ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

La ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಯುಗ ಕೊನೆಯದು ನಿಯೋಜೀನ್ ಅವಧಿ ಆಫ್ ಸೆನೋಜೋಯಿಕ್ ಯುಗ. ಇದು ಸುಮಾರು 5.5 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು 2.6 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಸಮಯವು ಮೊದಲ ಹೋಮಿನಿಡ್‌ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಗ್ರಹದ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಿ ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಆ ಕಾಲದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಯುಗ

ಇದು ಮೊದಲ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊದಲ ಹೋಮಿನಿಡ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಮಯ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲೋಪಿಥೆಕಸ್, ಆಫ್ರಿಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯವು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಹವಾಮಾನ ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ ಸುಮಾರು 3 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಸ್ಯಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲವಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಸಂವಹನದ ನಡುವೆ ವಿರಾಮವಿತ್ತು. ಈ ture ಿದ್ರತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪನಾಮದ ಇಸ್ತಮಸ್ ಎಂದು ನಾವು ಇಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ ಬಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿನಿಯನ್ ಉಪ್ಪು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ  ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿದೆ.

ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಲವಣಯುಕ್ತ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ನೀರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಲವಣಾಂಶದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಯುಗದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕಸನೀಯ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಹೋಮಿನಿಡ್‌ಗಳ ನೋಟ. ಆಸ್ಟ್ರೊಲೊಪಿಥೆಕಸ್ ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಹೋಮಿನಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಹೋಮೋ ಕುಲದ ಮೊದಲ ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ

ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ತಾಪಮಾನವು ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಿಮನದಿಗಳು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸಸ್ಯವರ್ಗವೂ ಇತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಮಭಾಜಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು.

ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ, ಇದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ವಸಾಹತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಶುಷ್ಕ ಭೂಮಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮರುಭೂಮಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಧ್ರುವಗಳ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಕೋನಿಫರ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಕೋನಿಫರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಪರೀತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡಿದ ಬಯೋಮ್ ಟಂಡ್ರಾ. ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಟುಂಡ್ರಾ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್‌ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯೋಪಿತೆಕಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲ ಹೋಮಿನಿಡ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಸ್ತನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸಸ್ತನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಸರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇತರ ಗುಂಪುಗಳು ಸಹ ಆನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ವಿಕಸನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಸಸ್ತನಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ.

ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಸ್ತನಿಗಳು

ಸಸ್ತನಿಗಳು ಇಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಸಸ್ತನಿಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕುಲವು ಬೆರಳುಗಳ ಸುಳಿವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳು ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವು ಕೈಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನಾವು ಒಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೆರಳ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಪ್ರೋಬೋಸಿಡಿಯನ್‌ಗಳು. ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಖದ ಉದ್ದವು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೋಬೋಸ್ಕಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪಿನ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳು ಇದ್ದವು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಗೊಡಾನ್ಗಳು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ, ಆನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಂಶಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಬಾಚಿಹಲ್ಲು. ಈ ಬಾಚಿಹಲ್ಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮರದ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅವು ಚತುಷ್ಕೋನಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಖಂಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಓಡಿಹೋದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲೋಪಿಥೆಕಸ್ ಇದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಮೊದಲ ಮಾನವವಸ್ತು. ಇದು ಎರಡೂ ಹಿಂಗಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 1.30 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಗಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಹಾರವು ಸರ್ವಭಕ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇತರ ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವು. ಸರೀಸೃಪಗಳು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಿಗೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳು. ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರಭಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅನ್ಸೆರಿಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವು. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಸಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.