ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮ

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮ

El ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಧಗೋಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ತಿರುವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಏಕೆ ಕಾರಣ? ವಿವಿಧ ಗೋಳಾರ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಶರೀರಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ನೀರಿನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುವುಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗತಿಯೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮ ಏನು

ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಹಗಳು

ಈ ಬಲವನ್ನು ಗಣಿತದ ಪ್ರಕಾರ ವಿವರಿಸುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಗ್ಯಾಸ್‌ಪಾರ್ಡ್-ಗುಸ್ಟಾವ್ ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್. ಇದು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದನ್ನು 1935 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೋಟರಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿಯೊಲಿಸ್ ಬಲವಿದೆ.

ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಈ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ನಮಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪಿನ್‌ನಿಂದಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪಥಗಳು ವಿಪಥಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಷಯ. ಭೂಮಿಯು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿ, ಭೂಮಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಸ್ತುಗಳು ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಒಂದು ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇಗವರ್ಧನೆಯು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೇಗಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಸ್ತು ಚಲಿಸುವ ವೇಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕೋರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ.

ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮ

ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮ

ಕೋರಿಯೊಲಿಸ್ ಬಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಲವು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಹವು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಚಲಿಸುವ ಗೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಯನ್ನು ಇಡುವಂತಿದೆ. ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದರ ಪಥವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗೇರ್ ತಿರುಗುವ ವೇಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗದಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪಥವನ್ನು ವಿಚಲನ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯು ವೇಗದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಣಾಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ವೇಗವನ್ನು ಕೋರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಿರುಗುವ ಚಲನೆ ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಸುಳಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದ ಆಕಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಪರಿಣಾಮವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿಸೈಕ್ಲೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೋರಿಯೊಲಿಸ್ ಬಲವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ತಿರುಗುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮೇಲ್ಮೈ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತರವು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಏಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ?

ಗೆಲಾಕ್ಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮ

ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದು ನಿಜ.

ಹಾಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ತಿರುವು ಹರಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ಈ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ತಯಾರಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೋರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವವು ಚಂಡಮಾರುತಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಅನೇಕ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಪರೀತಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಗೋಳಾರ್ಧಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಪ್ರತಿ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುದಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ನಾವು ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಾಗ ಗುರುತ್ವವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಕೇಂದ್ರವು a ನಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು ಕಪ್ಪು ರಂಧ್ರ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು

ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಸುಳ್ಳು ಪುರಾಣ

ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಬಲವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಇದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ.

ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾಯು ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಭವಿಷ್ಯ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.