ការបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន

ការបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន

ក្នុងចំណោមស្រទាប់បរិយាកាសដែលយើងមានមានស្រទាប់ការពារមួយដែលការពារយើងពីកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់របស់ព្រះអាទិត្យ។

ការស៊ើបអង្កេតកាស៊ីនី

ការស៊ើបអង្កេតកាស៊ីនី។

មនុស្សនៅក្នុងការផ្សងព្រេងរបស់គាត់ដើម្បីស្គាល់សកលលោកបានប្រើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យរៀននិង ...

ពពកថនិកសត្វ

ពពក Mammatus

ដូចដែលយើងដឹងហើយនៅក្នុងឧតុនិយមពពកប្រភេទផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីដឹងពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុមួយចំនួនដោយសារតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ គ្នា…

ការបំផ្លាញព្យុះ Fabien

Squall Fabien

ក្នុងចំណោមព្យុះជាច្រើនដែលបានវាយប្រហារឧបទ្វីបរបស់យើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះយើងមាន ...