ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು

ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು

ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಉಗ್ರರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಜುರಾಸಿಕ್‌ನಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಇದುವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು

ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು

ಬಹರಿಯಾಸಾರಸ್ ಇಂಜೆನ್ಸ್

ಮೊದಲಿಗೆ, ನಾವು ಬಹರಿಯಾಸಾರಸ್ ಇಂಜೆನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜಾತಿಯ ಇತರ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಭೀತ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಲಘು ಪರಭಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

ಸೌರೋಫಗಾನಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್

ಈಗ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜುರಾಸಿಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹಳೆಯದು ಸೌರೋಫಗಾನಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಅಲೋಸಾರಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಇತರ ಜಾತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಚರೊಡೊಂಟೊಸಾರಸ್ ಸಹಾರಿಕಸ್

ಕಾರ್ಚರೊಡೊಂಟೊಸಾರಸ್ ಒಂದು ಡೈನೋಸಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಸರೀಸೃಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಶಾರ್ಕ್ ಹಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ದೊಡ್ಡ ಸರೀಸೃಪವಾಗಿತ್ತು. ತಜ್ಞರಿಗೆ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, 5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 15 ಟನ್ ತೂಕ, ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಚ್ಚಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ರೆಕ್ಸ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗಂಟೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳು ಅದರ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ.

ಎಪಾಂಟೆರಿಯಾಸ್ ಆಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್

ಜುರಾಸಿಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಲೋಸಾರಸ್ನ ದೈತ್ಯ ಜಾತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಕಾರಣ, ಈ ಊಹೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಮಾಪುಸಾರಸ್ ರೋಸೇ

ಮ್ಯಾಪ್ಲೋಸಾರಸ್ ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಹಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡೈನೋಸಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅದರ ಸಂಬಂಧಿ ಗಿಗಾನೊಟೊಸಾರಸ್‌ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ರೊಕಾಂಥೋಸಾರಸ್ ಅಟೋಕೆನ್ಸಿಸ್

ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಜಾತಿಯು ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ "ಎತ್ತರದ ಬೆನ್ನುಹುರಿ". ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳಂತೆಯೇ ಗೂನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾತಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಗಳು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ತಲುಪುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಐದೂವರೆ ಟನ್ ತೂಕವಿರುತ್ತವೆ.

ಗಿಗಾನೊಟೊಸಾರಸ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಿ

ಮೆಗಾಲೋಸಾರಸ್ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಡೈನೋಸಾರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ದೈತ್ಯ ಸರೀಸೃಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಬೈಪೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದು ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿದು ಹಾಕುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಡ್ಡ, ಚಪ್ಪಟೆ ಮತ್ತು ಗರಗಸದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಟಾರ್ಬೋಸಾರಸ್ ಬಟಾರ್

70 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ ಈಗಿನ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೈರನೊಸಾರಸ್ ರೆಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಪಜಾತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ, ದೇಹದ ರಚನೆಯು ಅದರ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬಲವಾದ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಟೈರಾನೋಸಾರಸ್ ರೆಕ್ಸ್

ಟೈರನೋಸಾರಸ್ ರೆಕ್ಸ್ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಭಯಭೀತ ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಇದು ಸಹ ಇದು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರ "ಮೆಚ್ಚಿನ" ಡೈನೋಸಾರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯಾಗಿದೆ. ಟೈರನ್ನೊಸಾರಸ್ ರೆಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದವಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೀರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ತುಂಬಾ ಹೆದರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮೆದುಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಪಿನೋಸಾರಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಕಸ್

ಸ್ಪಿನೋಸಾರಸ್ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿಯ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪೈನಿ ಹಲ್ಲಿ, ಇದು 18 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 20 ಟನ್ ತೂಕದವರೆಗೆ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಡೈನೋಸಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಬಹಳ ಉದ್ದವಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಿ ಹಿಂಭಾಗದ ನೌಕಾಯಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಉದ್ದನೆಯ ಮೂತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

ಉತಾಹ್ರಾಪ್ಟರ್

ಈ ಉಗ್ರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಡ್ರೊಮಿಯೊಸೌರಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಉತಾಹ್ರಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಗರಿಗಳಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಉಗುರುಗಳು ವಕ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಬರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸೀಳಬಹುದು. 24 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಉಗುರುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬಾರದು.

ಇದರ ದೇಹದ ಗಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಏಳು ಮೀಟರ್, ಆದರೆ ಅದರ ತೂಕ ಕೇವಲ ಐದು ನೂರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು. ಇದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದರ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಲು ಅದು ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಟೊರ್ವೊಸಾರಸ್

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉಗ್ರ ಪರಿಚಯ. ಟೊರ್ವೊಸಾರಸ್ ಅವನು 10 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, ಸುಮಾರು 2 ಟನ್ ತೂಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಚುರುಕುತನವು ಅವನನ್ನು "ಯುದ್ಧ" ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಥೆರೋಪಾಡ್ ಆಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಉಗ್ರ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ.

ಅದರ ತೋಳುಗಳು ಟೈರನೋಸಾರಸ್ ರೆಕ್ಸ್‌ನ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದವು. ಸಹಜವಾಗಿ, ಅವನ ತೋಳುಗಳು ಏನನ್ನಾದರೂ ತಲುಪಿದರೆ, ಅವು ಎರಡು ಕೊಲ್ಲುವ ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.