ಖಂಡಗಳ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹಗಳು

ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು

ದಿ ಖಂಡಗಳ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನೀರಿನ ಚಲನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಗಳ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಖಂಡಗಳ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಯಾವುವು

ವಿಶ್ವದ ಖಂಡಗಳ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು

ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ:

 • ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅವು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಲಗಳಾಗಿವೆ, ಖಂಡಗಳ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯ-ಉನ್ನತ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಿಗೆ, ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
 • ತಣ್ಣನೆಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅವು ಉಷ್ಣವಲಯ ಅಥವಾ ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಏರುವ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಖಂಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಲವೇ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪ್ರವಾಹಗಳಿವೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ನಿರಂತರ ಸ್ಥಳಾಂತರವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರ ಹವಾಮಾನಗಳ ಸರಣಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. . ಮಧ್ಯ-ಉನ್ನತ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಖಂಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಲವಣಾಂಶದ ಮಟ್ಟವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜಿತ ಚಕ್ರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಥರ್ಮೋಹಾಲಿನ್ ಪರಿಚಲನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖಂಡಗಳ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ವಿಧಗಳು

ಖಂಡಗಳ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು:

 • ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು: ಅವು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ.
 • ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪ್ರವಾಹಗಳು: ಆವರ್ತಕ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಿಚಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಎಳೆತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ (ಅಂದರೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು). ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ತರಂಗ ಪ್ರವಾಹಗಳು: ಅವು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು), ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
 • ಲಾಂಗ್‌ಶೋರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು: ಕರಾವಳಿಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಸಭೆಯಿಂದ ಅವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಅವರ ಹಾದಿ ಅಥವಾ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಲವಣಾಂಶದ ನೀರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ನೀರಿನ ಎರಡು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಆ ನೀರು. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಾಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಜಲಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಭಾಜಕ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹರಿವು

ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ, ಗಾಳಿ, ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರೊಳಗಿನ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ, ಗಾಳಿ, ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರೊಳಗಿನ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.

ಸಮಭಾಜಕ ಮತ್ತು ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವಿನ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಮಭಾಜಕದ ಬಳಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಧ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿನ ತಂಪಾದ ನೀರು ಸಮಭಾಜಕದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಥರ್ಮೋಹಲೈನ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಾಳಿಯು ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ರಚನೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯು ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರವಾಹಗಳ ದಿಕ್ಕು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರೊಳಗಿನ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ನೀರಿನ ಆಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಚಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತೀರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಕರಾವಳಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಖಂಡಗಳ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಕಾರಣಗಳು

ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಭೌತಿಕ ಕಾರಣಗಳು:

 • ಭೂ ಚಲನೆಗಳು: ಗ್ರಹದ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಚಲನೆಯು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ.
 • ಗ್ರಹಗಳ ಮಾರುತಗಳು. ಗಾಳಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರನ್ನು (ಅಲೆಗಳಂತೆ) ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
 • ತಣ್ಣೀರಿನ ಏರಿಳಿತ. ಸಮುದ್ರದ ಆಳವಾದ ನೀರು ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಗರದ ನೀರು ಉಷ್ಣವಲಯದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಏರುತ್ತದೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಖಂಡಗಳ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಖಂಡಗಳ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 • ಹೀರುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಡೈವರ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
 • ಒಲಿಂಪಿಕ್ ನಾವಿಕರು ಅಥವಾ ತೆರೆದ ನೀರಿನ ಈಜುಗಾರರು ವೇಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸಹ ಅವು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಳಿಯ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇಂಧನದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮುದ್ರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
 • ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಾಗಣೆಯು ನೀರನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಅನೇಕ ಸಮುದ್ರ ಜಾತಿಗಳ ವಲಸೆಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
 • ಸಾಗರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಕರೆಂಟ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ರಿಪ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅಥವಾ ರಿಪ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈಜುಗಾರರನ್ನು ತೀರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಬಹುದು. ನೀರಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಜೀವನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ ಮೂಲ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು: ಈ ಕೊಳವೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲುವೆಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೀರಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವೇಗವಾಗಿ ಈಜುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ.

ನಾವು ಮುಂದೆ ಈಜಿದರೆ, ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗಿದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿಯು ತೀರದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಖಂಡಗಳ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.