ಭವಿಷ್ಯದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾನೂನು ಕೇವಲ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾನೂನು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾನೂನು ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಳಿನ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಏನು «ಕೇವಲ ಪರಿವರ್ತನೆ«?

ಭವಿಷ್ಯದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾನೂನು

ಕೇವಲ ಪರಿವರ್ತನೆ

ತೈಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ತೈಲ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಂತಹ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಡಿಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಇದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ದೇಶವು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾನೂನು, ಕಡಿಮೆ-ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಶೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಶೋಷಣೆ, ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗಿನ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಈ ನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳು

ಕಾನೂನಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ವಲಯದ ಹೊಸ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿತ ಗುರಿಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇದು ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಶನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಗಮನಹರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಮೊದಲ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ 2018 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಲುಪಲು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಟರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

ಈ ಕಾನೂನಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬಾನ್ ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ (ಸಿಒಪಿ 23) ಇದರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತೊರೆದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರೋ ated ೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿತ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುರ್ತು. ಸಿಒಪಿ 23 ರ ನಂತರ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಗತಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 2018 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮೊದಲು.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ (ಐಪಿಸಿಸಿ) ಕುರಿತು ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ವಿಶೇಷ ವರದಿ 1,5 ಡಿಗ್ರಿ ಎತ್ತರದ ಜಗತ್ತು, ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು 12.000 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 2.000 ದೇಶಗಳ 124 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ತಜ್ಞರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

1,5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್‌ಗಿಂತ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತಲುಪದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇಂದಿನಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನೀತಿಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.