ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಬಣ್ಣ ಕುರುಡುತನ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಡಾಲ್ಟನ್ರ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ

ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್

ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು, ಮೊದಲು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. ಮತ್ತು ಪರಮಾಣುವಿನ ಕಲ್ಪನೆಯು ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಡೆಮೋಕ್ರಿಟಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಈ ಪರಮಾಣುವಾದ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೀಕ್ ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1804 ರಲ್ಲಿ, ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್, ಇದು ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಪರಮಾಣುವಾದಿಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅನಿಲಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಅವರು ಪಡೆದ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಅವರ ಮಾದರಿ. ಈ ತನಿಖೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪರಮಾಣುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಿಟಸ್ ಸೂಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದೆ, ನಾವು ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆಲ್ಟೊದ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು

ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್‌ಗಳು

 • ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
 • ಪರಮಾಣುಗಳು ಅವಿನಾಶದಿಂದ ಅವಿನಾಭಾವ. ಪರಮಾಣುಗಳು ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿರುವ ಕಣಗಳು ಎಂದು ಡಾಲ್ಟನ್ ನಂಬಿದ್ದರು.
 • ಒಂದು ಅಂಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಂದೇ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅವರು ಒಂದೇ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪರಮಾಣುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
 • ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೇ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
 • ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪರಮಾಣುಗಳ ಮರುಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪರಮಾಣುಗಳ ವಿಭಜನೆ, ಒಕ್ಕೂಟ ಅಥವಾ ಮರುಜೋಡಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಪರಮಾಣುಗಳು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಶದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶದ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಗಣನೆಗಳು

ಪರಮಾಣು

ಮಾದರಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ, ಹೇಳಲಾದ ಮಾದರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ತತ್ವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಅಣುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಅಂಶಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪರಮಾಣುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಣು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ವಸ್ತುವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಹ ಇದು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬಹು ಅನುಪಾತಗಳ ನಿಯಮ. ನಾವು ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಈ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪರಮಾಣುವಾಗಿ, ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು, ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಇತರ ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಬಹು ಅನುಪಾತಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದಾಹರಣೆ ಹೀಗಿದೆ: ನಾವು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 2 ರಿಂದ 1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ.ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಂದಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ನಾವು 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು 2 ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪರಮಾಣು ತೂಕದ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಷ್ಟಕವು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದರಿಂದ, ಅನುಮೋದನೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಾಲ್ಟನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನೇಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳು ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಾಲ್ಟನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು.

ಈ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕೆಲವು ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಡಾಲ್ಟನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಣುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲಜನಕದಲ್ಲಿ. ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಎರಡು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಅಂಶದ ಅಣುವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವು ಎರಡು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಈ ಮಾದರಿಯ ಮುಖ್ಯ ದೋಷವೆಂದರೆ, ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಳವಾದ ಸಂಯುಕ್ತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದ ಪರಮಾಣು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀರು H2O ಗಿಂತ HO ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿತು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.