ಓರಿಯನ್ ನೀಹಾರಿಕೆ

ಓರಿಯನ್ ನೀಹಾರಿಕೆ

La ಓರಿಯನ್ ನೀಹಾರಿಕೆ ಇದು ಚಿಟ್ಟೆ-ಆಕಾರದ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಹಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಓರಿಯನ್ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಓರಿಯನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಸುಕಾದ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓರಿಯನ್ ನೀಹಾರಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಓರಿಯನ್ ನೀಹಾರಿಕೆ

ಅವುಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ, ನೀಹಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತರತಾರಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ (ಧೂಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲ) ತುಂಬಿದ ಜಾಗದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಓರಿಯನ್ ನೆಬ್ಯುಲಾವನ್ನು ಮೊದಲು ಫ್ರೆಂಚ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ನಿಕೋಲಸ್-ಕ್ಲೌಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿ ಡಿ ಪೀರೆಸ್ಕ್ ಅವರು 1610 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಾಯಾಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದೇ ಓರಿಯನ್ ನೆಬ್ಯುಲಾ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವನು ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು (ಟ್ರೆಪೆಜಿಯಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಇತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಇದು ಈಗ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನೀಹಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು 1771 ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೆಸ್ಸಿಯರ್ ಅವರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ M42 ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹುಡುಕಬಹುದು.

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಓರಿಯನ್ ನಂತಹ ನೀಹಾರಿಕೆಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದ, ಮ್ಯಾಟರ್‌ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ನಂತರ ಘನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನೀಹಾರಿಕೆ ಒಳಗೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಓರಿಯನ್ ನೀಹಾರಿಕೆಯ ಸ್ಥಳ

ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಮತ್ತು ನೀಹಾರಿಕೆ

ಓರಿಯನ್ ನೆಬ್ಯುಲಾ ಸೌರವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ 500 ಪಾರ್ಸೆಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ (1 ಪಾರ್ಸೆಕ್ = 3,2616 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳು) ಅಥವಾ 1270 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳು. ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಓರಿಯನ್ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಚತುರ್ಭುಜ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿಂಟಕಾ, ಅಲ್ನಿಲಮ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ನಿಟಾಕ್, ಆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಮೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ನೀಹಾರಿಕೆಯ ಕೋನೀಯ ವ್ಯಾಸವು (ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುವಿನ ಕೋನೀಯ ಗಾತ್ರ) ಸುಮಾರು 60 ಆರ್ಕ್‌ಮಿನಿಟ್‌ಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಶುಕ್ರವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಯುಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 10 ರಿಂದ 63 ಆರ್ಕ್ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ದೂರವನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೀಹಾರಿಕೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಹೊಳಪಿನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು: 1270 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳು = 1,2 x 1016 ಕಿಮೀ, ಆದರೆ ಶುಕ್ರವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 40 x 106 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಓರಿಯನ್ ನೆಬ್ಯುಲಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು?

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್

ಓರಿಯನ್ ನೀಹಾರಿಕೆ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಹಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಚಳಿಗಾಲ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.

ಆಕಾಶವು ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಂದ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಬೆಳಕಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ದುರ್ಬೀನುಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ, ನೀಹಾರಿಕೆಯು ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆಯಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಫಿಲ್ಮ್‌ನಂತೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ-ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರಗಳನ್ನು ತರಲು ನಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೂ, ಕೇವಲ ದುರ್ಬೀನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ, ನೀಹಾರಿಕೆಯು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಾರದು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಓರಿಯನ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀಹಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲಭ. ಅಂತೆಯೇ, ಸ್ಕೈ ಮ್ಯಾಪ್‌ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಧುನಿಕ ದೂರದರ್ಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಟ್ರೆಪೆಜಾಯಿಡ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ

ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರಾತನ ಮಾಯಾ ಈ ನೀಹಾರಿಕೆ ವಾಸಿಸುವ ಆಕಾಶಕಾಯದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಕ್ಸಿಬಾಲ್ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಿಲ ಮೋಡವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕುಲುಮೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.

ಓರಿಯನ್ ನೀಹಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮದವರು 1610 ರಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿಕೋಲಸ್-ಕ್ಲೌಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿ ಡಿ ಪೀರೆಸ್ಕ್ ಮತ್ತು 1618 ರಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಯೂಟ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಿಸಾಟಸ್ ಡಿ ಲುಸರ್ನ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಬಹಳ ನಂತರ, ಇದನ್ನು 1771 ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೆಸ್ಸಿಯರ್ ಅವರ ಖಗೋಳ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. M42.

ವಿಲಿಯಂ ಹಗ್ಗಿನ್ಸ್‌ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅದರ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಸಹಿಯನ್ನು 1865 ರವರೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು 1880 ರಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಡ್ರೇಪರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಆಸ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ನೀಹಾರಿಕೆಯ ಮೊದಲ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯು 1993 ರಲ್ಲಿ ಹಬಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು (ಮತ್ತು ಅದರ ಅನೇಕ ಅನುಸರಣಾ ಅವಲೋಕನಗಳು), ನಂತರವೂ 3D ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಓರಿಯನ್ ನೀಹಾರಿಕೆಯ ಬಣ್ಣಗಳು

ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ, ನೀಹಾರಿಕೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘವಾದ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲದಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸುಕ ಅಣುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀಹಾರಿಕೆಯೊಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸುಮಾರು 25.000 ಕೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಅಯಾನೀಕರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೊರಸೂಸಬಹುದು.

ಅನಿಲ ಅಣುಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ತರಂಗಾಂತರಗಳ (ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ) ಸಂಯೋಜನೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ನೀಹಾರಿಕೆಯ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಓರಿಯನ್ ನೆಬ್ಯುಲಾವು ಅದರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಗೋಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಟೋಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅದರೊಳಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋಟೋಸ್ಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಓರಿಯನ್ ನೀಹಾರಿಕೆಯು ಕ್ಷೀರಪಥದ ಸಮತಲದಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಇತರ ಆಕಾಶ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಓರಿಯನ್ ನೆಬ್ಯುಲಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.