ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳು

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ

XNUMX ನೇ ಶತಮಾನ ಎರಡೂ ಶತಮಾನವಾಗಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿದಂತೆ ಎರಡು ನಿಜವಾದ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಇಡೀ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ, ಎಲ್ ಮಿಸ್ಮೋ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯಮ ತಾಪಮಾನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಮಾನವ ಕ್ರಿಯೆ.

ದಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಈ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು to ಹಿಸಲು ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಹದಾದ್ಯಂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದ್ದರೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅದು ಭೂಮಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಯಾವುವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು.

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳು

ಬಹುಪಾಲು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಕಾರಣಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಹದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳು ಕಾರಣವಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಡೀ ಗ್ರಹವು ಇಂದು ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅದು ಗ್ರಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತಾಪನ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಪರಮಾಣು ಸಮ್ಮಿಳನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಸಹ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳು ಓ z ೋನ್ ಪದರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಕಿರಣದ ಒಂದು ಭಾಗವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹದ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಉಗಿ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವೆಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಉಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಆವಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ರಚನೆಗೆ ಈ ಆಹ್ಲಾದಕರ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬಲ್ಲ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ನೀರಿನ ಚಕ್ರದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾನವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಆವಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ವಾತಾವರಣದ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು.

ಹವಾಮಾನ ಚಕ್ರಗಳು

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾರಣ ಹವಾಮಾನ ಚಕ್ರಗಳು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ಈ ಚಕ್ರಗಳು ಇರಬೇಕು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಜನ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ, ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ಸ್ವತಃ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಇಡೀ ಗ್ರಹವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ.

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರಣಗಳು

ಗ್ರಹದ ನಾಶ

ಗ್ರಹದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಅವುಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಕೃತಕ ಕಾರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮವು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇದು ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಎ ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಗ್ರಹದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಜ್ಞರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಂತಹ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು.

ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಈ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಸುಡುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ಸುಡುವಿಕೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅನಿಲ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ತಾಪಮಾನವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಅನಿಲಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, CO2 ನೊಂದಿಗೆ, ಸಮತೋಲನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳಿವೆ.

ಅರಣ್ಯನಾಶ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಅರಣ್ಯನಾಶ ಗ್ರಹದ ಅನೇಕ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾತಾವರಣದಾದ್ಯಂತ ಏರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಗಳು CO2 ಅನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಅರಣ್ಯನಾಶ CO2 ಅನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚು CO2 ಸಾಂದ್ರತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರಣ್ಯನಾಶವು ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯನಾಶದ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಧಿಕ

El ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಗ್ರಹದ. ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಸಾರಜನಕ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು,   ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಎ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸುಗ್ಗಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲದರ ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನಿಲವು ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ CO2 ಸ್ವತಃ. ನ ವಿಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮೀಥೇನ್ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಭೂಕುಸಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಿಲವು ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನೋಡಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಂತೆ, ಅವುಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಅದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಕಾರಣಗಳು ಅವರ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತಹ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 2015 ವರ್ಷ ಎಂದು ದೃ to ೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅತ್ಯಂತ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲಾ ಇತಿಹಾಸದ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು, ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಂದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ವಿಶ್ವ ಸಮಾಜ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು.

ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಇಡೀ ಗ್ರಹವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ.

ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ
ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ:
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು?

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?

ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

 • ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2021 ರಂದು, ಕಾರ್ಡೋವನ್ ನಗರವಾದ ಮೊಂಟೊರೊ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು 47,2ºC ಯೊಂದಿಗೆ, ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಶಾಖ ತರಂಗ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತು.
 • ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಡಲತೀರಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಾರದು.
 • ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ: ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೋಧಕವಾದ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.
 • ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗುತ್ತಿವೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ.
 • ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇಗನೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಹಿಮಕರಡಿಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಐಸ್ ಅದರ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಕರಗುತ್ತದೆ.
 • ಆಹಾರವು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾದರೆ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.


