ಗಾಳಿಯ ಚಿಲ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆ

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, "ಇದು ಅಂತಹ ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ತಾಪಮಾನವಾಗಿದೆ." ಅದು ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆ ಅದು ನಾವು ಇರುವ ನಿಜವಾದ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು.

ಆ ಗಾಳಿ ಚಿಲ್ ಏನು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾರೆಯೇ?

ಚಳಿಗಾಲ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನದಂದು ಗಾಳಿ, ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಶೀತವಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದ ದಿನ 9 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ದಿನ ಅದೇ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಆದರೆ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶೀತ ಅಥವಾ ಶಾಖ ಪರಿಸರ ಯಾವುದು.

ಚರ್ಮದ ಸಂವೇದನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ನಡುವೆ ಇರುವ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಖದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಶೀತ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಖದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಕೈಗಳು, ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾದಗಳು.

ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು

                                                ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಈ ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆಯು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆವರ್ತನದೊಂದಿಗೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶೀತ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ನಾವು ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ತಾಪಮಾನ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೇಹದ ಉಷ್ಣ ನಷ್ಟದ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ತಾಪಮಾನ.

ಗಾಳಿಯ ಚಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಗಾಳಿ, ಆರ್ದ್ರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶೀತ ಅಥವಾ ಶಾಖದ ಸಂವೇದನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಗಾಳಿಯ ಚಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಕೋಷ್ಟಕಗಳಿವೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಡ್ ಚಿಲ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಈ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೀತ ಮತ್ತು ಶಾಖಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, 10 ° C ಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಒಂದೇ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನವು 10 ° C ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆ 7 ° C ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಜವಾದ ತಾಪಮಾನವು 10 ° C ಆಗಿದ್ದರೂ, ನಾವು ನಾವು ಅದನ್ನು 7 ° C ಇದ್ದಂತೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆ ಕೋಷ್ಟಕ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಕೋಷ್ಟಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 0 ° C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಧರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ, ಅದೇ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಆದರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಕಿ.ಮೀ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆ -15 ° C ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲದಂತೆ, ನಾವು 0 ° C ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 65 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ವಿಂಡ್ ಚಿಲ್ ಟೇಬಲ್

ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ? ಸರಿ, 1930 ರ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಪರಿಶೋಧಕ ಪಾಲ್ ಸಿಪಲ್ ಧ್ರುವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ಘನೀಕರಿಸುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೊದಲ ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೆನಡಾದ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಮ್ಮತದ ಮೂಲಕ 2001 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಖಚಿತ ಸೂತ್ರವೆಂದರೆ:

Tst = 13.112 + 0.6215 Ta -11.37 V0.16 + 0.3965 Ta V0.16

ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅನುಭವಿಸುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು to ಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶೀತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಶೀತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಧರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ.

 


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

 1.   ಡೇವಿಡ್ ಡಿಜೊ

  ಇದು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

  1.    ಹೆಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಸ್ಪ್ರೆಂಜರ್ ಡಿಜೊ

   ಇದಲ್ಲದೆ, ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆಯು ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರಾಮ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ವಿಪರೀತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಸಂವೇದನೆಗಳು ...