ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹವಾಮಾನ 2021

ನೊಬೆಲ್ ಹವಾಮಾನ ಬಹುಮಾನ 2021

ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಿ ನೊಬೆಲ್ ಹವಾಮಾನ ಬಹುಮಾನ 2021 ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಅಧ್ಯಯನವು ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿರುವ ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಸೈಕುರೊ ಮನಾಬೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯೊ ಪ್ಯಾರಿಸಿ. ಈ ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ 2021 ರ ಹವಾಮಾನದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

2021 ರ ಹವಾಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ

ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಹದ ಮಾಪಕಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ.

ಮಂಗಳವಾರ, ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಿಯುಕುರೊ ಮನಾಬೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯೊ ಪ್ಯಾರಿಸಿ, ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಭಾವದ ಇತರ ತಜ್ಞರು, 2021 ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೊರಾನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಅವರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು, ಈ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಸಂಕೀರ್ಣ ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅವರ ವಿನೂತನ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 73 ವರ್ಷದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಜಾರ್ಜಿಯೊ ಪ್ಯಾರಿಸಿ "ಗಲೀಜು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು" ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಪಾನ್‌ನ ಸಿಯುಕುರೊ ಮನಾಬೆ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸೆಲ್‌ಮನ್ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ "ಮೂಲಭೂತ" ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಮನಾಬೆ, 90, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ಸೆಲ್ಮನ್, 89, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾದರಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು.

ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

2021 ನೊಬೆಲ್ ಹವಾಮಾನ ಬಹುಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾರಿಸಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಹ ಮಿಶ್ರಲೋಹವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದರು.ಅಥವಾ ತಿರುಗುವಿಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಪರಮಾಣುಗಳ ಜಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಅವು ವಸ್ತುವಿನ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.

73 ವರ್ಷದ ಪ್ಯಾರಿಸಿ ಗುಪ್ತ ನಿಯಮಗಳು ಘನ ವಸ್ತುಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗಣಿತ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ನರವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ನಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ "ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ". ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈಗ ತಿರುಗುವ ಗಾಜನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹವಾಮಾನ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮನಾಬ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸೆಲ್‌ಮನ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣದಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮನಾಬೆ, 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಗ್ರಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅದರ ಗೊಂದಲಮಯ ಮಾದರಿಯಿಂದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನವು ಬದಲಾಗಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಏಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹ್ಯಾಸೆಲ್‌ಮನ್ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ.

ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಭೂಮಿಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾದರಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಯೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಜಾನ್ ವೆಟ್ಲೌಫರ್ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ 'ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ', ಮತ್ತು ಸಿಯುಕುರೊ ಮನಾಬೆ ಅವರ ಕೆಲಸವು 'ಒಂದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. " ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ. "" ಅವರು ಹವಾಮಾನ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರೂ, ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ "ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಹವಾಮಾನಕ್ಕಾಗಿ 2021 ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮಹತ್ವ

ನಿರ್ಧಾರವು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನಾಬೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸೆಲ್‌ಮನ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು.

ವೆಟ್ಲೌಫರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯು "ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನದ ಅಧ್ಯಯನ (ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರದವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯೊ ಪ್ಯಾರಿಸಿಯ ಕೆಲಸದ ನಡುವಿನ ದ್ವಂದ್ವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ಡಾ.ಮಾರ್ಟಿನ್ ಜ್ಯೂಕ್ಸ್, ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೇಂದ್ರದ (CEDA) ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿರುವುದು "ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬೆದರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇಂದು ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ," ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹವಾಮಾನ 2021 ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.