38 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

 1.   ರೊಲ್ಯಾಂಡೊ ಎಸ್ಕುಡೆರೊ ವಿಡಾಲ್ ಡಿಜೊ

  ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಮತೋಲನ ಮರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯ ಹಕ್ಕು
  ಲೇಖಕ ರೊಲ್ಯಾಂಡೊ ಎಸ್ಕುಡೆರೊ ವಿಡಾಲ್
  ನ್ಯುಮೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಾಗಿರುವಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ, ನಾನು ದಡ್ಡನೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಅವಿವೇಕಿ ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ನಾನು ಮೂರ್ಖತನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ, ಪುರಾವೆ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಎಂದರೇನು? ನ್ಯುಮೋಪೊನಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಮೂಲದ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದು 2014 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ INDECOPI ಯಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಸ್ಯದೊಳಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವರೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಈ ವಿಧಾನವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅನಿಲವನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ. ಬಹುಶಃ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನಿಲ.
  ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಏನು ಆಧರಿಸಿದೆ? ರೋಲಾಂಡೊ ಎಸ್ಕುಡೆರೊ ವಿಡಾಲ್ ಬರೆದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ರಾಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಎಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
  ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಾತಾವರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಪೆರುವಿಯನ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು, ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ ಲಾ ನ್ಯೂಮೋಪೋನಿಯಾದ ಸಾರಾಂಶದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಭವನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿತು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಸಚಿವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪುಟ: ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ಇತ್ಯಾದಿ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಾ ಮರಿಯಾ ಸೊಲಾರ್ಜಾನೊ, ಲಾ ಪ್ರೈಮೆರಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ದಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಪುಟವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು.

 2.   ರೊಲ್ಯಾಂಡೊ ಎಸ್ಕುಡೆರೊ ವಿಡಾಲ್ ಡಿಜೊ

  ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಮತೋಲನ ಮರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯ ಹಕ್ಕು
  ಲೇಖಕ ರೊಲ್ಯಾಂಡೊ ಎಸ್ಕುಡೆರೊ ವಿಡಾಲ್
  ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು? ಅನೇಕ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಅನಿಲವು ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಗಾಲವು ಶಾಖವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅದು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರವು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
  ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಿರುಕುಗಳು. ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕ್ಯಾಲೆಜಾನ್ ಡಿ ಕಾಂಚುಕೋಸ್. ಪಿಸ್ಕೋಬಾಂಬಾ, ಸೊಕೊಸ್ಬಾಂಬಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಹುಶಃ, ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಳಿದಿದೆ.

  1.    ಕೆರೊಲಿನಾ ಡಿಜೊ

   ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ

  2.    ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ​​ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಡಿಜೊ

   ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಜೀವಗೋಳದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯದೆ, ಹೊಸ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ "ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ" ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.
   ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ

 3.   ಜೋಸ್ ಮಾರಿಯಾ ಡಿಜೊ

  ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಯಬಹುದು, ಧ್ರುವಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 4.   ಎನ್ರಿಕ್ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿಜೊ

  ಜನರು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಏನೆಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ

 5.   ಗುಲಾಬಿ ಡಿಜೊ

  ಹಾ ಅದು ನಿಜ.

 6.   ಲೂಯಿಸ್ ಡಿಜೊ

  ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ (FOR EXAMPLE AIRCRAFT ENGINES) ಅನ್ನು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಓ z ೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ, 0,31 ಮೈಕ್ರೊಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರದ ವಿಕಿರಣದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಓ z ೋನ್ ಪದರ.
  ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ? ಶ್ರೀ ಹಣವು ಪ್ರಬಲ ಸಂಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ!

 7.   ಲಾಲೋ ಡಿಜೊ

  ಜನರು ತುಂಬಾ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾದಾಗ ನಾನು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು

  1.    ಮೋನಿಕಾ ಸ್ಯಾಂಚೆ z ್ ಡಿಜೊ

   ಹಲೋ ಲಾಲೋ.
   ನಿಶ್ಚಿತವೆಂದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಅಥವಾ ನಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ (ಹೆಚ್ಚು) ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ.
   ಒಂದು ಶುಭಾಶಯ.

