ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ರಲ್ಲಿ ಸೆನೋಜೋಯಿಕ್ ಯುಗ ಹಲವಾರು ಅವಧಿಗಳಿವೆ. ಅವನು ನಿಯೋಜೀನ್ ಅವಧಿ ಇದು ಈ ಯುಗದ ಎರಡನೆಯದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 23 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 2.6 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ದಿ ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೋಮಿನಿಡ್‌ಗಳ ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ನಿಯೋಜೀನ್ ಅವಧಿ

ಈ ನಿಯೋಜೀನ್ ಅವಧಿಯು ಸರಿಸುಮಾರು 20 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಪಿಥೆಕಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲ ಹೋಮಿನಿಡ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಜಾತಿಯ ಹೋಮಿನಿಡ್‌ಗಳು ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ ಹಳೆಯ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಯೋಜೀನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಗಳು ಇಂದು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಖಂಡಗಳ ಈ ಚಲನೆಯು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಭೌತಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದವು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನಾಮದ ಇಥ್ಮಸ್. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಚಲನೆಗಳು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲವು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಈ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಅವು ಭೂಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಸಸ್ತನಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರೀಸೃಪಗಳು.

ನಿಯೋಜೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಈ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ರೂಪಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹವಾಮಾನದ ಕಾರಣ, ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನವು ಇತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ. ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಎರಡೂ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿತ್ತು.

ನಿಯೋಜೀನ್ ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ಕುಸಿತವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಣ್ಮರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ನಿಯೋಜೀನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ವಯಸ್ಸು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ತನಿಗಳು, ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಟಾಸಿಯನ್ನರ ಗುಂಪು.

ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಏವ್ಸ್

ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವುಗಳು ಅವರು ದಾರಿಹೋಕರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ನಿಯೋಜೀನ್ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಈ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿತು. ಇಂದು ದಾರಿಹೋಕರ ಗುಂಪಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಗುಂಪು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಹಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಯೋಗದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಾರಿಹೋಕರ ಗುಂಪನ್ನು ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗುಂಪು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಯೋಜೀನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಖಂಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈ ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ಪರಭಕ್ಷಕರಾದರು. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ: ಸಸ್ತನಿಗಳು

ನಿಯೋಜೀನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿ

ಸಸ್ತನಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು ಅವು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡವು. ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಸನಗೊಂಡ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋವಿಡೆ ಮತ್ತು ಸೆರ್ವಿಡೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡು, ಕುರಿ, ಹುಲ್ಲೆ, ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿತರಣಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಅಂತೆಯೇ, ಆನೆಗಳು, ಬೃಹದ್ಗಜಗಳು ಮತ್ತು ಖಡ್ಗಮೃಗಗಳಂತಹ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ತನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಈ ನಂತರದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೃಹದ್ಗಜಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಸ್ತನಿಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೋತಿಗಳು, ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸಸ್ತನಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪು ಆಯಾ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಕಸನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.

ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳಂತಹ ಇತರ ಮುಖ್ಯ ಸಸ್ತನಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಕರಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈನಾಗಳು ಸಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ. ಸಸ್ತನಿಗಳ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ, ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕಸನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದು ಮೊದಲ ಹೋಮಿನಿಡ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿತು.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹೋಮಿನಿಡ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯೋಪಿತೆಕಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬೈಪೆಡಲ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸರೀಸೃಪಗಳು

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸರೀಸೃಪಗಳು ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಟೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅವರ ಆಹಾರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಹೇರಳವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.