ಬೊಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ಬೊಹ್ರ್

ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಬೊಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯು ಇತ್ತು, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು, ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್‌ರಂತಹ ಇತರ ಪರಮಾಣು ಕಾನೂನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಇದ್ದವು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೊಹ್ರ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು

ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು

ಲೇಖನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯು ಇತರ ಪರಮಾಣು ಕಾನೂನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಹಿಂದಿನ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೊರಸೂಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಈ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಸುತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅವು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದವು, ಕೋರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದವು.

ಇದು ಪರಮಾಣುಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕುಸಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಪಥವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬೊಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಲವು ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸ್ಥಿರಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಈ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಪದರಗಳು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳು ಇರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಕಕ್ಷೆಗಳು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾಣುವಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ.

ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಬೊಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ, ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯುವಾಗ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯು ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಬೋರ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ ತತ್ವಗಳು

ಬೊಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ನಾವು ಈಗ ಈ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹೇಳಿದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ.

 1. ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಣಗಳು ಪರಮಾಣುವಿನ ಒಟ್ಟು ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
 2. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
 3. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಹರಡುವ ಕಕ್ಷೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
 4. ಪ್ರತಿ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಅದರ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಕ್ಷೆಯು ಪರಮಾಣುವಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
 5. ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಒಂದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 2 ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು, ಹೀಗೆ.
 6. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅವು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಉಳಿದಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ.

ಈ ಮಾದರಿಯು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಳು ಹೊಂದಿರದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಈ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನಿಲಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅಥವಾ ಪರಿಮಾಣೀಕರಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಾದರಿ ಇದು. ಇದು ಬೊಹ್ರ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡುವೆ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಶ್ರೊಡಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಂತರದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಪೂರ್ವಗಾಮಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೊಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೋಷಗಳು

ಪೂರ್ಣ ಪರಮಾಣು

ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಮಾದರಿಯು ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ತಿಳಿದಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅದು ನೇರವಾಗಿ umes ಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ಹೈಸೆನ್‌ಬರ್ಗ್‌ನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ತತ್ವವು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.

ಈ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಶಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಮಾದರಿ man ೀಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳೆಂದರೆ ಅದು ನೆಲದ ರಾಜ್ಯ ಕಕ್ಷೆಯ ಕೋನೀಯ ಆವೇಗಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು ಬೋರ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬೊಹ್ರ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನ್ವಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.