ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಯುಗ ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಹರಡಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 3 ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಅವಧಿಗಳು: ಟ್ರಯಾಸಿಕ್, ಜುರಾಸಿಕ್ y ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್. ಪ್ರತಿ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪ್ರಾಣಿ. ಇಂದು ನಾವು ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ.

ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಣಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಈ ಅವಧಿಯು ನಡೆದ 79 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈವಿಧ್ಯವಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಅಕಶೇರುಕಗಳು ಸಹ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿದವು ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗತೊಡಗಿದವು.

ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಅಕಶೇರುಕಗಳು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಕಶೇರುಕಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೆಫಲೋಪಾಡ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದ ಅಮೋನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದ ಇತರ ಅಕಶೇರುಕಗಳು ಕೋಲಿಯಾಯ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಟಿಲಾಯ್ಡ್ಗಳು.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಕಿನೊಡರ್ಮ್‌ಗಳ ಫೈಲಮ್ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ಟಾರ್‌ಫಿಶ್, ಎಕಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಫಿಯುರಾಯ್ಡ್‌ಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂಬರ್ ಠೇವಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೈಟ್‌ಗಳು ಆರ್ತ್ರೋಪಾಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜೇಡಗಳು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ಫ್ಲೈಗಳು, ಜೇನುನೊಣಗಳು, ಕಣಜಗಳು, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ಇರುವೆಗಳು, ಮಿಡತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಶೇರುಕಗಳು

ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಶೇರುಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಈ ಗುಂಪಿನೊಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಸರೀಸೃಪಗಳು. ಸರೀಸೃಪ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಸಮುದ್ರ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಿದವು.

ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ತನಿಗಳ ಗುಂಪು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಸಮುದ್ರ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸಿತು.

ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವು. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಸುವರ್ಣಯುಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ವೈಪರ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭೂಮಿಯ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು

ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು

ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗುಂಪು. ಅವರ ಆಹಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು

ಅವುಗಳನ್ನು ಆರ್ನಿಥೋಪಾಡ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಗುಂಪಿನ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಈ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ:

  • ಆಂಕಿಲೋಸಾರ್ಗಳುಈ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 7 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿದವು. ಈ ಜಾತಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ 4 ಟನ್. ತನ್ನ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅದರ ದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲುಬಿನ ಫಲಕಗಳಿಂದ ಕೂರಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದ ಅಂಗಗಳು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದರ ತಲೆಯು ತ್ರಿಕೋನದಂತೆಯೇ ಇತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಅಗಲವು ಉದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
  • ಹ್ಯಾಡ್ರೋಸಾರ್‌ಗಳು: ಈ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಡಕ್‌ಬಿಲ್ಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 15 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹುಲ್ಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು 2000 ದಷ್ಟು ದವಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೋಲಾರ್ ಪ್ರಕಾರದವು. ಬಾಲವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಬಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಬಳಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
  • ಪ್ಯಾಚಿಸೆಫಲೋಸಾರ್‌ಗಳು: ಅವು ದೊಡ್ಡ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎಲುಬಿನ ಮುಂಚಾಚಿರುವಿಕೆ, ಅದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ನಂತೆ ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಟೆಬ್ಯುರೆನ್ಸ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೈಪೆಡಲ್ ಡೈನೋಸಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 5 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2 ಟನ್ ತೂಕವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
  • ಸೆರಾಟೊಪ್ಸಿಡ್ಸ್: ಈ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಚತುಷ್ಕೋನಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರು ಮುಖದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಅವರು 8 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು 12 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಖೈದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು.

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು

ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಥೆರಪೋಡ್ಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು ದ್ವಿಗುಣರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವರು ಎರಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿದ್ದರು.

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಬಹುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೈರನ್ನೊಸಾರಸ್ ರೆಕ್ಸ್.

ಹಾರುವ ಸರೀಸೃಪಗಳು

ಹಾರುವ ಸರೀಸೃಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಟೋರೋಸಾರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಮೊದಲ ಕಶೇರುಕಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಗಾತ್ರವು 12 ಮೀಟರ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.

ಸಾಗರ ಸರೀಸೃಪಗಳು

ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಣಿ

ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಸಮುದ್ರ ಸರೀಸೃಪಗಳು. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12 ರಿಂದ 17 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ. ಮೊಸಾಸಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲಾಸ್ಮೋಸೌರಿಡ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಎಲಾಸ್ಮೋಸೌರಿಡ್‌ಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಉದ್ದವಾದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೊಸಾಸಾರ್‌ಗಳು ಸರೀಸೃಪಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವು ಸಮುದ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವು. ಅವರು ಉದ್ದನೆಯ ಬಾಲ ಮತ್ತು ಲಂಬವಾದ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.