ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅವಧಿ

ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್

ಪ್ಯಾಲಿಯೊಜೋಯಿಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯ. ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವು ಸೇರಿದೆ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್. ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಕಾಲಮಾನದ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲಿಯೋಜೋಯಿಕ್ ಯುಗದ ಆರು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 541 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 485 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿ ಆರ್ಡೋವಿಯನ್.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಹವಾಮಾನ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಪ್ಯಾಲಿಯೋಜೋಯಿಕ್ ಕಲ್ಪನೆಯ ಈ ಅವಧಿಯು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ ಗ್ರಹದಾದ್ಯಂತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ. ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಕೇವಲ 70 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯು ಅದರ ರಚನೆಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ.

ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯು ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಸಿಮ್ರು ಅಂದರೆ ವೇಲ್ಸ್. ಈ ಅವಧಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ವೇಲ್ಸ್ ಇಂದು. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟವಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂಜುಗಳು ಅಥವಾ ಜೆಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದವು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಈ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲೋಬೈಟ್‌ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಸಿರು ಮಿಲಿ ಪಾಚಿಗಳು ಕೆಲವೇ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಟ್ರೈಲೋಬೈಟ್‌ಗಳು ಎರಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ಆರ್ತ್ರೋಪಾಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುಂಪು. ಈ ಜೀವನದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಯೋಪ್ರೊಟೆರೊಜೊಯಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಅವಧಿಯ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅವಧಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಗಳು ನಿಯೋಪ್ರೊಟೆರೊಜೊಯಿಕ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಖಂಡದ ವಿಘಟನೆಯ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪನ್ನೋಟಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಸೂಪರ್ ಖಂಡದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತುಣುಕು ಗೊಂಡ್ವಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಲಾರೆಂಟಿಯಾ, ಸೈಬೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಎಂಬ 3 ಸಣ್ಣ ಖಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಖಂಡಗಳು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಫಲಕಗಳು ಅದು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ನಿಲುವಂಗಿಯ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖಂಡಗಳ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿ ಇಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಭೂಖಂಡದ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿ ದರಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತು. ಖಂಡಗಳ ಈ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಪಂಥಲಸ್ಸ ಸಾಗರವು ಇಡೀ ಗ್ರಹದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ, ಇತರ ಸಣ್ಣ ಸಾಗರಗಳಾದ ಪ್ರೊಟೊ-ಟೆಥಿಸ್ ಮತ್ತು ಖಾಂಟಿ ಸಾಗರವು ಲಾರೆಂಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಣ್ಣ ಖಂಡಗಳ ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಹವಾಮಾನ

ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು

ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅವಧಿಯ ಹವಾಮಾನವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಯುಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಭೂ ಕಂಬವನ್ನು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಧಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್. ಈ ಅವಧಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

  • ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಭೂ ಸಮೂಹಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಭಾಜಕ ವಲಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡವು. ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಎಪಿಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ನಲ್ಲಿನ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಡೋಮಿಯನ್ ಓರೊಜೆನಿ ಎಂಬುದು ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭೂ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
  • ಮಧ್ಯ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಿಂಜರಿತದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅಡಚಣೆಯಾದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಚಕ್ರವಿತ್ತು.
  • ಮೇಲಿನ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್: ಹೆಚ್ಚು ಸಮಭಾಜಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಖಂಡದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ತಂಪಾದ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಲಾರೆಂಟಿಯಾ, ಸೈಬೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಭೂಖಂಡದ ಸಮೂಹಗಳು ಸಮಭಾಜಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಲೈಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್

ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅವಧಿಯ ಜೀವನ

ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ಸಮಯದ ವಿಭಜನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಜೀವನದ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಫೋಟವು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಅದು ಇಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಶೇರುಕ ಕುಲವು ಸೇರಿರುವ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ವರಮೇಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಜೈವಿಕ ಸ್ಫೋಟದ ಇಂತಹ ಕಿಡಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಮ್ಲಜನಕವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಚಿಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ರಚನೆಗಳು.

ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹವಾಮಾನವು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿದಂತೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಆಳವಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಸರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರಂತೆ ನೀವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಬಹುದು ದೇಹದ ರಚನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ಲಾಮ್- ಮತ್ತು ಕಾಕಲ್ ತರಹದ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಾಚಿಯೋಪೋಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, ಅವುಗಳು ಇಂದು ಆರ್ತ್ರೋಪಾಡ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಾಹ್ಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.