ಎಡಾಫಾಲಜಿ

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗ

ಎಡಾಫಾಲಜಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಣ್ಣಿನ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಯೋಜನೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ರಚನೆ, ವಿತರಣೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಡಾಫಾಲಜಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಮಣ್ಣಿನ ಪದರುಗಳು

ಎಡಾಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಣ್ಣಿನ ಗ್ರಹದ ಘನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಮೇಲಿನ ಪದರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪದರವು ಬಂಡೆಗಳ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೂರಿಸಬಹುದು. ಮಣ್ಣು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ಪರಿಸರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಮೂಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಡಿಲವಾದ ಮಿಶ್ರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಇದು ದ್ರವ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಎಡಾಫಾಲಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದೆಡೆ, ಅದು ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಯೋಜನೆ, ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಸ್ಥಳದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವುಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

  • ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಆಕಾರ: ಮಣ್ಣು ರೂಪುಗೊಂಡ ಪರಿಹಾರದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ.
  • ಇಳಿಜಾರು: ಇಳಿಜಾರು ಎಂದರೆ ಪರಿಹಾರದ ಒಲವು. ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸಸ್ಯವರ್ಗ: ಕೃತಕವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಭೂಮಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆಯ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೃತಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಮಾನವರು ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇವೆ.
  • ಹವಾಮಾನ: ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒದಗಿಸುವ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅದರ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಎಡಾಫಾಲಜಿಯ ಅಂಶಗಳು

ಎಡಾಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅಧ್ಯಯನ

ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಡಾಫಾಲಜಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲನೆಯದು ಅದರ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ. ರೂಪವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಪದರುಗಳು, ಬಣ್ಣ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಸರಂಧ್ರತೆ, ಜೈವಿಕ ಮೂಲದ ಲಕ್ಷಣ, ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ.

ಎಡಾಫಿಕ್ ಪದರುಗಳು

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಹೆಸರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪದರುಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ಪದರುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇತರವು ಖನಿಜ ಪದರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಪದರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನೋಡಲು. ಅನುಗುಣವಾದ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ.

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪದರುಗಳು ಎರಡು ಬರಹಗಳ ನಡುವೆ ಇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಿಶ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮಿಶ್ರ ಪದರುಗಳು ಎರಡು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನಡುವೆ ಇರುವವು, ಅವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಎರಡೂ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ನಡುವಿನ ಇತರ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ

ನೆಲದ ಬಣ್ಣವು ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಹಾರಿಜಾನ್‌ಗಳ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಭೇದಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೇ ಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೆಲದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ. ಬಣ್ಣವು ಸ್ವತಃ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಗಾತ್ರದಿಂದ ವಿತರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ಅನುಗುಣವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅದರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಘವು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಹಲವಾರು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು.

ಸರಂಧ್ರತೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಎಡಾಫಾಲಜಿ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ

ಸರಂಧ್ರತೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ರೂಪಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಧಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ ನೀರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿಗಾರ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟು ಪರಿಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿತರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ನಾಶ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕು. ನಾವು ಜೈವಿಕ ಮೂಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸ್, ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು, ಗೂಡುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅವಶೇಷಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೋ z ಾಡಾದ ತುಣುಕುಗಳು, ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳು, ಕಸದ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಡಾಫಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಅದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.