ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳು

ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ವಾತಾವರಣದ ಪದರಗಳು, ಇದು ಸರದಿ ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರ. ಖನಿಜಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ? ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬಂಡೆಗಳಿವೆ? ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಯಾವ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಅಪರಿಚಿತರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಭೂಮಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪದರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಗ ಆಂತರಿಕ ಜಿಯೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಘನವಸ್ತುಗಳು, ದ್ರವಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು. ಈ ಅಂಶಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಿವಿಧ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೋಳಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ, ಜಲಗೋಳ ಮತ್ತು ಭೂಗೋಳ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಪದರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಭೂಗೋಳ ಇದು. ಪದರಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ. ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಆಂತರಿಕ ಪದರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ನಾವು ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ವಿವಿಧ ಪದರಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರ, ನಿಲುವಂಗಿ ಮತ್ತು ಕೋರ್. ಅದು ಕರೆ ಸ್ಥಾಯೀ ಮಾದರಿ. ಇತರ ಮಾನದಂಡಗಳು ಹೇಳಿದ ಪದರಗಳ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ತನೆಯ ಮಾದರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್, ಅಸ್ತೇನೋಸ್ಫಿಯರ್, ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಸ್ಫಿಯರ್.

ಆದರೆ ಒಂದು ಪದರವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಪದರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಭೂಮಿಯ ಒಳ ಪದರಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪದರವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಥಟ್ಟನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಥಿತಿ (ಘನದಿಂದ ದ್ರವಕ್ಕೆ).

ಮೊದಲಿಗೆ, ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾದರಿಯಿಂದ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತವೆ: ಕ್ರಸ್ಟ್, ನಿಲುವಂಗಿ ಮತ್ತು ಕೋರ್.

ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳ ವಿವರಣೆ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರ

ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರವು ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಬಾಹ್ಯ ಪದರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಾಸರಿ 3 gr / cm ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ3 ಮತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಭೂ ಪರಿಮಾಣದ 1,6%. ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರವನ್ನು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ-ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಭೂಖಂಡದ ಹೊರಪದರ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಹೊರಪದರ.

ಭೂಖಂಡದ ಹೊರಪದರ

ಭೂಖಂಡದ ಹೊರಪದರವು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ತೊಗಟೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ 40% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳ ತೆಳುವಾದ ಪದರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಮರಳುಗಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ನಂತೆಯೇ ಸಿಲಿಕಾ ಭರಿತ ಪ್ಲುಟೋನಿಕ್ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳಿವೆ. ಕುತೂಹಲದಂತೆ, ಭೂಖಂಡದ ಹೊರಪದರದ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಂಡೆಗಳು ಅನೇಕ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು l ವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು3.500 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು.

ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಭಾಗಗಳು

ಸಾಗರ ಕ್ರಸ್ಟ್

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾವು ಸಾಗರ ಹೊರಪದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಪದರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ: ಬಹಳ ತೆಳುವಾದ ಕೆಸರು ಪದರಗಳು ಮತ್ತು ಬಸಾಲ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪದರ (ಅವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು). ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಕಿರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಸಾಲ್ಟ್‌ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರ ಹೊರಪದರದ ಬಂಡೆಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅವು 200 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮೊಹೊರೊವಿಕ್ (ಅಚ್ಚು). ಈ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರವನ್ನು ನಿಲುವಂಗಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 50 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ.

ಭೂಖಂಡ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಹೊರಪದರದ ರಚನೆ

ಸಾಗರದ ಹೊರಪದರವು ಭೂಖಂಡಕ್ಕಿಂತ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ

ಭೂಮಿಯ ನಿಲುವಂಗಿ

ಭೂಮಿಯ ನಿಲುವಂಗಿಯು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹೊರಪದರದ ತಳದಿಂದ ಹೊರಭಾಗದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಹೊ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಪದರ. ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಮಾಣದ 82% ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ 69%. ನಿಲುವಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎರಡು ಪದರಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ರೆಪೆಟ್ಟಿಯ ದ್ವಿತೀಯಕ ಸ್ಥಗಿತ. ಈ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 800 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ "ಲೇಯರ್ ಡಿ". ಈ ಪದರವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 200 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5% ಅಥವಾ 10% ಭಾಗಶಃ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಲುವಂಗಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನಿಲುವಂಗಿಯ ಬಂಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಏರಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ "ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್"

