ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಗಳು ಯಾವುವು

ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಗಳು ಯಾವುವು

ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಗಳು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿರೂಪಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಗಳು ಯಾವುವು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಗಳು ಯಾವುವು, ಅವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಗಳು ಯಾವುವು

ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳು

ಪರಮಾಣು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಮಾಣು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶದ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ, ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಡೆಮೊಕ್ರಿಟಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಸ್ತುವು "ಪರಮಾಣುಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು, ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಅವಿಭಾಜ್ಯ" ಎಂದರ್ಥ.

ಡೆಮಾಕ್ರಿಟಸ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

"ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತ" ವನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಡೆಮೊಕ್ರಿಟಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಲ್ಯೂಸಿಪ್ಪಸ್ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾರ್ಕಿಕ ತರ್ಕ, ಚಿಂತನೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ.

ಪ್ರಪಂಚವು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಿಟಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ, ಏಕರೂಪದ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಅವು ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಡೆಮೋಕ್ರಿಟಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಎಪಿಕ್ಯೂರಸ್, ಪರಮಾಣುಗಳ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು.

ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ಮೊದಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಧಾರಿತ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿತು, ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ತನ್ನ "ಪರಮಾಣು ಪೋಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್" ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶಿ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು.

ಒಂದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಂದೇ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾಲ್ಟನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪರಮಾಣು ತೂಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು (ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಅಂಶದ ತೂಕ), ಪ್ರತಿ ಅಂಶದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ. ಪರಮಾಣುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಡಾಲ್ಟನ್‌ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಶ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡಾಲ್ಟನ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರಿನ ಅಣು H2O ಆಗಿರುತ್ತದೆ, H2O ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅನಿಲ ಅಂಶಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊನಾಟೊಮಿಕ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಪರಮಾಣುವಿನ ಲೂಯಿಸ್ ಮಾದರಿ

"ಘನ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆವಿಸ್ ಘನ-ಆಕಾರದ ವಿತರಣೆ ಪರಮಾಣು ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು, ಎಂಟು ಶೃಂಗಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಪರಮಾಣು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1919 ರಲ್ಲಿ ಇರ್ವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಮುಯಿರ್ ಅವರ ನವೀಕರಣದ ನಂತರ, ಯಾರು "ಘನ ಆಕ್ಟೆಟ್ ಪರಮಾಣು" ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈಗ ಲೆವಿಸ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೋವೆಲನ್ಸಿಯ ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ.

ಥಾಮ್ಸನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ಬೋರ್ ಮಾದರಿ

XNUMX ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೆಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಿರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದ ಗೋಳವಾಗಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು, ಹಿಟ್ಟಿನ ಚೆಂಡಿನಂತೆಯೇ, ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಚದುರಿದವು, ಪುಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಂತೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು "ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾದರಿ" ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣುವಿನ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯ ಮೊದಲ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.

ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ನ ಮಾದರಿಯು XNUMX ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಚಿನ್ನದ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಣಗಳು ಫಾಯಿಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದವು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಚಲಿತವಾಗಿವೆ. ಇದು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಪರಮಾಣು ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ದಟ್ಟವಾದ, ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ.

ಬೊಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, 1913 ರಲ್ಲಿ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸುತ್ತ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇತರವುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಫೋಟಾನ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಅಥವಾ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಜಿಗಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಬೋರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಹೀಗಾಗಿ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸೊಮರ್‌ಫೆಲ್ಡ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ (1916 AD)

ಸೋಮರ್‌ಫೆಲ್ಡ್‌ನ ಮಾದರಿಯು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಬೋರ್ ಮಾದರಿಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಸೊಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಇದು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅವನ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ನ ಕಕ್ಷೆಯು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಹಂತಗಳಿವೆ.

ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ಅವರ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ಬೋರ್ ಮತ್ತು ಸೊಮರ್‌ಫೆಲ್ಡ್‌ರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎರ್ವಿನ್ ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಟರ್ ತರಂಗಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು, ಇದು ತರಂಗ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಸಂಭವನೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು (ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ). ಸ್ಪೇಸ್), ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅವರಿಂದ.

ಇದರರ್ಥ ಹೈಸೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ನ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಅದರ ಆವೇಗವನ್ನು ಸಂಭವನೀಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅಲ್ಲ. 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು "ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತರಂಗ ಮಾದರಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಗಳು ಯಾವುವು?

XNUMX ನೇ ಶತಮಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಾದರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಸಂಭವನೀಯ ಮೋಡ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ನಿಖರವಾದ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಾದ್ಯಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.