 8.   ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಚಾವೆಜ್ ಡಿಜೊ

  ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ವಿಷಯ, ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಥವಾ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ಪರಿಸರದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋಣ.

 9.   Ivanka ಡಿಜೊ

  ಹಲೋ,

  ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಾನು COWSPIRACY ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನುವ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಾರಣ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮೆನುವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮಾಂಸ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟು. ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವೀಯತೆಯು ಅವರ ಸೇವನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂತೋಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಹೊರಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೆ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜಾನುವಾರು ಉದ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗಾಧ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ಕಠಿಣ, ಅನಾನುಕೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಿಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ವಿಷಯವು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಂಗುಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭೂತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನ ವಿಧಾನವೆಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಏನನ್ನಾದರೂ ಮರಳಿ ನೀಡುವ ಸಮಯ ಇದು. ಶುಭಾಶಯಗಳು.

  1.    M ಡಿಜೊ

   ಅರಣ್ಯನಾಶದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ತೋಟಗಳು. ಮತ್ತು ನೀವು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 10.   ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನ್ ಡಿಜೊ

  ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಜನರು ಮೊದಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಾತಾವರಣವು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತೇವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇತ್ಯಾದಿ .

 11.   ರೊಲ್ಯಾಂಡೊ ಎಸ್ಕುಡೆರೊ ವಿಡಾಲ್ ಡಿಜೊ

  ಪ್ರಕೃತಿ ರಜೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆ ಅವಶೇಷಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುವುದು.

 12.   ರೊಲ್ಯಾಂಡೊ ಎಸ್ಕುಡೆರೊ ವಿಡಾಲ್ ಡಿಜೊ

  ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

  1.    ಮೋನಿಕಾ ಸ್ಯಾಂಚೆ z ್ ಡಿಜೊ

   ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ.

 13.   ಜಾರ್ಜ್ ವೆಂಚುರಾ ಡಿಜೊ

  ಅದು ಕಳೆದುಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಗ್ರಹವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಭರಿಸಲಾಗದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇಹದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕಸವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಣದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು

 14.   ರೊಲ್ಯಾಂಡೊ ಎಸ್ಕುಡೆರೊ ವಿಡಾಲ್ ಡಿಜೊ

  ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.

  1.    M ಡಿಜೊ

   ಪರಿಹರಿಸಿ, ಆದರೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿಲ್ಲ

 15.   ಆಕ್ಟಿಸಲ್ ಬೈ ಆರ್ಎಲ್ ಅಟಿಸಲ್ ಡಿಜೊ

  ಬೃಹತ್ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ, ಆಕಾಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಗಮನ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಲು

 16.   ರೊಲ್ಯಾಂಡೊ ಎಸ್ಕುಡೆರೊ ವಿಡಾಲ್ ಡಿಜೊ

  CO2 ಹೇಗೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ
  ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ CO2 ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚಕಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು: ವಸಂತ ಬಂದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಹೋದಾಗ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆ? ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ವಸಂತ in ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಿರಣಗಳು ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. CO2 ತಾಪನದ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ, ನೀರು, H2O ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಮಳೆ.

 17.   ರೊಲ್ಯಾಂಡೊ ಎಸ್ಕುಡೆರೊ ವಿಡಾಲ್ ಡಿಜೊ

  ಹುಯೆಕೊಲೊರೊ
  ಹುವಾಕೊಲೊರೊ ಹುವಾರೊಚಿರಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಎರಡು ಕೆಚ್-ಹುವಾಸ್ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ: ಹುಯೆ-ಘೋ ಮತ್ತು ಲೋಜ್-ರೋ, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹುಯೆ-ಘೋ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಣ್ಣ, ತೆಳ್ಳಗಿನ ಹಾವು, ಸುಮಾರು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 4 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಚಲನೆಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನೆಲದ ಕೆಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ನೆಲದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
  ಹುಯೆಕೊ ಈ ಹಾವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಣ್ಣ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಾವು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಹುವಾಕೋಸ್ ಸಣ್ಣ ಹಾವುಗಳಂತೆ ಅನಿಯಮಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವು ವಿಭಜನೆಯಾದರೆ ಅವು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
  ಮತ್ತು "ಗಿಳಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವುದು "ಲೋಜ್-ರೋ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೂಪ್ ನಂತಹ, ಆದರೆ ದಪ್ಪವಾದ, ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ಆಹಾರದ ಕೆಚ್-ಹುವಾ ಹೆಸರು: ತರಕಾರಿಗಳು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬೀನ್ಸ್, ಮಾಂಸ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಹುವಾಕೊ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತಹದ್ದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಹುಯೆಕೊಲೊರೊ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಜನಿಸಿತು.

