ಸಿಯುಡಾಡಾನೋಸ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಎಚ್‌ಎನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಸ್ಪೇನ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಯುಡಡಾನೋಸ್‌ನ ಸಂಸದೀಯ ಗುಂಪು ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನು ರಹಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು (ಎನ್‌ಎಲ್‌ಪಿ) ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಜಲಾಶಯಗಳು

ಇಡೀ ದೇಶದ ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬರಗಾಲದ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ (2017 ರಿಂದ 1965 ರ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಒಣ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ), ಸಿಯುಡಡಾನೋಸ್ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ.

ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಕ್ತಾರರು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯೋಗ, ಮೆಲಿಸಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹಳೆಯ ನೀತಿಗೆ ನವೀಕರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು: ಅಲ್ಪಾವಧಿ, 2030 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ, 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ.

ದೇಶದ ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರಗಾಲದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿದ ತಾಪಮಾನ, ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು.

ಎನ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ದೃ concrete ವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಹವಾಮಾನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಂದರ್ಭ; ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ; ಡಸಲೀಕರಣ; ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಯೋಗ.

ಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆ

ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

 1. ಅಗತ್ಯ, ವಿರಳ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವರೂಪ, ಲಭ್ಯತೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ.
 2. ಹವಾಮಾನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
 3. ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಂತಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ. ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ (ಭೂಕುಸಿತಗಳು, ಯುಟ್ರೊಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ) ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ನಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ) ವಿಶೇಷ ಗಮನ.
 5. ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಸಲೀಕರಣದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ನೀರಿನ ಡಸಲೀಕರಣದ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆ. ಮಾನವ ಬಳಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬಳಕೆಗಳಿಗೆ ಮರುಪಡೆಯಲಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.
 6. La ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನೀರಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಥ ಪೂರೈಕೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ. ಕಾನೂನು ನಿಯಂತ್ರಣ. ನೀರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ.
 7. ನಗರ ನೀರಿನ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
 8. ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
 9. ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಲಚರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವುದು.
 10. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಿಯುಡಡಾನೊಸ್ ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.