ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು? ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಏನು ಕಾರಣವಾಯಿತು? ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಕೇಳಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟ

ಇದನ್ನು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇದು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ಫೋಟದ ಕ್ಷಣದಿಂದ, ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಾವು ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 13.810 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಇದೀಗ ರಚಿಸಿದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಶ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಕಣಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಈ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ, ಮೊದಲ ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡವು. ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣುಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು, ಅವುಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳ ರಚನೆ

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳ ರಚನೆ

ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಕ್ಷೀರಪಥ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ. ಇಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ನಂತರ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು.

ಮೊದಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು 13.250 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಸುಮಾರು 550 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು 13.200 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ, ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಳೆಯದಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು 4.600 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು.

ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು

ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇವು:

 • ಓಲ್ಬರ್ಸ್ ವಿರೋಧಾಭಾಸ: ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದ ಕತ್ತಲೆ.
 • ಹಬಲ್ ಕಾನೂನು: ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
 • ವಸ್ತುವಿನ ವಿತರಣೆಯ ಏಕರೂಪತೆ.
 • ಟೋಲ್ಮನ್ ಪರಿಣಾಮ (ಮೇಲ್ಮೈ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ).
 • ದೂರದ ಸೂಪರ್ನೋವಾಗಳು: ಅದರ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಫೋಟದ ಕ್ಷಣದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಾವು ಬಲೂನ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯಂತೆ, ಗಾಳಿಯ ಕಣಗಳು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ.

ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡಿನ 1/100 ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಘಟನೆಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು, ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್‌ಗಳು, ಮೆಸನ್‌ಗಳು, ಬ್ಯಾರಿಯನ್‌ಗಳು, ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟಾನ್‌ಗಳು.

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಸ್ಫೋಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರವಾದ ಅಂಶಗಳು ನಂತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಳಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ವಿಕಿರಣವು 3 K (-270 ° C) ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ಮೈಕ್ರೊವೇವ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಕಿರಣದ ಈ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೊ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು 1965 ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಮಾನ. ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಅನ್ವೇಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಶಗಳ ವಿಧಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದನ್ನು 1922 ರಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ರೀಡ್‌ಮನ್ ರೂಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ರ (1915) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, 1927 ರಲ್ಲಿ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಪಾದ್ರಿ ಜಾರ್ಜಸ್ ಲೆಮಾಟ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿಟ್ಟರ್ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಡ್‌ಮನ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಅದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ, ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಮತ್ತು ನಿಜವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

 • ಬಿಗ್ ಕ್ರಂಚ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ: ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅದರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಂಕೋಚನದ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಸಂಕೋಚನವು ಬಿಗ್ ಕ್ರಂಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
 • ಆಂದೋಲನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ: ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಕ್ರಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
 • ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ: ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿರಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.
 • ಹಣದುಬ್ಬರ ಸಿದ್ಧಾಂತ: ಇದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್‌ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ದೇವರು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದೈವಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ.

ಈ ಲೇಖನದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಒಂದು ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?

ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಘರ್ಷಣೆ
ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ:
ಆಂಟಿಮಾಟರ್

ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

7 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

 1.   ಲೂಯಿಸ್ ಪುಲಿಡೋ ಡಿಜೊ

  ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲದ ಮೇಲೆ
  ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು othes ಹೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ; ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ; ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ; ನೀವು ಭೂತ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಚೇತನ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಯ ಮಾಪನಗಳು ಕೇವಲ ಮಾನವ ಸಂಘಟನೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಯೋಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದರತ್ತ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದುಕಲು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ; ಮತ್ತು ತನಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಅವನು ರೂಪಾಂತರದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮಾನವರು ಗ್ರಹವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಲು ಅವರು ಅದರ ತಿರುಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ವಿನಾಶದ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಯೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ!

 2.   ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಎ. ಪೆರೆಜ್ ಆರ್. ಡಿಜೊ

  ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗೋಚರಿಸಬೇಕು (ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಡಿ)

 3.   ಆನಿ ಡಿಜೊ

  ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷನು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈಗ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ನಾವು ಬಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್‌ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇತರ ಮಾನವರು ಲೈಂಗಿಕತೆಯಿಂದ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ

 4.   ಜೈಮ್ ಫೆರೆಸ್ ಡಿಜೊ

  ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ದೇವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದನು, ಮತ್ತು ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ಕಾರಣನಾದನು: ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನು. ನಂತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
  ಆದರೆ ಸ್ಫೋಟ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.
  ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಿವರಣೆಯು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

  1.    ಲಿಯೊಂಗ್ಮ್ 21 ಡಿಜೊ

   ದೇವರು ಎಲ್ಲದರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ದೇವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ?

 5.   ಬೆನಿಟೊ ಆಲ್ಬಾರೆಸ್ ಡಿಜೊ

  ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಜೀವವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ) ಜೀವಿಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಜೀವಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು, ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್‌ನಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲ.

 6.   ಮೊದಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಡಿಜೊ

  ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮಿಶ್ರಣ.
  ದೇವರು: ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ. (ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್) ಜೆನೆಸಿಸ್: ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು - (ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಂದರೆ ಆಕಾಶವು ನೀಲಿ ಓ z ೋನ್ ಪದರವಲ್ಲ) - ... ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ - (ಕತ್ತಲೆ) - ಪ್ರಪಾತದ ಕಿರಣವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ- (ಖಾಲಿ) - .. ದೇವರು ಹೇಳಿದನು: ಬೆಳಕು ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಇತ್ತು (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳು. ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳು) ... ಮತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ (ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ) ಹಗಲು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದನು (ಸ್ಫೋಟದಿಂದ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ (ನೀರಿನ ಸೃಷ್ಟಿ) ಮತ್ತು ನಂತರ ಉಳಿದವರು ಬೈಬಲಿನಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ... ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಭೂಮ್ಯತೀತ ದೇವದೂತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲುಜ್ ಬೆಲ್ಲಾ "ಲೂಸಿಫರ್" ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮಾನವ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಆರಿಸಲು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾನೆ ... ಒಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮೂರನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಿಂದ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಂಬುವ ದೇವರು ಪ್ರಕೃತಿ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಭೂಮಿ, ಬೆಂಕಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೇವೆ ... ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾನವರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಗ್