ಹವಾಮಾನ ಚಾರ್ಟ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಕ್ಲೈಮೋಗ್ರಾಫ್

ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಈ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಕ್ಲೈಮಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎರಡು ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ: ಮಳೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ. ಕ್ಲೈಮೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಎರಡು ಅಸ್ಥಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗ್ರಾಫ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ.

ಹವಾಮಾನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ

ಹವಾಮಾನ ಚಾರ್ಟ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಶುಷ್ಕತೆಯ ಮಟ್ಟ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಫ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಒಂಬ್ರೊಥರ್ಮಲ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ "ಒಂಬ್ರೊ" ಎಂದರೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ತಾಪಮಾನ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೈಮೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ಥಿರವೆಂದರೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಡೇಟಾವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು, ಡೇಟಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶ.

ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಕ್ಷೇಪಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೇವೆ ನೀಡದ ಡೇಟಾಗಳಿವೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದ ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಬಹಳ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬಹಳ ಮಳೆಯ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಒಣ ವರ್ಷಗಳ ನೋಟವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಚಕ್ರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಕ್ರರೇಖೆ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದ ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಮವು ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗವು ಕನಿಷ್ಠದ ಸರಾಸರಿ.

ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳು

ಕ್ಲೈಮೋಗ್ರಾಮ್ ಡೇಟಾ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಹವಾಮಾನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಗೌಸೆನ್ ಶುಷ್ಕತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ತಾಪಮಾನದ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಶುಷ್ಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕ್ಲೈಮೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವರ್ಷದ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಬ್ಸಿಸಾ ಅಕ್ಷ. ನಂತರ ಅದು ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇರಿಸಿದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಕ್ಷ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ತಾಪಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಮಳೆಯ ರೇಖೆಯು ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಾಗ ಶುಷ್ಕತೆ ಇದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹವಾಮಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಳತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಾಪಮಾನದಂತಹ ಇತರ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕೆಂಪು ರೇಖೆಯಿಂದ ಮಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. Ding ಾಯೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಷ್ಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು 1000 ಮಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತೀವ್ರವಾದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ 1000 ಮಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮಳೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಡೇಟಾ

ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲೈಮೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ವಾಲ್ಟರ್-ಲೈತ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ. ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಎರಡನ್ನೂ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ತಿಂಗಳುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರವು ಇತರರು ಹೊಂದಿರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ:

 • nT = ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.
 • nP = ಮಳೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.
 • ತಾ = ಸಂಪೂರ್ಣ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ.
 • ಟಿ '= ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದ ಸರಾಸರಿ.
 • ಟಿಸಿ = ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನದ ಸರಾಸರಿ.
 • ಟಿ = ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದ ಸರಾಸರಿ.
 • Osc = ಉಷ್ಣ ಆಂದೋಲನ. (Osc = Tc - tf)
 • t = ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದ ಸರಾಸರಿ.
 • tf = ತಂಪಾದ ತಿಂಗಳ ದೈನಂದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದ ಸರಾಸರಿ.
 • t '= ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದ ಸರಾಸರಿ.
 • ta = ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ.
 • tm = ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ. (tm = T + t / 2 ಅಥವಾ tm = T '+ t' / 2)
 • ಪಿ = ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ.
 • h = ಸರಾಸರಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಮಯ.
 • ಎಚ್ಎಸ್ = ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಿಮ.
 • ಎಚ್ಪಿ = ಸಂಭವನೀಯ ಹಿಮ.
 • d = ಹಿಮರಹಿತ ದಿನಗಳು.
 • ಕಪ್ಪು ಪ್ರದೇಶ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಇದೆ.
 • ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದರೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ.

ಥಾರ್ನ್ತ್‌ವೈಟ್ ಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಆವಿ ಸಮತೋಲನದ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಲೈಮೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್

ಮಳೆ

ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಮಳೆ ರೇಖೆ. ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಗಳು ಏನೆಂದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಈಗ ನಾವು ತಾಪಮಾನದ ರೇಖೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ತಿರುಗುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ, ವಾರ್ಷಿಕ ಉಷ್ಣ ಆಂದೋಲನ ಮತ್ತು ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿತರಣೆ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಇತರ ವರ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೋಗ್ರಾಫ್

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಹವಾಮಾನ

ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಹವಾಮಾನವು ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡೇಟಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ವಸಂತ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 10 below C ಗಿಂತ ಇಳಿಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಸುಮಾರು 30 ° C ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸಮಭಾಜಕ ಹವಾಮಾನ ಗ್ರಾಫ್

ಸಮಭಾಜಕ ಹವಾಮಾನ ಗ್ರಾಫ್

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾವು ಸಮಭಾಜಕ ವಲಯದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ, ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತಾಪಮಾನದಂತೆಯೇ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು. 300 ಮಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವರ್ಷವಿಡೀ 25 ° C ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನ

ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನ

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇರಳವಾಗಿ ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಮಳೆಯ ಶಿಖರಗಳು ಈ ಹವಾಮಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿವೆ: ಮಾನ್ಸೂನ್. ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಸುಮಾರು 25 ° C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ಲೈಮೋಗ್ರಾಫ್

ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ಲೈಮೋಗ್ರಾಫ್

ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಹಿಂದಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅವು 30 ° C ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ.

ಸಾಗರ ಹವಾಮಾನ ಗ್ರಾಫ್

ಸಾಗರ ಹವಾಮಾನ ಗ್ರಾಫ್

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣ.

ಧ್ರುವ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಗ್ರಾಮ್

ಧ್ರುವ ಹವಾಮಾನ

ಈ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನವು ಉಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಂತದ ಮಳೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಹಿಮ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ತಾಪಮಾನವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವು ಶೂನ್ಯ ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ಈ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯು ಈ ಸ್ಥಳದ "ಇತಿಹಾಸ" ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಮ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಪದರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರೋ ulation ೀಕರಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಐಸ್ ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಮದ ದೊಡ್ಡ ಶೇಖರಣೆಯು ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕರಗಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹವಾಮಾನ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹವಾಮಾನ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು:

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಿಳಿಯಲು ಮಳೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನ. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಇತರರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಮತ್ತು ನೀವು, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಹವಾಮಾನ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?


ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.