Ort ರ್ಟ್ ಮೇಘ. ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಮಿತಿಗಳು

ಸೌರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ದೂರ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಕೇಲ್ 1 ಎಂದರೆ 1 ಖಗೋಳ ಘಟಕ (ಖ.ಮಾ.), ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ. ಶನಿಯ ಉದಾಹರಣೆ, 10 ಖ.ಮಾ. = ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ 10 ಪಟ್ಟು ದೂರ

Ort ik ಪಿಕ್-ort ರ್ಟ್ ಮೋಡ as ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ort ರ್ಟ್ ಮೇಘವು ಟ್ರಾನ್ಸ್-ನೆಪ್ಚೂನಿಯನ್ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಗೋಳಾಕಾರದ ಮೋಡವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು 1 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷದ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟೌರಿಗೆ ದೂರವಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನಾವು ಕೆಲವು ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪಲು 8 ನಿಮಿಷ 19 ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೀರಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ, ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ನಂತರ, ಗುರು, ಶನಿ, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಎಂಬ 4 ಅನಿಲ ದೈತ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನೆಪ್ಚೂನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಪಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬರಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, Ort ರ್ಟ್ ಮೇಘದ ಸೀಮೆಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ಗೆ 2.060 ಪಟ್ಟು ದೂರವಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಓರ್ಟ್ ಮೋಡ ಉಲ್ಕಾಪಾತ

1932 ರಲ್ಲಿ, ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅರ್ನ್ಸ್ ಎಪಿಕ್, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಸೌರಮಂಡಲದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋಡದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. 1950 ರಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾನ್ ort ರ್ಟ್, ಅವರು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಲ್ಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಾನ್ ort ರ್ಟ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ, ಈ ಬೃಹತ್ ಮೋಡವು ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

Or ರ್ಟ್ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಧೂಮಕೇತುಗಳ ನಡುವೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರು. 10AU ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು (ಬಹುತೇಕ ಐಸೊಟ್ರೊಪಿಕ್), ಇದು 1.000AU ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 20.000 ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವನು ನೋಡಿದನು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮೋಡವು ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ed ಹಿಸಲು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಏನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ort ರ್ಟ್ ಮೇಘವು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

ನ othes ಹೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ Or ರ್ಟ್ ಮೇಘದ ಮೂಲವು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು. ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೈತ್ಯ ಗ್ರಹಗಳ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅವುಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ, ಅವು ಇರುವ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಓರ್ಟ್ ಮೋಡ ಧೂಮಕೇತುಗಳನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ

ಧೂಮಕೇತು ಕಕ್ಷೆಗಳು, ನಾಸಾದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್‌ಗಳು

Or ರ್ಟ್ ಮೋಡದೊಳಗೆ, ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು:

  1. ಆಂತರಿಕ / ಒಳಾಂಗಣ ort ರ್ಟ್ ಮೇಘ: ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಲ್ಸ್ ಮೇಘ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 2.000 ರಿಂದ 20.000 ಖ.ಮಾ.
  2. Ort ರ್ಟ್ ಮೇಘ ಹೊರಭಾಗ: ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ, ಇತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದು ಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 20.000 ಮತ್ತು 50.000 ಖ.ಮಾ.ಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ರಮಗಳು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಮಿತಿ ಎಂದು ಸೇರಿಸಬೇಕು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ort ರ್ಟ್ ಮೇಘವು ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು, ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹಗಳು, ಉಲ್ಕೆಗಳು, ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಮತ್ತು 1,3 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶತಕೋಟಿ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಹತ್ತಾರು ದಶಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು, ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಹ್ಯಾಲಿಯ ಧೂಮಕೇತು, ಇದು ಸುಮಾರು 3 × 10 ^ 25 ಕೆಜಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.

Ort ರ್ಟ್ ಮೇಘ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮ

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನು ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಬೀರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಂತೆ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಗುರುತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಂದ್ರನು ಇರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗಿನ ಜೋಡಣೆಯು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಅದು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ

Ort ರ್ಟ್ ಮೇಘದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರಪಥವು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮ. ಅದು ಉತ್ಪಾದಿಸುವದು, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿವರಣೆಯಂತೆ, ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ವಿರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಬಲವು ಕೆಲವು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳ ಅಳಿವಿನ ಚಕ್ರಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ 26 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮಾದರಿಯಿದೆ. ಇದು ಈ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಾತಿಗಳ ಅಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಕಾರಣವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದಿದ್ದರೂ. Ort ರ್ಟ್ ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೀರಪಥದ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಒಂದು othes ಹೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಸೂರ್ಯನು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಸಮತಲ" ದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಅಳಿವಿನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರತಿ 20 ರಿಂದ 25 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಸಮತಲದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸಮತಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ort ರ್ಟ್ ಮೇಘವನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಘದೊಳಗಿನ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಉಲ್ಕೆಗಳು

ಪರ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಇತರ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ತರುವ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಅದು ಅವಾಂತರವು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಆಣ್ವಿಕ ಮೋಡಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವರು ನೀಲಿ ದೈತ್ಯರಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ನೀಲಿ ದೈತ್ಯಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಸೂಪರ್ನೋವಾಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದು ort ರ್ಟ್ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬಲವಾದ ಅಲುಗಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದು ಇರಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಇನ್ನೂ ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಧಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನಿಂದ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದವರೆಗೆ, ಅವು ಅವುಗಳ ಮೂಲದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ನಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.