តើអ្វីទៅជាសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិ

ដំណាក់កាលនៃសូរ្យគ្រាស

បាតុភូតមួយដែលធ្វើឱ្យប្រជាជនភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតគឺសូរ្យគ្រាសនៃព្រះអាទិត្យ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងទេ តើចន្ទគ្រាសគឺជាអ្វី។ សូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិគឺជាបាតុភូតតារាសាស្ត្រ។ នៅពេលដែលផែនដីឆ្លងកាត់ដោយផ្ទាល់រវាងព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យស្រមោលនៃផែនដីដែលបណ្តាលមកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានគេព្យាករទៅលើព្រះច័ន្ទ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះសាកសពសួគ៌ាទាំងបីត្រូវស្ថិតនៅឬនៅជិត“ ស៊ីហ្សីជី” ។ នេះមានន័យថាពួកវាបង្កើតជាបន្ទាត់ត្រង់។ ប្រភេទនិងរយៈពេលនៃសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិអាស្រ័យលើទីតាំងរបស់ព្រះចន្ទទាក់ទងទៅនឹងគន្លងគោចររបស់វាដែលជាចំណុចដែលគន្លងរបស់ព្រះចន្ទប្រសព្វគ្នារវាងយន្តហោះនៃគន្លងព្រះអាទិត្យ។

នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិគឺជាលក្ខណៈរបស់វានិងអ្វីជាដើមកំណើតរបស់វា។

តើអ្វីទៅជាសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិ

តើសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិគឺជាអ្វីហើយតើវាមើលទៅដូចអ្វី?

ដើម្បីដឹងពីប្រភេទសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិដំបូងយើងត្រូវតែយល់អំពីស្រមោលដែលផែនដីផលិតនៅក្រោមព្រះអាទិត្យ។ ផ្កាយរបស់យើងធំជាងនេះវានឹងបង្កើតស្រមោលពីរប្រភេទ៖ មួយគឺរាងរាងកោណដែលហៅថាអាំប្រាដែលជាផ្នែកដែលពន្លឺត្រូវបានរារាំងទាំងស្រុងហើយប៉ែនមាំប្រាគឺជាផ្នែកដែលពន្លឺត្រូវបានរារាំង។ ។ មានចន្ទគ្រាសពី ២ ទៅ ៥ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

សាកសពសេឡេស្ទាលបីដូចគ្នាធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងសូរ្យគ្រាសប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងពួកវាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនៃរាងកាយសេឡេស្ទាលនីមួយៗ។ នៅក្នុងសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិផែនដីមានទីតាំងស្ថិតនៅចន្លោះព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យដោយដាក់ស្រមោលលើព្រះច័ន្ទខណៈពេលដែលមានសូរ្យគ្រាសព្រះអាទិត្យព្រះចន្ទស្ថិតនៅចន្លោះព្រះអាទិត្យនិងផែនដីដោយដាក់ស្រមោលរបស់វានៅផ្នែកតូចមួយ ..

មនុស្សម្នាក់អាចមើលសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិពីតំបន់ណាមួយនៅលើផែនដីនិង ផ្កាយរណបអាចមើលឃើញពីលើមេឃនិងពេលយប់ចំណែកឯក្នុងកំឡុងពេលសូរ្យគ្រាសពួកគេអាចមើលឃើញតែក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅផ្នែកខ្លះនៃផែនដីប៉ុណ្ណោះ។

ភាពខុសគ្នាមួយទៀតជាមួយសូរ្យគ្រាសគឺថាសូរ្យគ្រាសសរុបមានរយៈពេលជាមធ្យមពី ៣០ នាទីទៅមួយម៉ោង ប៉ុន្តែវាអាចចំណាយពេលច្រើនម៉ោង។ នេះគ្រាន់តែជាលទ្ធផលនៃផែនដីធំជាងទាក់ទងនឹងព្រះច័ន្ទតូចជាង។ ផ្ទុយទៅវិញព្រះអាទិត្យមានទំហំធំជាងផែនដីនិងព្រះច័ន្ទដែលធ្វើឱ្យបាតុភូតនេះមានអាយុកាលខ្លីណាស់។

ប្រភពដើមនៃសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិ

ប្រភេទនៃសូរ្យគ្រាស

មានចន្ទគ្រាសពី ២ ទៅ ៧ រៀងរាល់ឆ្នាំ។ យោងតាមទីតាំងរបស់ព្រះច័ន្ទទាក់ទងនឹងស្រមោលផែនដី។ ចន្ទគ្រាសមាន ៣ ប្រភេទ។ ថ្វីបើពួកវាកើតឡើងញឹកញាប់ជាងសូរ្យគ្រាសក៏ដោយក៏វាមិនកើតឡើងរាល់ពេលដែលព្រះច័ន្ទពេញវង់ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

