ಸಿಜಿಜಿಯಾ: ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

syzygy

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಎ syzygy ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿಯು ಈ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಗ್ರಹಗಳು, ಚಂದ್ರರು ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತಹ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕಾಶ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ವೀಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಿಜಿಜಿ ಎಂದರೇನು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಏನು

ಚಂದ್ರನ ಜೋಡಣೆ

ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು:

 • ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ, ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಆಕಾಶದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮೀಪ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

Syzygy ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ನೇರ ರೇಖೆಯ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಣೆಯು ಗ್ರಹಣ, ನಿಗೂಢತೆ ಅಥವಾ ಸಾಗಣೆಯ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗ್ರಹಣವು ಒಂದು ಆಕಾಶಕಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾಶಕಾಯದ ನೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುವು ಚಿಕ್ಕದೊಂದರ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಮುಚ್ಚುವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಕಾಶಕಾಯವು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಸಾಗಣೆ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾದ ದೇಹವು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Syzygies ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಂದ್ರನ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನು ನೆರಳಿನ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಜೋಡಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಸಿಜಿಜಿ ಟೈಡ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಜಿಜಿಯಾ ಮತ್ತು ವಸಂತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು

ವಸಂತ ಅಲೆಗಳು

Syzygy "ವಸಂತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು, ಭೂಮಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಸಿಜಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ.

ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ತಮ್ಮ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾನೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಸಿಜಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಜಂಟಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಪ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು "ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು" ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ: ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಈ ನೀರಿನ ಉಂಡೆಗಳು syzygies ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಭಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳನ್ನು "ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸಂತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಸಿಜಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸದ ತಿಂಗಳ ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಿಜಿಜಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ?

ಅಲೆಗಳ ವಿಧ

ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ವಿರೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಗ್ರಹಗಳ ಸಿಜಿಜಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಪ್ರಮುಖ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಲೇಖಕ ಜಾನ್ ಮೀಯಸ್, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಗಳ ವಿರಳತೆಯನ್ನು 1977 ರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 1591 ರಂದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ನಿಗೂಢತೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಶನಿಯು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 1982 ರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗೋಚರ ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿತ್ತು.

ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನು ಗ್ರಹಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುಂಬರುವ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಿಜಿಜೀಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಿಂದ 2344 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಿಜಿಜಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 2488 ರಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಮಂಗಳದಿಂದ ಗ್ರಹಣಗೊಂಡಾಗ ಅವು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಿಂದ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. 2932 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಜಿಜಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಗುರುಗ್ರಹದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಮಭಾಜಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಅವಧಿ

ಸಿಜಿಜಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಸಂತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮಾಸಿಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡು ಸತತ syzygies ನಡುವಿನ ಅಂದಾಜು ಅವಧಿಯು ಸುಮಾರು 14 ದಿನಗಳು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ಚಕ್ರದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು, ಇದನ್ನು ಸಿನೊಡಿಕ್ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನೊಡಿಕ್ ಚಂದ್ರ ಚಕ್ರವು ಚಂದ್ರನು ಅದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ).

ಚಕ್ರವು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ:

 • ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: ಚಕ್ರವು ಚಂದ್ರ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವ ಸಿಜಿಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವಸಂತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು.
 • ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ: ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಅದು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಗಿಬ್ಬಸ್ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಎತ್ತರವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಹುಣ್ಣಿಮೆ: ನಂತರ, ಆರಂಭಿಕ ಸಿಜಿಜಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಜಿಜಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವಸಂತ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
 • ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ: ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಅದು ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಗಿಬ್ಬಸ್ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
 • ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ: ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸುಮಾರು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಚಂದ್ರನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಿಜಿಜಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಸಂತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಕ್ರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು syzygy ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.