560

ព្យុះនិងខ្យល់ព្យុះដែលបំផ្លិចបំផ្លាញបំផុតក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ

ឥឡូវតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលស្ថិតក្នុងព្យុះទីហ្វុងនិងខ្យល់ព្យុះហើយនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អដើម្បី…

1425656896_typhon

ព្យុះទីហ្វុងមីនឌូលវាយប្រហារប្រទេសជប៉ុន

ចាប់តាំងពីម្សិលម៉ិញនេះប្រទេសជប៉ុនជាពិសេសរដ្ឋធានីតូក្យូរបស់ខ្លួនត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយការមកដល់នៃដ៏ធំនិង ...