ព្រះចន្ទត្រូវតែជាព្រះច័ន្ទពេញលេញពោលគឺព្រះច័ន្ទពេញវង់។ និយាយម្យ៉ាងទៀតទាក់ទងនឹងព្រះអាទិត្យវាស្ថិតនៅពីក្រោយផែនដីទាំងស្រុង។ ផែនដីត្រូវតែស្ថិតនៅចំកណ្តាលរាងកាយរវាងព្រះអាទិត្យនិងព្រះចន្ទដើម្បីឱ្យសាកសពសេឡេស្ទាលទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងយន្ដហោះគោចរតែមួយក្នុងពេលតែមួយឬនៅជិតវា។ នេះគឺជាមូលហេតុចំបងដែលពួកគេមិនកើតឡើងរាល់ខែព្រោះគន្លងរបស់ព្រះចន្ទត្រូវបានផ្អៀងប្រហែល ៥ ដឺក្រេពីសូរ្យគ្រាស។ ព្រះច័ន្ទត្រូវឆ្លងកាត់ស្រមោលផែនដីទាំងស្រុងឬមួយផ្នែក។

ប្រភេទនៃសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិ

តើចន្ទគ្រាសគឺជាអ្វី

សូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិសរុប

រឿងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទទាំងមូលឆ្លងកាត់ស្រមោលនៃកម្រិតនៃផែនដី។ និយាយម្យ៉ាងទៀតព្រះចន្ទចូលទៅក្នុងកោណរបស់អាំប្រា។ នៅក្នុងការអភិវឌ្ន៍និងដំណើរការនៃសូរ្យគ្រាសប្រភេទនេះព្រះច័ន្ទឆ្លងកាត់សូរ្យគ្រាសតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅ៖ ប៉េណាំប្រា, សូរ្យគ្រាសមួយផ្នែក, សូរ្យគ្រាសសរុប, ផ្នែកខ្លះនិងប៉ែនមំបុរ។

សូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិមួយផ្នែក

ក្នុងករណីនេះមានតែផ្នែកមួយនៃព្រះចន្ទប៉ុណ្ណោះដែលចូលទៅក្នុងកម្រិតស្រមោលរបស់ផែនដីដូច្នេះផ្នែកផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពេលរាត្រី។

សូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិ

ព្រះច័ន្ទគ្រាន់តែឆ្លងកាត់តំបន់រាត្រី។ វាជាប្រភេទដែលពិបាកសង្កេតបំផុតព្រោះស្រមោលនៅលើព្រះច័ន្ទមានលក្ខណៈល្បិចកលនិងច្បាស់ណាស់ព្រោះប៊េនប្រាគឺជាស្រមោលសាយភាយ។ មាន​អ្វី​បន្ថែម, ប្រសិនបើព្រះច័ន្ទស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពេលរាត្រីនោះវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសូរ្យគ្រាសពេលព្រលប់។ ប្រសិនបើផ្នែកមួយនៃព្រះចន្ទស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពេលរាត្រីហើយផ្នែកផ្សេងទៀតគ្មានស្រមោលទេវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសូរ្យគ្រាសមួយផ្នែកនៃពេលរាត្រី។

ដំណាក់កាល

នៅក្នុងសូរ្យគ្រាសសរុបតាមច័ន្ទគតិស៊េរីនៃដំណាក់កាលអាចត្រូវបានសម្គាល់ដោយទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះច័ន្ទជាមួយតំបន់ស្រមោលនីមួយៗ។

 1. សូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិចាប់ផ្តើម។ ព្រះចន្ទមានទំនាក់ទំនងជាមួយប៊េនប្រាដែលនៅខាងក្រៅមានន័យថាចាប់ពីពេលនេះតទៅផ្នែកមួយស្ថិតនៅក្នុងលិង្គហើយមួយទៀតនៅខាងក្រៅ។
 2. ការចាប់ផ្តើមនៃសូរ្យគ្រាសមួយផ្នែក។ តាមនិយមន័យសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិមួយផ្នែកមានន័យថាផ្នែកមួយនៃព្រះចន្ទស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កម្រិតនិងផ្នែកផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពេលព្រលប់ដូច្នេះនៅពេលដែលវាប៉ះនឹងតំបន់កម្រិតនោះសូរ្យគ្រាសមួយផ្នែកចាប់ផ្តើម។
 3. សូរ្យគ្រាសសរុបចាប់ផ្តើម។ ព្រះច័ន្ទស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ពេញ។
 4. តម្លៃអតិបរមា។ ដំណាក់កាលនេះកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះចន្ទស្ថិតនៅចំកណ្តាលផ្ចិត។
 5. សូរ្យគ្រាសសរុបបានបញ្ចប់ហើយ។ បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ឡើងវិញជាមួយផ្នែកម្ខាងទៀតនៃភាពអាប់អួរសូរ្យគ្រាសសរុបបានបញ្ចប់សូរ្យគ្រាសមួយផ្នែកចាប់ផ្តើមម្តងទៀតហើយសូរ្យគ្រាសសរុបបានបញ្ចប់។
 6. សូរ្យគ្រាសមួយផ្នែកបានបញ្ចប់ហើយ។ ព្រះចន្ទបានចាកចេញពីតំបន់ដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយស្ថិតនៅក្នុងពេលព្រលប់ដែលជាសញ្ញានៃការបញ្ចប់នៃសូរ្យគ្រាសមួយផ្នែកនិងការចាប់ផ្តើមនៃពេលព្រលប់ម្តងទៀត។
 7. សូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិត្រូវបញ្ចប់។ ព្រះចន្ទលែងមានពន្លឺនៅពេលរាត្រីដែលជាសញ្ញាបញ្ចប់នៃសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិនិងសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិ។

ប្រវត្តិសាស្រ្តមួយចំនួន

នៅដើមឆ្នាំ ១៥០៤ គ្រីស្តូហ្វឺរកូឡំបូសបានជិះទូកជាលើកទីពីរ។ គាត់និងនាវិករបស់គាត់ស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃហ្សាម៉ាអ៊ីកហើយអ្នកស្រុកបានចាប់ផ្តើមសង្ស័យពួកគេពួកគេបានបដិសេធមិនបន្តចែករំលែកអាហារជាមួយពួកគេដែលបង្កឱ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់កូឡំបូសនិងប្រជាជនរបស់គាត់។

កូឡំបូសបានអានពីក្រដាសវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលនោះដែលរួមបញ្ចូលវដ្តតាមច័ន្ទគតិដែលសូរ្យគ្រាសនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងតំបន់នោះហើយគាត់បានឆ្លៀតឱកាសនេះ។ យប់ថ្ងៃទី ២៩ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ១៥០៤ ចង់បង្ហាញពីឧត្តមភាពរបស់គាត់និងគំរាមកំហែងឱ្យព្រះច័ន្ទបាត់។ នៅពេលដែលអ្នកស្រុកបានឃើញគាត់ទុកឱ្យព្រះចន្ទបាត់ទៅពួកគេបានអង្វរឱ្យគាត់វិលត្រឡប់មកសភាពដើមវិញ។ ជាក់ស្តែងវាបានកើតឡើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីសូរ្យគ្រាសបានបញ្ចប់។

តាមវិធីនេះទីក្រុងកូឡំបូសបានរៀបចំឱ្យប្រជាជនក្នុងតំបន់ចែករំលែកអាហាររបស់ពួកគេ។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះអ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិនិងលក្ខណៈរបស់វា។


ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍របស់យើង ក្រមសីលធម៌វិចារណកថា។ ដើម្បីរាយការណ៍ការចុចកំហុស នៅទីនេះ.

ធ្វើជាយោបល់ដំបូង

ទុកឱ្យយោបល់របស់អ្នក

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ។ អ្នកគួរតែអនុវត្តតាម *

*

*

 1. ទទួលខុសត្រូវចំពោះទិន្នន័យ: មីហ្គែល - ហ្គែលហ្គេតថន
 2. គោលបំណងនៃទិន្នន័យ៖ គ្រប់គ្រង SPAM ការគ្រប់គ្រងមតិយោបល់។
 3. ភាពស្របច្បាប់៖ ការយល់ព្រមរបស់អ្នក
 4. ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទិន្នន័យ៖ ទិន្នន័យនឹងមិនត្រូវបានទាក់ទងទៅភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់។
 5. ការផ្ទុកទិន្នន័យ៖ មូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលរៀបចំដោយបណ្តាញ Occentus (EU)
 6. សិទ្ធិ៖ នៅពេលណាដែលអ្នកអាចដាក់កម្រិតទាញយកមកវិញនិងលុបព័ត៌មានរបស់អ្នក។