ಎಂಥಾಲ್ಪಿ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾಪನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಹ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯನ್ನು H ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಘಟಕವು ಜೌಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಎಂಥಾಲ್ಪಿ

ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಮಾಣದ ಒತ್ತಡದ ಪಟ್ಟು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣವು ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕೂಡ. ಇದರರ್ಥ, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಇದು ಕೆಲವು ಅಂತಿಮ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಚನೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಮೊದಲನೆಯದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನದ 1 ಮೋಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮರೆತುಹೋದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಘನ, ದ್ರವ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಖಿನ್ನತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಂಗಾಲವು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಲೋಟ್ರೊಪಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ 25 ಡಿಗ್ರಿ.

ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ರಚನೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಗಳು 1 ಮೋಲ್ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಗುಣಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ರಚನೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ

ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ರಚನೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು .ಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ negative ಣಾತ್ಮಕ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎಂದರೆ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ.

ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು, ವಸ್ತುವಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅಂದರೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

ಅದನ್ನೂ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಶುದ್ಧವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ರಚನೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಅಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ರಚನೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ 1 ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು 25 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ

ಕ್ರಿಯೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ

ರಚನೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನು ಎಂದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನು ಎಂದು ಈಗ ನಾವು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಶಾಖವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸಿದ ಶಾಖವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ. ಸಮತೋಲನ ತರಬೇತುದಾರನನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎರಡೂ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಯೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಭವಿಸಲು ಇಡೀ ಸಮಯದಾದ್ಯಂತ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಶಕ್ತಿಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಜೂಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯವಾಗುವ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಮತ್ತು ಈ ಮೊದಲ ನಿಯಮವು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯವಾಗುವ ಶಾಖವು ವಸ್ತುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿವಿಧ ಉಷ್ಣಬಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಐಸೊಬಾರಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಶಾಖವನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಶಾಖದಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಾಖ ವಿನಿಮಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಇದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬಲ್ಲ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಶಾಖವಲ್ಲ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ್ಯಂತ ವಿನಿಮಯವಾಗುವ ಶಾಖ ಇದು.

ಶಾಖದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ

ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ, ನಾವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣ ಎರಡನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೊತ್ತ ಎಂದು ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾವು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೊತ್ತ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.