ಭೂಮಿಯ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ನಿಲುವಂಗಿಯ ರಚನೆ

ನಿಲುವಂಗಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು:

 • ಎರಡು ವಿಧದ ಉಲ್ಕೆಗಳು: ಮೊದಲನೆಯದು ಪೆರಿಡೊಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐರನ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
 • ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವ ನಿಲುವಂಗಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಂಡೆಗಳು.
 • ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಿಮಣಿಗಳು: ಅವು ದೊಡ್ಡ ಆಳದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಂಧ್ರಗಳಾಗಿವೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಶಿಲಾಪಾಕ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು 200 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಿರಬಹುದು.
 • ಒಂದು ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಒಂದು ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಖನಿಜಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಗುಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ಸ್ಥಗಿತ. ಈ ಸ್ಥಗಿತವು ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಳಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸುಮಾರು 2.900 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ತಿರುಳು

ಭೂಮಿಯ ತಿರುಳು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗುಟೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು 3.486 ಕಿ.ಮೀ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಳವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅದರ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು 16%. ಇದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 31% ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೊರಗಿನ ಕೋರ್ನ ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಒಳಗಿನ ಕೋರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕರಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಘನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ 5000-6000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಒತ್ತಡಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ವಾತಾವರಣ.

ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳ ತಾಪಮಾನದ ಶ್ರೇಣಿ

ಆಳದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಭೂಮಿಯ ತಿರುಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಕೋರ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಚೆರ್ಟ್ ಸ್ಥಗಿತ. ಹೊರಗಿನ ಕೋರ್ 2.900 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಿಂದ 5.100 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಳಗಿನ ಕೋರ್ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ 5.100 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.000 ಕಿ.ಮೀ.

ಭೂಮಿಯ ತಿರುಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, 5-10% ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 • ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಅವು ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
 • ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಲ್ಕೆಗಳು.
 • ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ, ಇದು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಒಳಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
 • ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದೊಂದಿಗೆ, ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಭೂಮಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ.

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗಗಳು

ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್, ಅಸ್ತೇನೋಸ್ಫಿಯರ್, ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಸ್ಫಿಯರ್.

ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್

ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪದರವಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು 100 ಕಿ.ಮೀ ದಪ್ಪ ಅದು ಹೊರಪದರದಿಂದ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಲಿಥೋಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪದರಕ್ಕೆ ಈ ಕಠಿಣ ಪದರ.

ಅಸ್ಥೆನೋಸ್ಪಿಯರ್

ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪದರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಲುವಂಗಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಚಲನೆಯು ಸಂವಹನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.

ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್

ಇದು ಆಳದಲ್ಲಿದೆ 660 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 2.900 ಕಿ.ಮೀ. ಇದು ಕೆಳಗಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಭಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ವೈಚೆರ್ಟ್‌ನ ದ್ವಿತೀಯಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಂಡೋಸ್ಪಿಯರ್

ಇದು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಭೂಮಿಯ ಆಂತರಿಕ ತಿರುಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪದರಗಳ ಮಾದರಿಗಳು

ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಒಳಾಂಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು, ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇಬಿನಂತೆ ಮಾತ್ರ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಸಾಧಿಸಿದ ಆಳವಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು 12 ಕಿ.ಮೀ ಆಳ. ಗ್ರಹವನ್ನು ಸೇಬಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಂತಿದೆ ಇಡೀ ಸೇಬಿನ ಅಂತಿಮ ಚರ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬೀಜಗಳು ಭೂಮಿಯ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ:
ಭೂಮಿಯ ರಚನೆ

ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

 1.   ಅಲಿಸನ್ ಟಟಿಯಾನಾ ಪಾರ್ರಾ ಜೈಮ್ಸ್ ಡಿಜೊ

  ಇದು ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಂತರಿಕ ಹೃದಯ ಪದರಗಳ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ

 2.   ಫರ್ನಾಂಡೊ ಡಿಜೊ

  ಲೇಯರ್ ಡಿ¨ («ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಡಿ ಲೇಯರ್») 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂದಾಜು ಹೊಂದಿದೆ. 200 ಕಿ.ಮೀ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯ ಕೊರತೆಯು ಓದುಗರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

  ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ.