ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದರೇನು

ಚಂದ್ರನ

ಚಂದ್ರನನ್ನು ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದರೇನು. ಏಕೆಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದರೇನು

ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದರೇನು

ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಭಾಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಉಪಗ್ರಹವು ಎರಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಆಕಾಶಕಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಮಿಲಿಟರಿ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ಉಪಗ್ರಹಗಳ ವಿಧಗಳು

ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದರೇನು

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹವು ಒಂದು ಆಕಾಶಕಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಉಪಗ್ರಹದ ಗಾತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕಾಶಕಾಯಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಚಲನೆಯು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುವಿನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಕರ್ಷಕ ಬಲದಿಂದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕೂಡ ಇದು ನಿಜ.

ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಇದನ್ನು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ, ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಇತರ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಅದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಇದು ಆಕಾಶಕಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕಾಶಕಾಯವನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಅದು ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಬಲ್ಲದು ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹಗಳು, ಒಳಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು, ಹೊರ ಗ್ರಹಗಳು, ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಂತಹ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು.

ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು 8 ಗ್ರಹಗಳು, 5 ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹಗಳು, ಧೂಮಕೇತುಗಳು, ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 146 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ. ನಾವು ಒಳಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಚಂದ್ರನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಒಳಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಕೆಲವು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉಳಿದ ಗ್ರಹಗಳು, ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಅನಿಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಘನ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸವು 5.262 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಗ್ಯಾನಿಮೀಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗುರುವಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹಗಳು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ, ಅವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ರೂಪವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇತರವುಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ. ಇದರ ವೇಗವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಪಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅವಧಿಗಳಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಆಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಯಮಿತ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಲು ಸುಮಾರು 27 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು

ಅವು ಮಾನವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಚಂದ್ರನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಇತರ ಯಂತ್ರಗಳ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳು ಅಥವಾ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳು, ಗಗನಯಾತ್ರಿ-ಚಾಲಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ, ಕಕ್ಷೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ಗ್ರಹಗಳ ಶೋಧಕಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಅಥವಾ ವಿಮಾನದಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಹನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೋಡವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ

ಭೂಸ್ಥಿರ

ಚಂದ್ರನು ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳ ಜೈವಿಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ:

  • ನಿಯಮಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು: ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಹದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ದೇಹಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಕಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
  • ಅನಿಯಮಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು: ಕಕ್ಷೆಗಳು ಅವುಗಳ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯು ಅವರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಹದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ದೂರಸ್ಥತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಮೂಲವೂ ಇರಬಹುದು.

ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ:

  • ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ: ಅವು ಸಮಭಾಜಕದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಧ್ರುವ: ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ರುವದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಎರಡು ಮೂಲ ಪ್ರಕಾರಗಳ ನಡುವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಧದ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳು ವಾತಾವರಣ, ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸೌರ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್ ನಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವ ವೇಗದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಗ್ರಹಗಳು. ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಸ್ಥಿರ ಉಪಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.