ಬುಧ ಗ್ರಹ

ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ

ನಮ್ಮತ್ತ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಸೌರ ಮಂಡಲ, ನಾವು ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ದೇವರುಗಳ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಐದು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಗುರು ಗುರು ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.

ಈ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಗ್ರಹವನ್ನು ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ

ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ

ಬುಧ

ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ಚಂದ್ರನಂತೆಯೇ, ಅದರ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಸಮಯವು ಅನುವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಹೋಗಲು ಕೇವಲ 88 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1965 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ರಾಡಾರ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಸಮಯ 58 ದಿನಗಳು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದು ಅವರ ಸಮಯದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಕ್ಷೀಯ ಅನುರಣನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸೌರಮಂಡಲದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹದ ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು, ಪ್ಲುಟೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾನೆಟಾಯ್ಡ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ, ಬುಧವು ಬದಲಿಯಾಗಿದೆ.

ಅದರ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರದರ್ಶಕವಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಸಾಮೀಪ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಿಕಟತೆ

ಇದು ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಂತರಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ. ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಗಾತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ಘನ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸೌರಮಂಡಲದ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ರಹವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಚಂದ್ರನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಲ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಮಕೇತುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದು ಬಂಡೆಗಳಂತೆಯೇ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ನೂರಾರು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೈಲಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಹದ ತಿರುಳು ಇದು ಲೋಹೀಯವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 2.000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇದರ ಕೇಂದ್ರವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಂತೆಯೇ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಾತ್ರ

ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಬುಧ

ಬುಧದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದು ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನುವಾದವು ಸೂರ್ಯನ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿದೆ.

ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕುಳಿಗಳು ಕಿರಿಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಕೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಅಂಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಾವಾ ನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಕುಳಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅದರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶವಿದೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಲೋರಿ ಬೇಸಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆರು. ಇದರ ವ್ಯಾಸ 1.300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಕುಳಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಸ್ಪೋಟಕಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಉಲ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಮಕೇತುಗಳ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರ್ವತ ಉಂಗುರಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉಲ್ಕೆಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯು ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಅದು ಗ್ರಹದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಭೂಮಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಪರಿಣಾಮವು ಲಾವಾ ನದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

ಇದು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಉದ್ದದ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಹೊರಪದರವು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಈ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂಟರ್ಕ್ರೇಟರ್ ವಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಲಾವಾ ನದಿಗಳಿಂದ ಹೂಳಿದಾಗ ಅವು ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

temperatura

ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದರ ತಾಪಮಾನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 400 ಡಿಗ್ರಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಸ್ವತಃ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಮೂಲಕ, ಇದು ಗ್ರಹದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು -100 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಅವರ ತಾಪಮಾನವು ತುಂಬಾ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ, ಅವರು ಹೋಗಬಹುದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ -183 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ 467 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ, ಇದು ಬುಧವನ್ನು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಕುತೂಹಲಗಳು

ಬುಧ ಕುಳಿಗಳು

 • ಬುಧವನ್ನು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಳಿಗಳಿರುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖಾಮುಖಿಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದು ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.
 • ಬುಧ ಹೊಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಳಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಸ್ ಪ್ಲಾನಿಟಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಈ ಕುಳಿ ಸುಮಾರು 1.400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು.
 • ಬುಧದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ನೋಟದಿಂದ ಕಾಣಬಹುದು, ಕೋರ್ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಗ್ರಹವು ಮಾಡಿದ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ತಿರುಳಂತೆ ಗ್ರಹದ ಸಂಕೋಚನದ ಫಲಿತಾಂಶ.
 • ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬುಧವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಅದು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಇರಬೇಕು.
 • ಬುಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಸೂರ್ಯೋದಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು: ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ವೀಕ್ಷಕನು ಈ ಭವ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.