ಆಂಟಿಮಾಟರ್

ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಘರ್ಷಣೆ

ನೀವು ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಜ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತೇವೆ. ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಅದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಎಂದರೇನು

ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಕಣಗಳು

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿತಜ್ಞರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಅಗಾಧ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ನಂತರ, ಕೆಲವು ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ನಿಜ.

ಇದು ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಣಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಾರ್ಜ್ negative ಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ನ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್. ಇದು ಒಂದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದೊಂದಿಗೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ತಪ್ಪು.

ಈ ಕಣ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಎರಡು ಘರ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಪರಸ್ಪರ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಘರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಮಿಂಚು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳಂತಹ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಣಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಜೋರಾನಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಣಗಳು ಮಜೋರಾನಾ ಕಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಡಿರಾಕ್ನ ಸಮೀಕರಣ

ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಎಂದರೇನು

ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಭೌತಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಂದ ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪಾಲ್ ಡಿರಾಕ್, 1930 ರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಭೌತಿಕ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು: ವಿಶೇಷ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಒಂದೇ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಎರಡು ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿರಾಕ್ ಸಮೀಕರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿತು. ಸಮೀಕರಣವು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ, negative ಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಗಳನ್ನು icted ಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿರಾಕ್ನ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಕಣಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ನಿಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಬಹುದು?

ಇದರಿಂದ ಕಣಗಳಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ negative ಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗದ ಕಣಗಳ ಸಮುದ್ರವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣವು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ ಹಾರಿದಾಗ, ಅದು ಬಂದ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಕಣವು charge ಣಾತ್ಮಕ ಆವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ರಂಧ್ರವು charged ಣಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ, ಅದೇ, ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶ, ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್. ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ?

ಆಂಟಿಮಾಟರ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೊದಲ ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಕಣಗಳು ಮೋಡದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಬಂದವು. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಕಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವು ಕಣಗಳ ಅಂಗೀಕಾರದ ನಂತರ ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಲ್ ಡಿ. ಆಂಡರ್ಸನ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಒಂದು ಕಣವು ಕೋಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ, ಮಾರ್ಗವು ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಾಗಿ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಣವು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಹೋಯಿತು.

ನಂತರ, ಆಂಟಿಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಿರಣಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ದೇಹದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವೇ ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ -40 ನ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ 75 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ -40 ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ನಾವೇ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ನ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.

ಅದು ಏನು

ಆಂಟಿಮಾಟರ್

ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಣಗಳನ್ನು ಮಾನವ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಕಾಸದ ಮಟ್ಟವಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಂಟಿಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಅಂಶವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವು ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.

ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಹಳ ದೂರವಿರುವ ವಿಷಯ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25.000 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಗಂಟೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಏಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಹ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಎರಡರ ಮೂಲವು ಒಟ್ಟು ಸಮ್ಮಿತಿಯ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಭವಿಸಿರಬೇಕು. ಇದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಆಂಟಿಮಾಟರ್‌ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಣಗಳು ಇರಬೇಕು.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.