ಆವಿಯಾಗುವ ಕೂಲಿಂಗ್

ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ

ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆವಿಯಾಗುವ ಕೂಲಿಂಗ್. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀರನ್ನು ಶೈತ್ಯೀಕರಣವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಆವಿಯಾಗುವ ಕೂಲಿಂಗ್

ಆವಿಯಾಗುವ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಶೀತಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಉಪಕರಣಗಳು, ಗೋಪುರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಖವು ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯಲು, ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕದೊಳಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇತರರಿಗಿಂತ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕ ಕಲ್ಪನೆ.

ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ

ಆವಿಯಾಗುವ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹಲವಾರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಟವರ್‌ಗಳು, ಕಂಡೆನ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳಿವೆ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶೀತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರ್ಯಾಯ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಬಳಕೆಯು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ

ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಖರ್ಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯವು ಬಳಸಿದ ಶೈತ್ಯೀಕರಣದ ಘನೀಕರಣ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ, 45% ವರೆಗಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪರಿಸರೀಯ ಪರಿಣಾಮವೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಾದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ

ಇತರ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಪರೋಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 25 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ತಂಪಾಗಿಸುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದ ಮಧ್ಯಂತರ ಶಾಖದ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಾಳಿಯ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಒಣ ಬಲ್ಬ್ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರದಿಂದ, ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಘನೀಕರಣವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಪಮಾನವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಶೈತ್ಯೀಕರಣದ ಸೋರಿಕೆಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿತ. ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿರಳ ಸರಕು. ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ವಿರಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಾವು ನೀರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪರಿಸರದ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಆವಿಯಾಗುವ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು

ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು

ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ:

  • ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮ: ಕೋಳಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಉಷ್ಣ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೇವೆ.
  • ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮ: ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಲಯ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಗಾಳಿಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಸಿರುಮನೆಯೊಳಗೆ ಈ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಯ ಖರ್ಚಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
  • ಹಂದಿ ಉದ್ಯಮ: ಹಂದಿ ಸೌಲಭ್ಯದೊಳಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಬಳಕೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಗಾಳಿಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮ: ಇದು ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಸುಗಳಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣ ಒತ್ತಡವು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹೊರಾಂಗಣ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶಿಖರಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸಂತ late ತುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ತಂಪಾಗಿಸುವ ಗೋಪುರಗಳು, ಆವಿಯಾಗುವ ಕಂಡೆನ್ಸರ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೈತ್ಯೀಕರಣವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವುಗಳು ಗಣನೀಯ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.