ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು

ಪೀಳಿಗೆಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳದವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು. ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವು ಯಾವುವು ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು ಯಾವುವು

ಪೀಳಿಗೆಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾವಯವ ಮೂಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಗಳು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಂದ ಬರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ energy ಶಕ್ತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹುಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಈ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟ CO2 ಮತ್ತು CO2 ನ ಸಮತೋಲನದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದವಿದೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾವಯವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು CO2 ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಇಂಧನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಮುಂತಾದ ಇತರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಸಹ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ (ತೋಟಗಳು) ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ CO2 ವಿರುದ್ಧ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟ CO2 ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನವರೆಗೂ, ಸಮತೋಲನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ರಚನೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ CO2 ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಅದು ಅವರು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ತೈಲ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ CO2 ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ಹೀರಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಬಯೋಇಥೆನಾಲ್ ರಚನೆ

ಈಗ ನಾವು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯರ್ಥ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಅತಿಯಾದ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ರಚನೆಗೆ ಏನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು.

ನಾವು ಬಳಸುವ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ:

 • ಸೋಯಾಬೀನ್
 • ಜೋಳ
 • ಕಬ್ಬು
 • ಕಸಾವ
 • ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ
 • ನೀಲಗಿರಿ
 • ತಾಳೆ ಮರಗಳು
 • ಲಾಸ್ ಪಿನೋಸ್
 • ಪಾಚಿ ಎಣ್ಣೆ

ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳಿವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ:

 • ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು. ಮಾನವನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಳವಾದವು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆಹಾರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು. ಈ ರೀತಿಯ ಇಂಧನವು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಲಿಗ್ನೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವುಡಿ ಅಥವಾ ಫೈಬ್ರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು CO2 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಉಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಅವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
 • ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು. ಅವು ಮಾನವನ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೊಅಲ್ಗೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಣ್ವಿಕ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ನಂತರದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮೈಕ್ರೊಅಲ್ಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು.

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳ ವಿಧಗಳು

ದ್ರವ ಇಂಧನಗಳು

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ:

 • ಬಯೋಇಥೆನಾಲ್. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಗಳ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದು ಇದು. ಈ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬ್ಬು, ಬೀಟ್ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
 • ಜೈವಿಕ ಡೀಸೆಲ್. ಇದು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ, ಕೆನೊಲಾ, ರಾಪ್ಸೀಡ್ ಮತ್ತು ಜತ್ರೋಫಾ ಇದೆ. ಈ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಬಯೋಪ್ರೊಪನಾಲ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಬ್ಯುಟನಾಲ್. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ವಸ್ತು

ಅವರು ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇವೆ. ನಾವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ:

 • ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ಗಿಂತ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ.
 • ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಅವರು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯ.
 • ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ:

 • ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯು ಸಾರಜನಕ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
 • ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಷ್ಟವಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳು CO2 ಗ್ರಾಹಕರು.
 • ಕೆಲವು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಥನೀಯವೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.