 18.   ಜುವಾನ್ ಜೈರ್ ಡಿಜೊ

  ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಕಿರಣಗಳು ಹಾದು ಹೋದರೆ ನಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಸುಡುತ್ತೇವೆ

 19.   ಗಿನೋ ಗಲ್ಲೊ ಡಿಜೊ

  ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ತಡವಾಗಿ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಸಸ್ಯ ಮರಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ

 20.   ಗಿನೋ ಗಲ್ಲೊ ಡಿಜೊ

  ನೀವು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು

 21.   ರೊಲ್ಯಾಂಡೊ ಎಸ್ಕುಡೆರೊ ವಿಡಾಲ್ ಡಿಜೊ

  ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವು ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ವಿಧಾನವಿದೆ; ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ನ್ಯುಮೋಪೋನಿಕ್ಸ್‌ನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ.

 22.   ಲೂಯಿಸ್ ಡಿಜೊ

  ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ

 23.   ಡೊನೈಸ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹೆರೆರಾ ಮದೀನಾ ಡಿಜೊ

  ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಬರುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಗ್ರಹದ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಯಾವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇ ಆಗಿರಬಾರದು, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನವರಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

 24.   ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ-ವೈಟಿ ಡಿಜೊ

  ಅತ್ಯುತ್ತಮ… ..

 25.   ಲೂಸಿಯಾ ಪ್ಯಾರೆಡೆಸ್ ಡಿಜೊ

  ಜನರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

 26.   ಮೊಯಿಸಸ್ ಉಗಿಡೊ ಸೆಡೆನೊ ಡಿಜೊ

  ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಜಾನುವಾರುಗಳು, ಹಸುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲಗಳು, ಅವುಗಳ ಸ್ಟಿರ್ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ವಾಯುಭಾರದಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ CO2 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಯನಾಶ, ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ...

  ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ.

  ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಕೌಸ್‌ಪರಸಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ

 27.   ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಕಂಪಾಗ್ನುಸಿ ಡಿಜೊ

  ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಹವಾಮಾನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 25.000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಹಿಮಯುಗಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 12.000 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರದ ಅವಧಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಲ್ಲದ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿರಬಹುದೇ? ಅಂತೆಯೇ, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯು ನಿಜವಾಗಿ ದೀರ್ಘವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಸ್ತುತಿಯು ಆ ದೀರ್ಘವೃತ್ತದ ನಾಳದ ನಡುವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಅಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ?

 28.   ಡಿಯಾಗೋ ಸಾವೆದ್ರಾ ಗೊನ್ಜಾಲೆಜ್ ಡಿಜೊ

  ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಒಂದು ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಇದು ಈಗಾಗಲೇ 3 ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು?

 29.   ನೊಯೆಮಿ ಡಿಜೊ

  ಹಂಚಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಲೇಖಕ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ವೆಬ್ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಜನರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ, ಒಟ್ಟು ಕೃತಿಚೌರ್ಯ.

 30.   Malena ಡಿಜೊ

  ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ

 31.   ಅಲೆಕ್ಸ್ ಗೊನ್ಜಾಲ್ಸ್ ಹೆರೆರಾ ಡಿಜೊ

  ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ ಅದು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ

 32.   ಕ್ಯಾಮಿಲಾ ಓಸಾ ಡಿಜೊ

  ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದನ್ನು ಮೀರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಜಾನುವಾರು ಉದ್ಯಮವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಜಾನುವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಅನಿಲಗಳು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರಣ್ಯನಾಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ ದನಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗುಣಿಸುತ್ತವೆ.