುವ ಅಂಶ.

ಎತ್ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಎತ್ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ವಿಭಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಎರಡು ಹರಿವುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಮಟ್ಟ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಯು ಚಲನೆಗಳು ಕೋಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಾಳಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವು ಎರಡು ಹರಿವುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಅದು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವುಗಳು ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವು ಒಮ್ಮುಖ ವಲಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಹತ್ತಿರ, ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅವರು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಕೋಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಹೀಗೆ.

ಎತ್ತರದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರವಲಯದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ಹರಿವುಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನೆಗಳು 3 ದೊಡ್ಡ ಜಸ್ಟ್‌ಪೋಸ್ಡ್ ಕೋಶಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಅದು ಗಾಳಿಯು ಲಂಬವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವ

ಭಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮುಖ

ಅನುಭವವು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಮ್ಮುಖವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು 8.000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಅಪ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, 350 ಮಿಲಿಬಾರ್‌ಗಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ, ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಿನ್ನತೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ.

ನಾವು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಗಾಳಿಯ ಒಮ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ವಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಈ ಸಂಕೋಚನವು ಲಂಬವಾಗಿ ಏರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಘನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯು ಘನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವು ಮಳೆ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಏರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಭಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮುಖದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

 1.   ಜುವಾನ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಚೆ z ್ ಡಿಜೊ

  ಹಲೋ!
  ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದಾಗ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಉಪಟಳವಿದೆ, ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಗಾಳಿಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ಏರಬಹುದು.
  ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ (ನಂತರದ ಪ್ಯಾರಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ):
  "As ಹಿಸಬಹುದಾದಂತೆ, ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ, ಒಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. "
  ನೀವು ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಗಳು ಗಾಳಿಗಳ ಒಮ್ಮುಖವಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗಳ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
  ನೀವು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಒಮ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನೀಡುತ್ತದೆ!
  ಅಂತೆಯೇ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಸ್ಟ್!
  ಕೊಲಂಬಿಯಾದಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!