ಕಿಲೋನೋವಾಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ಕಿಲೋನೋವಾ ರಚನೆ

ಸುಮಾರು 80 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ರಚನೆಯ ಮೊದಲು, ಎ ಕಿಲೋನೋವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೇವಲ 1.000 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಈ ಕಿಲೋನೋವಾ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಭಾರವಾದ ಅಂಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ, ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಫೆರ್ಮಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್‌ಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದಂತಹ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ 10 ಮತ್ತು 11 ಗುಂಪುಗಳ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿಲೋನೋವಾ ಎಂದರೇನು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂನಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಕಿಲೋನೋವಾ ಎಂದರೇನು

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಿಲೋನೋವಾ

ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಕಿಲೋನೋವಾ. ಈ ಸಮ್ಮಿಳನ ಸ್ಫೋಟವು ಅಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಚಿಸಬಹುದಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

1930 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು 1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಗಮನವು ಭೂರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಖಗೋಳ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಬದಲಿಗೆ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳಂತಹ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಅಂಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂನಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೂಲ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕ್ಷೀರಪಥವನ್ನು ಮೀರಿದ ದೂರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವಾತಾವರಣ.

ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕಿಂತ ಭಾರವಾದ ಅಂಶಗಳ ರಚನೆಯು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ಕೋರ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೊರತಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳಿವೆ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ: ಈ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ? ಉತ್ತರವು ಈ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಕಿಲೋನೋವಾಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು, ಅವರು ವಹಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊನ್‌ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ತೀವ್ರವಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್‌ಗಳು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಇತರವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿವೆ.

ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರವು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ, ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಕೊಳೆತವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಅಂಶಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಿಲೋನೋವಾಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ

ಕಿಲೋನೋವಾ

ವೇಗದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು r-ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೂಪರ್ನೋವಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪರಮಾಣು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕಿಂತ ಭಾರವಾದ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಗ್ರಹಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂನಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳ ವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್‌ಗಳು ಕಾರಣವೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವವರೆಗೂ ಈ ಗೊಂದಲವು ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ಇದು ಕಿಲೋನೋವಾಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಾಸ್ಮೊಕೆಮಿಕಲ್ ಅವಲೋಕನದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನಾವು ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಖಗೋಳ ಭೌತಿಕ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಪೋಲಾರಿಸ್‌ನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಕಿಲೋನೋವಾ

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ

ಪ್ರೋಟೋ-ಸೂರ್ಯನಿಂದ 1.000 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಿಲೋನೋವಾ, ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇರಬಹುದೇ? ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದೊಳಗಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್‌ನ ಮೂಲವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು, ಫ್ಲೋರಿಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಇಮ್ರೆ ಬಾರ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಜಾಬೋಲ್ಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಿಷಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿವೆ.ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮೂಲ«. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಕ್ಟಿನಿಯಮ್ ಎಸಿ (#15) ನಿಂದ ಲಾರೆನ್ಸಿಯಮ್ ಎಲ್ಆರ್ (#89) ವರೆಗಿನ 103 ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಗುಂಪಿನ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಕ್ಟಿನೈಡ್‌ಗಳು, ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಯುರೇನಿಯಂ (#92), ಥೋರಿಯಂ (#90), ಮತ್ತು ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್ (#94) ನಂತಹ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದೊಳಗಿನ ಹಲವಾರು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್‌ಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಬಾರ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಾ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ರಚನೆಗೆ ಸುಮಾರು 80 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸ್ಫೋಟವು 1.000 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಚಿನ್ನ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ಪಾದರಸ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂಗಳಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಎಲ್ಲದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕಿಲೋನೋವಾ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ರಚನೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.