ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಇತಿಹಾಸ

e ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು

ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮಾನವರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು: ನೀರು, ಭೂಮಿ, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಂತ್ರಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವು ಹಿಂದೆ ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ದಿ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಇದು ಮೂಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಇಂದು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರಂತರ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಇತಿಹಾಸ

ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕವು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಘಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಆದೇಶಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಇದು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಅಂಶಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕವು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ, ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ತೂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಶಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಸರಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕವು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

1869 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ರಚಿಸಿದರು. ಇದು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಶಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸಂಘಟನೆಯು ಕಾದಂಬರಿಯ ಅಂಶಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಅನ್ವೇಷಿಸದ ರಚನೆಗಳ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತನಿಖೆಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕವು ಪ್ರಸ್ತುತ 118 ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನು "ಅವಧಿಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಏಳು ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು "ಗುಂಪುಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 18 ಲಂಬ ಕಾಲಮ್‌ಗಳಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್, ರಷ್ಯಾದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆದಾರನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವವಾಗಿ, ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 101 ರೊಂದಿಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವನ್ನು 1955 ರಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲೆವಿಯಮ್ (Md) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.

ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಇತಿಹಾಸ

ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಇತಿಹಾಸ

ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. 1789 ರಲ್ಲಿ, ಆಂಟೊಯಿನ್ ಲಾವೊಸಿಯರ್ ತನ್ನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರೀಟೈಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 33 ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 1817 ರಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜೋಹಾನ್ ಡೊಬೆರೀನರ್ ಗಮನಿಸಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ 1862 ರಲ್ಲಿ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೆ-ಎಮೈಲ್ ಬೆಗುಯೆರ್ ಡಿ ಚಾಂಕೋರ್ಟೊಯಿಸ್ ತಮ್ಮ ಪರಮಾಣು ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಜಾನ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಆಕ್ಟೇವ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುವ ಪ್ರತಿ ಎಂಟನೇ ಅಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 1869 ರಲ್ಲಿ, ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ ತನ್ನ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು, ಪರಮಾಣು ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೆಂಡಲೀವ್ ಈ ಕಂಡುಹಿಡಿಯದ ಅಂಶಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು, ಇದು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಮೂಲ ಮತ್ತು ಆರಂಭ

ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನದು, ಪೂರ್ವ-ಸಾಕ್ರಟಿಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ: ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ನಂತರ ಪ್ಲೇಟೋ ಮತ್ತು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು, ಅವರು ಕ್ವಿಂಟೆಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಥರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಐದನೇ ಅಂಶದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ರಸವಿದ್ಯೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ಯಾರೆಸೆಲ್ಸಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಪಾದರಸದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಒಂದು ಹೊಸ ಅಂಶ, ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಸತುವಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿತು.

1817 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1829 ರಿಂದ XNUMX ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಜೋಹಾನ್ ಡೊಬೆರೀನರ್ ಎಂಬ ಜರ್ಮನಿಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ತ್ರಿಕೋನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್ (Cl), ಬ್ರೋಮಿನ್ (Br) ಮತ್ತು ಅಯೋಡಿನ್ (I) ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬ್ರೋಮಿನ್ನ ಪರಮಾಣು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಅಯೋಡಿನ್ ಎರಡರ ಸರಾಸರಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡೊಬೆರೈನರ್ ಗಮನಿಸಿದರು.

ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತ್ರಿಕೋನಗಳಾಗಿ ಗುಂಪು ಮಾಡುವುದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲ.

ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಕಾಸ

ಪ್ರಾಚೀನ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕ

1862 ರಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾಂಕೋರ್ಟೊಯಿಸ್ ಮೇಜಿನ ಅಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಆವರ್ತಕತೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಾನ್ಕೋರ್ಟೊಯಿಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು, ಇದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾನೂನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ವರೆಗಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಕೊರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿತು.

63 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 1860 ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಅಂಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. XNUMX ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಕಾರ್ಲ್ಸ್ರೂಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಮೂಲ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾವೊ ಕ್ಯಾನಿಝಾರೊ, ಪರಮಾಣು ತೂಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಂಶದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪರಮಾಣು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಮೂರು ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಲಿಯಂ ಓಡ್ಲಿಂಗ್, ಜೂಲಿಯಸ್ ಲೊಥರ್ ಮೆಯೆರ್ ಮತ್ತು ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಇವನೊವಿಚ್ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಅವರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಮೊದಲ ಸಮಗ್ರ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.

1869 ರಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಅವರು ಪರಮಾಣು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳ ಮೊದಲ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲೋಥರ್ ಮೆಯೆರ್ ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಾಣು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ. ದಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಅವರ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಲಿಯಂ (1875), ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ (1879), ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ (1887) ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನೆಟಿಯಮ್ (1937) ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. 1913 ರಲ್ಲಿ, ಹೆನ್ರಿ ಮೊಸ್ಲೆ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರತಿ ಅಂಶದ ಪರಮಾಣು ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇಂದಿಗೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.