ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್

ಹಿಂದೆ, ಖಂಡಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರವು ಫಲಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಏನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಲುವಂಗಿಯ ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಜೆನರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಖಂಡಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿದವು ಮತ್ತು ಅವು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅದರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಖಂಡಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ

ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಫಲಕಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನೆಗೆ ಅದು ಖಂಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಖಂಡಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆಜೆನರ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ನಿಲುವಂಗಿಯಿಂದ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರಂತರ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಗರ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಹೊಸ ವಸ್ತುವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಬಲವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಳು ಬದಲಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾಗಳು ಒಂದಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಗಮನಿಸಿದ 1620 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಖಂಡಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಸ್ನೈಡರ್ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1858 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಂಡಗಳು ಚಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು.

ಜರ್ಮನ್ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಜೆನರ್ ಅವರು 1915 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿತ್ತು "ಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳ ಮೂಲ". ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೂಖಂಡದ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೆಜೆನರ್ ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಲೇಖಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೂಪರ್ ಖಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಅವರು ಆ ಸೂಪರ್ ಖಂಡವನ್ನು ಕರೆದರು ಪಂಗೇ. ಭೂಮಿಯ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಪಂಗಿಯಾ ಮುರಿದು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಖಂಡಗಳು ಇಂದು ಅವರು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳು

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಂಡಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳು, ಖಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾಲಿಯೊಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಪ್ಯಾಲಿಯೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ನ ವಿವರಣೆಯು ಅವರನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಾಂತೀಯ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಯಾವುದು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. ಅನೇಕ ಹೈ ಮೆಟಲ್ ವಿಷಯ ಬಂಡೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂತೀಯ ಧ್ರುವದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೊಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು 1950 ರವರೆಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಬಹಳ ದುರ್ಬಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಈ ಅಳತೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಖಂಡಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬಂಡೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು.

ಜೈವಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜೈವಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ವಿವಿಧ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಲಸೆ ಹೋಗದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಒಂದು ಖಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಖಂಡಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಖಂಡಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಾತಿಗಳು ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಚದುರಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಶಿಲಾ ರಚನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರವೆಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪತನಶೀಲ ಜರೀಗಿಡದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು. ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಜರೀಗಿಡವು ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವರು ಪಂಗಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ರೋಸಾರಸ್ ಸರೀಸೃಪ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮೆಸೊಸಾರಸ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವು, ಅದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಖಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ನ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಭೂಖಂಡದ ಕಪಾಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಗಟು ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವು ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾಲಿಯೋಕ್ಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಹವಾಮಾನವು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸವೆತದ ಮಾದರಿಯ ಪುರಾವೆಗಳು ವಿವಿಧ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರತಿ ಖಂಡಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ತಾಪಮಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಡಳಿತವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳು ಒಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ, ಏಕೀಕೃತ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೊರೈನ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಭೂಖಂಡದ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಯ ಹಂತಗಳು

ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಗ್ರಹದ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭೂಗೋಳದ ಖಂಡಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ಖಂಡಗಳ ರಚನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ವಿಧಾನಗಳು. ಜೀವಿಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಕಾಸವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಭೂಖಂಡದ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ:

 • ಸುಮಾರು 1100 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಖಂಡದ ರಚನೆಯು ರೊಡಿನಿಯಾ ಎಂಬ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಪಂಗಿಯಾ ಮೊದಲಿಗನಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇತರ ಹಿಂದಿನ ಖಂಡಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
 • ಸುಮಾರು 600 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ರೊಡಿನಿಯಾ ತುಣುಕು ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 150 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಪನ್ನೋಟಿಯಾ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಸೂಪರ್ ಖಂಡದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಕೇವಲ 60 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
 • ಸುಮಾರು 540 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪನ್ನೋಟಿಯಾ ಗೋಂಡ್ವಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೊ-ಲಾರೇಶಿಯಾಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಸುಮಾರು 500 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಪ್ರೊಟೊ-ಲಾರೇಶಿಯಾವನ್ನು ಲಾರೆಂಟಿಯಾ, ಸೈಬೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ 3 ಹೊಸ ಖಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ವಿಭಾಗವು ಐಪೆಟಸ್ ಮತ್ತು ಖಾಂಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 2 ಹೊಸ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು.
 • ಸುಮಾರು 485 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಅವಲೋನಿಯಾ ಗೋಂಡ್ವಾನಾದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ನೋವಾ ಸ್ಕಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಭೂಮಿ. ಬಾಲ್ಟಿಕ್, ಲಾರೆಂಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವಲೋನಿಯಾಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಯುರಮರಿಕಾವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವು.
 • ಸುಮಾರು 300 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕೇವಲ 2 ದೊಡ್ಡ ಖಂಡಗಳು ಇದ್ದವು. ಒಂದೆಡೆ, ನಮಗೆ ಪಂಗಿಯಾ ಇದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 225 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಹರಡುವ ಏಕೈಕ ಸೂಪರ್ ಖಂಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಪಂಗಿಯಾ. ನಾವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಸೂಪರ್ ಖಂಡವು ಪೆರ್ಮಿಯನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಮಗೆ ಸೈಬೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಖಂಡಗಳು ಪಂಥಲಸ್ಸ ಸಾಗರದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಗರವಾಗಿದೆ.
 • ಲಾರೇಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಗೊಂಡ್ವಾನ: ಪಂಗಿಯಾ ವಿಭಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಲಾರೇಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಗೊಂಡ್ವಾನ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾವು ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು 200 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ಜಾತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಂಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿತರಣೆ

ಖಂಡಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳು ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ, ವಿವಿಧ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಇತರ ಖಂಡಗಳ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉದ್ಯಾನ ಬಸವನ ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ವೆಜೆನರ್ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಾದಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೋಧವನ್ನು ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು.


ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

 1.   ಜುವಾನ್ ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ಡಿಜೊ

  ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಒಂದುಗೂಡಬಹುದೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಒಗಟು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 🙂