ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನ

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನ

La ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನ ಇದು ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಓರೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕು ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಲು ನಾವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನ ಎಂದರೇನು

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನವು ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗವು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು.

ನಂತಹ ವಸ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚಲಿಸಬಹುದು ನಿರ್ವಾತ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ವಜ್ರಗಳು, ಗಾಜು, ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ, ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಪ್ರತಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಕು ವಿಭಿನ್ನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಬೆಳಕು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೋನ ಮತ್ತು ವೇಗವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ:

 • ಘಟನೆ ಸಿಡಿಲು: ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಡುವೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಕಿರಣ.
 • ವಕ್ರೀಭವನದ ಕಿರಣ: ತರಂಗವು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಬಾಗಿದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ.
 • ಸಾಧಾರಣ: ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆ, ಎರಡು ಕಿರಣಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಘಟನೆಯ ಕೋನ: ಘಟನೆಯ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡುವಿನ ಕೋನ.
 • ವಕ್ರೀಭವನ ಕೋನ: ವಕ್ರೀಭವನದ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡುವಿನ ಕೋನ.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನದ ವಿದ್ಯಮಾನ

ಗಾಫಾಸ್

ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು, ಘಟನೆಯ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ವಕ್ರೀಭವನದ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ತರಂಗಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಅಲೆಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹ್ಯೂಜೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ:

 • ಘಟನೆ, ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನದ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿವೆ.
 • ಘಟನೆಯ ಕೋನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನದ ಕೋನವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ., ಘಟನೆಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಘಟನೆಯ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು ಅದು ಚಲಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತುವು ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ (ಗಾಳಿ) ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟವಾದ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ (ಗಾಜಿನ) ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗ, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಕ್ರೀಭವನದ ಕೋನವು ಘಟನೆಯ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ದಟ್ಟವಾದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದಟ್ಟವಾದ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಘಟನೆಯ ಕೋನವು ವಕ್ರೀಭವನದ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮಹತ್ವ

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನವು ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಹಾದುಹೋದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳೆಬಿಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ, ಬೆಳಕು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಳೆಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣಗಳ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಲೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್‌ಗಳಂತಹ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಹ, ಮಾನವ ದೃಷ್ಟಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಂಡು ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಂನಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಈ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಜೈವಿಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ರೋಗಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನ, ಇಮೇಜಿಂಗ್, ದೃಷ್ಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಮಸೂರಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಇತರ ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಮಸೂರಗಳ ಬಳಕೆ

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಕ್ರೀಭವನದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು:

 • ಟೀಚಮಚದಲ್ಲಿ ಟೀಚಮಚ: ನಾವು ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಟೀಚಮಚವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೇ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಗಿದ ಭ್ರಮೆಗಳು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
 • ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು: ಮಳೆಬಿಲ್ಲುಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ನೀರಿನ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳಕು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವಲಯ: ಇದು ಭೂಗೋಳದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕಣಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಬೆಳಕನ್ನು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಡೆಯುವಾಗ, ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳ ಸುತ್ತ ಬಣ್ಣದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ವಜ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: ವಜ್ರಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಬಹು ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತವೆ.
 • ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ಭೂತಗನ್ನಡಿ: ನಾವು ಬಳಸುವ ಭೂತಗನ್ನಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಸೂರಗಳು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು.
 • ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕೋನ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಚದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.
 • ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು: ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನವು ಗಾಜು ಅಥವಾ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮೂಲಕವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಳಕನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.