ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು

ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ಅವು ವಾಸಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಜೀವಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ. ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಯೋಮ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು

ಕಾಡು

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂವಹನಗಳ ಮೂಲಕ, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಮತೋಲನವು ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ- ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಯೋಮ್‌ನಂತಹ ಪರಿಸರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಬಹು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನ. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅರಣ್ಯವು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಕೊಳವು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾನವರು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ, ಕೊಳ ಕಾಡಿನ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಾಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿದೆ.

ಘಟಕಗಳು

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವು ಅಜೀವಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ನಿರಂತರ ವಿನಿಮಯದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಲದಲ್ಲಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ:

 • ಅಜೀವಕ ಘಟಕಗಳು: ನಾವು ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ರಚಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ನೀರು, ಮಣ್ಣು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳಂತಹ ಅಜೀವಕ ಅಥವಾ ಜಡ ಘಟಕಗಳು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಸೌರ ವಿಕಿರಣ, ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನ, ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಂತಹ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಅಜೀವಕ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು: ಈ ಘಟಕಗಳು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಆರ್ಕಿಯಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅವು ಜೀವಂತ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಜಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ 4 ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು:

 • ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅಜೀವಕ ಘಟಕಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ, ಅಗಾಧವಾದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • ಜಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ರವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅಜೀವಕ ಘಟಕಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮವು ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿನೀರಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೆಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಲೋಟಿಕ್ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆಂಟಿಕ್ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುವ ನೀರು. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಗಳು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಲೋಷನ್‌ಗಳು ಹೊಳೆಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳಂತಹ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
 • ಮಿಶ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸವನ್ನಾ ಅಥವಾ ವರ್ಜಿಯಾ ಕಾಡಿನಂತೆ ಇದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜೈವಿಕ ಘಟಕವು ಕಡಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೂಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.
 • ಮಾನವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ವಿನಿಮಯ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು, ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೌರ ವಿಕಿರಣ, ಗಾಳಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಅಜೀವಕ ಅಂಶಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನವರಿಂದ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ.

 • ಕಾಡು: ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಘಟಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಹಾರ ಜಾಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿವಿಧ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಮರಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಳೆಯುವವರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಹವಳ ದಿಬ್ಬ: ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಜೈವಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಶಗಳು ಹವಳದ ಪಾಲಿಪ್ಸ್. ಜೀವಂತ ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳು ಅನೇಕ ಇತರ ಜಲಚರ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
 • ವರ್ಜಿಯಾ ಅರಣ್ಯ: ಇದು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಂಬಾಲ್ಡ್ ಬಯಲಿನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅರಣ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಯೋಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಿಶ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅರ್ಧವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಲಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿಧಗಳು

ಕಾಡುಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜೀವಗೋಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶ, ತಾಪಮಾನ, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಸ್ಥಿರಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಘನೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ತಾಪಮಾನಗಳು ಅವು ಸುಮಾರು 20 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಳೆಯು ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಜೀವನದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾವು ಸವನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶ, ನಾವು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾತಿ-ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ನಿಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಲವಾಸಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ.

ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇಡೀ ಗ್ರಹವು ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯ 70% ಅನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವುದರಿಂದ. ಸಾಗರವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನವು ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಚಿಯ ಸೀಗ್ರಾಸ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದ ದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಸಿಹಿನೀರಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಅವರು ಜಲಚರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ, ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸಿಹಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಹಿನೀರಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಂಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲೆಂಟಿಕ್ ಪದವು ನೀರು ಚಲಿಸುವ ವೇಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಲನೆಯು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಲವಣಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪದರಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ, ಥರ್ಮೋಕ್ಲೈನ್ ​​ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪದರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಪಿಡ್‌ಗಳಂತಹ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಲಾಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊಗಳಂತಹ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕಶೇರುಕಗಳು ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

ಮರುಭೂಮಿಗಳು

ಮರುಭೂಮಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಸಹ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುಳಿಯುವ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ಜಾತಿಯು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ, ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಮೇಲಾಧಾರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಮತ್ತು, ಒಂದು ಜಾತಿಯು ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಅನೇಕ ಇತರರನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಎಲೆಗಳ ಪೊದೆಗಳಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಣಿಯು ಕೆಲವು ಸರೀಸೃಪಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸಸ್ತನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾತಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಪರ್ವತ

ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅದರ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋಳಗಳು, ಹುಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಆಡುಗಳು. ಬೋಳು ಹದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಹದ್ದುಗಳಂತಹ ಬೇಟೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಇವೆ. ಪರಸ್ಪರ ಬೇಟೆಯಾಡದೆ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾತಿಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮರೆಮಾಚಬೇಕು.

ಅರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮರಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಡು, ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಅರಣ್ಯ, ಒಣ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ.

ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 2500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ, ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.