ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ವಿಧಗಳು

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಟೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ವಿಧಗಳು

ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭೂಮಿಯು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಗೋಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆದರೆ ನಕ್ಷೆಗಳು ಎರಡು ಆಯಾಮದ ವಿಮಾನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗೋಳದಿಂದ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವಿವಿಧ ಇವೆ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ವಿಧಗಳು ವಿಭಿನ್ನ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಟೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು ಯಾವುವು

ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆಗಳು

ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣವು ಭೂಮಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ "ರೂಪಾಂತರ" ವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ 3D ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಆಗಿ 2D ರೆಂಡರಿಂಗ್, ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವಕ್ರತೆಯ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭೂಮಿಯ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ದೋಷದ ಅಂಚು ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ದೂರ, ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಆಕಾರ.

ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಟೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು (ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಭಾಗ) ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ "ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಠಾವಂತ" ಇತರ, ಆದರೆ ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ.

ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ವಿಧಗಳು

ಗೂಡೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ

ಕಾರ್ಟೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ, ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ, ಅಜಿಮುಟಲ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ. ಇವುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಟೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿವೆ:

 • ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಅವು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳಾಗಿವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ರಹದ ಗೋಳಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶಕವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಆಕಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ), ಆದರೆ ನಾವು ಸಮಭಾಜಕದಿಂದ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವಾಗ, ದೂರ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರಗಳ ನಡುವಿನ ಲಂಬತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಇದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸರಳ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣವಾಗಿದೆ.
 • ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳಂತೆಯೇ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಟ್ ಕೋನ್‌ನ ಆಂತರಿಕ ವಕ್ರತೆಯೊಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಗೋಳವನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ಗಳ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದು ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು ಧ್ರುವಗಳಿಂದ ನೇರ ರೇಖೆಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರಗಳನ್ನು ಕೋನ್‌ನೊಳಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಲಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಕ್ಷೆಯು ಮಧ್ಯ-ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಧ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಅಜಿಮುತಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಝೆನಿಥಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್‌ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಭೂಗೋಳವನ್ನು ಗೋಳಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಮತಲ ಸ್ಪರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಡೆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಅಥವಾ ದೂರದ ಗ್ರಹದಿಂದ ಕಾಣುವ ಪ್ರಪಂಚದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ಧ್ರುವಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಳಾರ್ಧದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಸಮತಲ ಮತ್ತು ಗೋಳದ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಹೆಚ್ಚು, ಅವು ಹೆಚ್ಚು ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
 • ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಸಂಯೋಜಿತ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಗಳು, ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಒಂದೇ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೌಕಗಳ ಗಣಿತದ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇದು ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಂಡಲದ ಸಮಾನಾಂತರದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಿರೂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಳಿದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು

ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ವಿಧಗಳು

ಕೆಲವು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸದೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ತರಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸಮತಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಅನುಗುಣವಾದ ಸಂಬಂಧದ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಠಿಣ ಗಣಿತದ ವಿಧಾನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ.

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಆಯಾಮಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯೊಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಥಳವು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಸುವ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ:

 • ಸಮಾನ ಅಂತರ: ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲ ಅಂತರಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸಮಾನತೆ: ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಮೈಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಅನುಸಾರ: ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಅದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಥವಾ ನೋಟವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜಿತ ನಕ್ಷೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದು ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಶಾಲಾ ಗೋಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಂಡಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಖಂಡದ ಮೇಲ್ಮೈ ನಡುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ಇತರ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಇವುಗಳು ಇತರ ಕಡಿಮೆ-ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿವೆ:

 • ಸೂಡೊಕೊನಿಕಲ್: ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ಗಳು ಏಕಕಾಲೀನ ಬಾಗಿದ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಹುಸಿ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ: ಸಮಾನಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರ ರೇಖೆಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆರಿಡಿಯನ್ಗಳು ಸಮಾನಾಂತರ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ.
 • ಪಾಲಿಕಾನಿಕ್: ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಸಮಾನಾಂತರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಲ್ಲದ ಆರ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ಪ್ರದೇಶ, ದಿಕ್ಕು, ಸ್ಥಾನ, ದೂರ ಮತ್ತು ಆಕಾರದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು, ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನಕ್ಷೆ, ಮಧ್ಯ-ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಿಗೆ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಜಿಮುಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಟೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.